banner279

Vanlı Müslümanlar: Gezginfest Ahlaksızlığı İptal Edilsin!

Van’da bu yıl 20-23 Haziran tarihlerinde tekrarı yapılması planlanan Gezginfest adı altındaki ahlaksızlığın iptaline yönelik eylem-etkinlikler devam ediyor.

Vanlı Müslümanlar: Gezginfest Ahlaksızlığı İptal Edilsin!

Konuyla ilgili 70 derneği bünyesinde toplayan Ahlak Hareketi Platformu isimli bir yapı oluşturan Vanlı Müslümanlar bu ahlaksızca girişimin iptal edilmesi için çaba ve faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Son olarak konuyla alakalı Van Beşyol Dabbaoğlu parkında bir araya gelen Ahlak Hareketi Platformu üye ve gönüldaşları burada bir basın açıklaması yaparak “Gezginfest” adı altında girişilen ahlaksızlığın derhal iptal edilmesi gerektiği çağrısında bulundular.

whatsapp-image-2019-05-31-at-15.26.50.jpg

whatsapp-image-2019-05-31-at-13.57.35.jpg

Basın Açıklamasının Tam Metni:

BASINA VE KAMUOYUNA

Hızla değişen dünyamızda hızla çürüyen ve yozlaşan bir toplumsal vakıa karşısındayız. Dağılmaya yüz tutan aile yapımız, kötülük sokaklarında kaybolan gençliğimiz, yaşanan ahlaki erozyonunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Biz aşağıda imzası olan 70 STK olarak, tüm toplum katmanlarında, özelde gençler üzerinde gözlemlediğimiz içki, kumar, festival, fuhuş, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi kötülüklere karşı din, ahlak ve örfümüzün üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bir iyilik, güzellik ve doğruluk çağrısı yükseltmek amacıyla buradayız. Tutarlı bir ahlak mücadelesi vermek adına, İslami ve insani değerler çerçevesinde; dili, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun her türlü toplumsal şahitliğin gereğini gücümüz oranında ortaya koyacağımızı burada  beyan ediyoruz.

Şehrimizin manevi kimliğini korumak, ekonomik yapısını güçlendirmek,  barış ve huzurun cadde ve sokaklarımızda insicam bulmasını sağlamak hepimizin görevi. Gençliğimizin modern hayatın  her türlü bağımlılığı karşısında onların yanında yer almak, onları korumak, onlara kol kanat germek sorumluluğu içerisindeyiz. Şehrimizde son dönemde ifsat edici organizasyonların yapılması Van halkı ve sivil toplum örgütleri olarak bizi son derece üzmüştür. 

Bu bağlamda 2018 ekiminde Van Gevaş’ta düzenlenen Gezginfest adlı gençlik  festivalin de de gördüğümüz üzere Van halkının milli ve manevi değerlerini yok sayan,  Müslüman Van halkının ve  gençlerin  kimyasını bozan,  alkol başta olmak üzere bir çok illete bağımlılık oluşturan bu organizasyon şehrimize şerden başka bir şey getirmemiştir.  Bu festivalde;

Alkollü içeceklerin tüketimi ve gençlerin alkole alıştırılması,

18 yaş altı gençlerin alana alınması,

Getirilen sanatçıların Kuran-ı Kerimin ayetlerini rock müziği eşliğinde alay ederek okumaları ve gençlerin buna alet edilmesi,

Ve gençlerin milli ve manevi değerlerini bozacak  her türlü iğreti davranışa neden olduğu müşahede edilmiştir.  Bu festivalin şehrimizde  yukarda zikredilen nedenlerden dolayı  tekrardan yapılmasını kesinlikle istemiyoruz.

KUR’AN’A HAKARET ASLA KABUL EDİLEMEZ

2018 festivalinde Amerika’dan getirilen İranlı sanatçı Mohsen Namjo’nun Kur’anı Kerim’in Tekvir suresinde geçen ayetleriyle alay ettiği ve orada bulunan bir çok gencin de bilmeden buna alet edildiği görülmüştü. Bir çok tepkiye rağmen  Müslüman kamuoyundan  özür  dileme erdemini bile göstermeyen Gezginfest güruhu bu yılda benzer bir adım atacak  kadar hadlerini aşmış durumdalar.  Davet edilenler  listesinde yer alan ve  Rezil adlı parçasında  ihlas suresinin ayetlerini  alay konusu etmesiyle meşhur, grup Duman’a da  sahnede yer verilmiş olması bu yılda aynı rezilliğin sürdürüleceğinin  bir göstergesidir.

