banner279

Dinimiz Neleri İçeriyor?

BUNLAR KURAN‘DA=DİN’DE VAR

Dinimiz Neleri İçeriyor?

Bundan bir önceki yazımızda (//www.dinicevaplar.com/dinde-olmayan-ancak-varoldugu-sanilan-seyler-nelerdir/) dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı. Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran’da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran. Vereceğimiz 200 örnekle Kuran’dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız. Size tavsiyemiz iyi bir Kurançevirisinden dinde neler olduğunu, Kuran okuyarak öğrenmeye çalışmanızdır. Bunu yaparken birkaç tane Kuran çevirisini karşılaştırmalı olarak okursanız daha da iyi olur. Eğer şüphelendiğiniz veya anlamadığınız bir bölüm olursa, Kuran’ın Arapça orijinalinden baktırmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca bu konuda, Kuran ayetlerini konularına göre ayıran kitaplardan da yararlanabilirsiniz. İnsan yorumları, gelenekler, uydurmalar atılınca ve Kuran tek kaynak kabul edilince gerçek din ortaya çıkacaktır.

BUNLAR KURAN‘DA=DİN’DE VAR

1- Allah’ın varlığı ve birliği
2- Allah’a eşler koşmadan iman etmek
3- Allah’ın merhameti, cömertliği ve affediciliği
4- Allah’ı hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak
5- Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu
6- Allah’ın yaratılışı devam ettirmesi, kontrol etmesi
7- Allah’ın her şeyi bilici, görücü, işitici olduğu
8- Allah’ın tüm eksikliklerden uzak olduğu
9- Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu
10- Allah’ın doğmadığı ve doğurulmadığı
11- Allah’ın yüceliği ve ululuğu
12- Övgülerin Allah için olması
13- Allah’ın daima üstün ve galip olduğu
14- Allah’ın rızık, şifa vermesi
15- Allah’ın vaatlerinin doğruluğu
16- Allah’ın yaşatan, öldüren, dirilten olması
17- Allah’ın şaşırmadığı, unutmadığı
18- Allah’ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması
19- Allah’ın iman edenleri sevmesi
20-Allah’ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı
21- Allah’ın dini oluşturan tek otorite olması
22- Allah’ın kitabı Kuran’da dinle ilgili her şeyin açıklandığı
23- Kuran’ın din adına rehberimiz ve gerekli hususların hatırlatıcısı
olduğu
24-Kuran’ı Allah’ın koruduğu
25- Kuran’ın çelişkisiz bir kitap oluşu
26-Kuran’ın eksiksiz oluşu
27- Kuran’ın rahmet oluşu
28- Kuran’ın doğru yola iletmesi
29- Kuran’ın müjde olduğu
30-Kuran’ı ince ince düşünmenin gerekliliği
31- Kuran okumak
32- Allah’ı çok anmak
33- Sırf Allah rızası için ibadet etmek
34-Gerçek dostun bir tek Allah olması
35- Allah’a sığınmak, Allah’a dua etmek
36- Peygamberlerin tümüne iman etmek
37- Peygamberimiz’i çok sevmek
38- Peygamberimiz’in Kuran ile hüküm verdiği
39- Peygamberimiz’in son Peygamber oluşu
40-Peygamberimiz’in, Allah’ın vahyetmediği bir şeyi Allah’a isnat
etmeyeceği
41- Namaz kılmak ve namazda süreklilik
42- Kıyam, rüku, secde etmek
43- Kıbleye dönmek
44-Namaz kılmak için abdest almak
45- Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak
46-Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi
47- Namazda huşunun önemi
48- Namazın kötülüklerden alıkoyduğu
49- Cuma namazı
50-Namazı gösteriş amacıyla kılmamak
51- Namazda Allah’ı anmak
52- Namazdan sonra Allah’ı anmak
53- Ramazan ayında oruç tutmak
54-Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması
55- Orucun başlangıç ve bitiş zamanları
56-Hasta veya yolcu olup oruç tutamayanların sonra tutamadığı kadar
oruç tutması
57- Malları Allah rızası için sarf etmek
58- Bu sarfiyatta mallarından yetime, yolda kalmışa, fakire, yakınlara
vermek
59- Verilenleri başa kakmamak
60-Gönülden severek vermek
61- Hacca gitmek
62- Hacda Allah’ı anmak
63- Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek
64-Hacda kavga, sapkınlık yasağı
65- Hacda cinsel ilişki yasağı
66-Hacda ihramlıyken avlanmamak
67- Hacda ihramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması gerektiği
68- Uygun olanı emretmek
69- Uygun olmayandan alıkoymak
70- Allah rızası için mücadele etmek
71- Gerektiğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak
72- Kuran’ın rehberliğinde mücadele etmek
73- Kınayanın kınamasından korkmamak
74- Riba yasağı
75- Tartıda, ölçüde hile yapmamak
76- Adaletsizlik yapmamak
77- İsraf etmemek
78- Cimri olmamak
79- Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası
80-Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası
81- Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası
82- Zina etmemek, zina edenin cezası
83- Kadınlara zina iftirası etmemek, bunun cezası
84-Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası
85- Büyünün kınanması
86-Şeytandan Allah’a sığınmak
87- Şeytanı dost edinmemek
88- Şeytanın düşmanımız olduğu
89- Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi
90-Şeytandan korkmaya gerek olmadığı
91- Yalnızca Allah’a yönelmek
92- Duayı için için yalvararak yapmak
93- Allah’tan bağışlanma dilemek
94-Allah’tan ümidi kesmemek
95- Günahlara hemen tövbe etmek
96-Sabırlı olmak
97- Doğru sözlü olmak
98-Bilgimizin olmadığı dini bir konuda tartışmamak
99- Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek
100- Anlaşmalara uymak
101- Yemini önemsemek
102- Yemini bozmanın kefareti
103- Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak
104- Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak
105- Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak
106- Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak
107- Yetimlerin mallarını kendilerine vermek
108- Yetimlere güzellikle davranmak
109- Yetimleri itip kakmamak
110- Dünya hayatına aldanmamak
111- Mal, eşler, ticaret gibi helal unsurların da dinin öngördüğü hayattan
uzaklaştırmaması
112- Hayatın Allah rızası için yaşanması
113- Allah’a karşı aczini bilmek
114- Güç ve imkana değil, sadece Allah’a güvenip dayanmak
115- Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğmek
116- Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek
117- Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi
118- İnananlarla edilen alayların anlatımı
119- İnananlardan nefret duyanların anlatımı
120- Fitnenin kınanması
121- Kibrin kınanması
122- Nankörlüğün kınanması
123- Aklını çalıştırmayanın kınanması
124- Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı
125- Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı
126- Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir
metot olamayacağı
127- Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu
128- Hamrın (sarhoşluk verici madde/şarap) şeytan işi bir pislik olması
129- Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması
130- Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması
131- Bu sistemin sonuna (Saat) ve dirilişe (Kıyamet) inanmak
132- Bu sistemin sonunun ve yeniden dirilişin anlatımı
133- Cennetin varlığı
134- Cennetteki güzel nimetlerin tarifi
135- Cehennemin varlığı
136- Cehennemdeki azabın tarifi
137- Cennet ve cehennemin sonsuzluğu
138- Cennet ve cehennemi göz önünde bulundurarak yaşamak
139- Allah’ın rızasının cennetten de önemli olması
140- Bizi ilk defa Yaratan için yeniden yaratmanın çok kolay olması
141- Allah’ın elçi göndermeden azap etmeyeceği
142- Allah’ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun dı-
şında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı
143- Cennetliklerin mutlu, cehennemliklerin pişman olacağına dair
anlatımlar
144- Cennette yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı
145- Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını
haksızlıkla yediğinin anlatımı
146- Din adamlarının ve Peygamberlerin aşırı yüceltilmesiyle ilgili
olumsuzluğa dikkat çekilmesi
147- Hz. Musa’nın Peygamberliği ve ona Tevrat’ın verilmesi
148- Hz. İsa’nın Peygamberliği ve ona İncil’in verilmesi
149- Hz. Davud’un Peygamberliği ve ona Zebur’un verilmesi
150- Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber’in
olduğu
151- Hz. Adem ve onunla ilgili anlatımlar
152- Hz. Nuh ve onunla ilgili anlatımlar
153- Hz. İbrahim ve onunla ilgili anlatımlar
154- Hz. Süleyman ve onunla ilgili anlatımlar
155- Hz. Musa’nın Firavun’la olan mücadelesi
156- Hz. İsa ve annesi Meryem’in kıssaları
157- Hz. Yusuf’un kıssası ve rüyaları yorumlaması
158- Hz. Yakup’tan bahsedilmesi
159- Hz. İsmail ve Hz. İshak’tan bahsedilmesi
160- Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlatımlar
161- Peygamberlerin karşılaştığı sıkıntılar
162- Bu sıkıntılara rağmen peygamberlerin mücadelesi
163- Peygamberin babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı
164- Peygamberleri inkâr eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları
165- Anne ve babaya iyi davranmak
166- Allah’ın yarattıklarını incelemek, düşünmek
167- Allah’ın evrendeki ve dünyadaki sanatlarını araştırmak ve incelemek
168- Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenleri yememek
169- Allah’ın helal ettiği rızıkları haram etmemek
170- Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak
171- Allah’a yönelenlerle beraber olmak
172- Parçalanıp ayrılmamak
173- Allah’ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi kaynaşmış olmak
174- Saldırgan olmamak
175- Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak
176- Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak
177- Güzel düşünüp güzel işler yapmak
178- Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek
179- Yönetimde danışmayı esas almak
180- Kendi kendini hesaba çekmek
181- Selama aynıyla ya da daha güzeliyle karşılık vermek
182- Sapkın kişilerden gelen haberleri incelemeye tabi tutmak
183- İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek
184- İman edenlerin kardeşliği
185- Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek
186- Dinde baskı, zorlama olmadığı
187- Tanıklığı gizlememek
188- Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek
189- Mal ve çocukların Allah’ı anmada engel olmaması
190- Gerçek hayatın ahiret hayatı olması
191- Anne rahminde geçirilen evrelere dikkat çekilmesi
192- Her şeyde bir ölçü olduğuna dikkat çekilmesi
193- Zamanın izafiliğinin anlatımı
194- Uzayın genişlediğinin anlatımı
195- Güneş’in, Ay’ın matematiksel bir düzen içinde hareket ettikleri
196- İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması
197- Dişi arıların kovan ve bal yapma faaliyetlerinin anlatımı
198- Rüzgârların aşılayıcı özelliğinin belirtilmesi
199- Denizlerin altındaki karanlığa dikkat çekilmesi
200- Göğün korunmuş bir tavan gibi olması

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241