Kur'an'la alay edilmesi kuran ayetlerinin sözde sanatçıların dillerine dolamaları İslam dinine ve Müslümanlara  yapılmış büyük bir hakarettir.  Bunun tekrar edilmesi asla kabul edilemez

GENÇLERE AÇIK ALANDA ALKOL PARTİSİ ASLA HOŞGÖRÜLEMEZ

 Festival adı altında gençlerin alkol ile tanıştırılması ve alıştırılması söz konusu olup, Van gibi mütedeyyin bir ilin manevi duyguları zayıflatılmaktadır.

“Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.”(Maide 90. Ayeti kerimesinde ifade edildiği gibi dinimizde içki ve fuhşiyat haramdır.

Bu festival ile bir çok yeni gencin alkollü içeceklerle tanıştırıldığı ve yeni bağımlılıklara kapı aralandığı bilinmektedir. Festivalin ana sponsorları arasında alkol satan firmaların olması da bağımlılığın ne kadar çok teşvik edildiğinin de  en büyük göstergelerinden biridir. Alkolün özendirilmesi, teşvik edilmesi, sınırsız zevk ve eğlencenin mübah kılınması kabul edilemez.

EKONOMİK RANT İÇİN GENÇLİK İFSAT EDİLEMEZ

  Yapılan algı ile festivalin Van ekonomisine katkı sunduğu söylemi üzerinden bir meşruiyet alanı çizilmeye çalışılmaktadır. Katkısı ne olursa olsun ekonomik menfaatler  uğruna milli ve manevi değerlerimizi zedeleyecek, Kur’an’a hakareti meşru kılacak  bir seviyeye düşmek ancak zelil bir topluluğun talebi olabilir. Bu asla hoş görülemez ve bedeli ne olursa olsun kabul edilemez.

BU FESTİVALE KATILMAK DİNEN HARAMDIR

 Sekülerleşen ve modernleşen dünyada küresel ve yerel güçlerin eliyle, dinin gün geçtikçe kaynağı Kur’an ve sünnetten koparılarak reformize edilmesi ve hayattan soyutlanması ile karşı karşıyayız. Bunun yansıması olarak Toplumsal yozlaşanın, çürümenin bu tarz festival adı altında eğlence sektörü ile hızlandırıldığını göre bilmekteyiz.  Din, Aile, Maneviyat, Mahremiyet gibi değerlerimiz bu tarz eğlenceler ile zayıflatıp, yok edilmek istenmektedir. Zaten içkili, kızlı erkekli hiçbir mahremiyetin olmadığı bu festivalin hemen ramazan ve ramazan bayramı sonrası ve bölgenin iklimi uygun olmamasına rağmen yapılması başlı başına insanı düşündürmektedir.  Doğal olarak inandığımız kuran, uyguladığımız sünnet, toplumsal örf ve adetlerin tamamına baktığımızda bu tarz eğlencenin haram olduğunu görmekteyiz. Burada çağrımızı yükselterek tüm Van halkına diyoruz ki bu ifsat festivalinden uzak durun, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendinizi ve ailenizi koruyun.

BU FESTİVAL İPTAL EDİLMELİDİR

Biz  kimsenin yaşam hakkına müdahale etmek istemeyiz. Fakat bu yaşam hakkın kahir ekseriyeti islam olan bu toplumun değerleri ile çatışıyorsa kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu gerekçelere dayanarak kesinlikle bu tarz bir ifsat edici festivallerin yapılması kabul edilemez.  Unutmayalım ki hayasızlığın, içki ve uyuşturucu bağımlılığının ateşi evimizi sarmadan hep birlikte buna dur demeliyiz.  Burada  tekrardan yetmiş sivil toplum örgütü olarak  diyoruz ki;  içkinin hayasızlığın, Kuran’a hakaretin olduğu bu festival derhal  iptal edilmelidir.

AHLAK HAREKETİ

-  İyinin yanında şerrin karşısında  -

whatsapp-image-2019-05-31-at-13.57.36.jpg

whatsapp-image-2019-05-31-at-13.57.40.jpg

whatsapp-image-2019-05-31-at-15.26.50-(1).jpg

whatsapp-image-2019-05-31-at-15.26.51.jpg

whatsapp-image-2019-05-31-at-15.26.52-(1).jpg

whatsapp-image-2019-05-31-at-15.26.52.jpg

Vanlı Müslümanlar: Gezginfest Ahlaksızlığı İptal Edilsin!

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241