banner279

Van'ın Gevaş İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Van’ın Gevaş ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Van'ın Gevaş İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 30 Mart günü Gevaş ilçesinde yapılan yerel seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulunan BDP’lilerin adliye binası önündeki bekleyişi sürüyor.


BDP Van İl Başkan Yardımcısı Azim Yacan da, facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Gevaş ile ilgili itiraz ettik. Bekliyoruz. Kazandık veya kaybettik yorumlarına itibar etmeyiniz” dedi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya da Gevaş’ta oy sayımının bitmesini bekliyor.

BDP ilçe belediye başkan adayı Basri Arslan’ın avukatları, ellerinde bulunan delillerle, seçim sonuçlarına dair ilçe seçim kuruluna itirazda bulundular.

Av. Murat Timur ve dört meslektaşı tarafından verilen itiraz dilekçesinde, itiraz gerekçesi olarak 6 şüpheli somut delile dikkat çekiliyor.

BDP belediye başkan adayları adına verilen itiraz dilekçesinin detayları şöyle;

GEVAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

1-Yaptığımız araştırmada Sami FAZIL isimli yurttaş Gevaş Cezaevinde tutuklu bulunmasına rağmen ilçemize bağlı Dokuzağaç Köyünde adına oy kullanılmıştır. Dokuzağaç Köyüne ait Sandık Kurulu evrakları incelendiğinde kendisi adına oy kullanıldığı görülecektir.Diğer taraftan şahsın cezaevinde tutuklu olduğu savcılıkça yapılacak araştırma ile ortaya çıkacaktır.Bu durumda şahsın yerine imza atıldığı için hem resmi evrakta sahtekarlık suçu hem de 2820 Sayılı Yasaya da muhalefet suçu söz konusudur.Buna ilişkin Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayet dilekçemizi sunduk.

GEVAŞ'TA SEÇİM SONUCU YSK GÜNDEMİNDE

GEVAŞ'TA SEÇİM SONUCU YSK GÜNDEMİNDEVan’ın Gevaş ilçesi seçim sonuçlarında “skandal” dedirtecek iddialar var. BDP ilçe belediye başkan adayı Basri Arslan’ın avukatları, ellerinde bulunan delillerle, seçim sonuçlarına dair ilçe seçim kuruluna itirazda bulundular.

VANEKSPRES HABER MERKEZİ - VAN

Av. Murat Timur ve dört meslektaşı tarafından verilen itiraz dilekçesinde, itiraz gerekçesi olarak 6 şüpheli somut delile dikkat çekiliyor.

BDP belediye başkan adayları adına verilen itiraz dilekçesinin detayları şöyle;

GEVAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

1-Yaptığımız araştırmada Sami FAZIL isimli yurttaş Gevaş Cezaevinde tutuklu bulunmasına rağmen ilçemize bağlı Dokuzağaç Köyünde adına oy kullanılmıştır. Dokuzağaç Köyüne ait Sandık Kurulu evrakları incelendiğinde kendisi adına oy kullanıldığı görülecektir.Diğer taraftan şahsın cezaevinde tutuklu olduğu savcılıkça yapılacak araştırma ile ortaya çıkacaktır.Bu durumda şahsın yerine imza atıldığı için hem resmi evrakta sahtekarlık suçu hem de 2820 Sayılı Yasaya da muhalefet suçu söz konusudur.Buna ilişkin Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayet dilekçemizi sunduk.

2-Dokuzağaç Köyü nüfusuna kayıtlı olan Umut Nihal, Taner Cangül ve Muharrem Cangül adlı kişiler seçim esnasında İstanbul ilinde olmalarına rağmen Dokuzağaç Köyünde oy kullandıkları tarafımızca tespit edilmiştir. Bahsi edilen kişiler halen İstanbul’da olup seçim günü ilçemize gelmiş değiller.Dokuzağaç köyüne ait sandık kurulu tutanakları incelendiğinde söz konusu kişiler adına oy kullanıldığı ve onların yerine imza atıldığı görülecektir.

3-İlçemize bağlı Bağlama Köyü nüfusuna kayıtlı Erdem YETİŞKİN adlı şahıs oy kullanmamasına rağmen onun yerine oy kullanıldığı tespit edilmiştir.İlgili evraklar tutanak incelendiğinde yine onun yerine oy kullanıldığı ve imza atıldığı net olarak görülecektir. Aynı köyde başkaca kişilerin de oy kullanmadıkları halde onların yerine oy kullanıldığı duyumları mevcuttur.

4-İlçemize bağlı Değirmitaş Köyünde bulunan 1021 Nolu sandıkta kayıtlı Naci atik,Erhan Eroğlu,Ercan Eroğlu ve Engin Altıntaş seçim günü il dışında bulunmalarına ve oy kullanmamalarına rağmen sandık kurulunca oy kullanılmış gibi işlem yapılmış ve yerlerine başkaları tarafından imza atılmıştır.Partimize gelen bilgilere göre Engin Altıntaş yerine babası Mazhar, Naci Atik,Erhan Eroğlu ve Ercan Eroğlu yerine ise Sabahattin Altıntaş imza atmışlardır.

5-Ekte sunduğumuz CD’de Nihat Tuğrul adlı 1052 nolu sandık görevlisi ile İsmail YILBUR adlı sandık başkanı oy torbalarının ağzı açık ve oy pusulalarıyla uğraşırken görülmektedir.Bahsi edilen kişiler oy torbalarını usul ve yasaya uygun seçim kuruluna teslim etmesi gerekirken adliyenin ikinci katında bulunan Nüfus Müdürlüğüne götürüp oy pusulalarını değiştirdikleri görülmektedir. Görüntü incelendiğinde Nihat Tuğrul ve İsmail Yılbur adlı sandık görevlilerinin ağzı açık oy torbalarıyla uğraşmaları seçim sonucuna şaibe katmıştır. Söz konusu sandıktaki oylar seçmenin iradesini yansıtmadığından iptal edilmesi gerekmektedir.Ekte sunulan görüntü kaydından da anlaşıldığı üzere, partimizin itiraza yetkili üyeleri ve müşahitleri tarafından ikaz edilmelerine rağmen, tasnif işlemini bitirdikten sonra birçok yerde seçim torbasının ağızlarını mühürlenmeden sandık alanından ilçe seçim kurulu başkanlığına getirmişlerdir.Keza, bu sandık kurullarının tanzim etmiş oldukları ve ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilen birçok tutanakta bulunan rakamlar üzerinde silinti ve çizikler mevcuttur.Bu durum 298 Sayılı Kanuna ve seçimlerde dürüstlük ilkesine aykırıdır.

6-Sandık güvenliğini sağlayan kolluk görevlilerinin(il içinde ve il dışından görevlendirilen)seçmen kütüğünde ismi bulunmamasına rağmen,görevli olmasını gerekçe göstererek oy kullandığı,yada oy hakkı sadece büyükşehir belediyesinde olduğu halde, hem ilçe belediyesine hem de muhtarlığa oy kullandığı partimiz müşahitlerince tespit edilmiş bu konuda sandık kurulu başkanlığına yaptığımız sözlü itiraz reddedilmiştir.Her seçmen, 298 sayılı Kanun'da sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilir.Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilir. Ancak İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu halde,(Seçimin yapıldığı seçim çevresindeki seçmen listesinde kayıtlı olması koşuluyla) görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan (298/3, 94);Sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının,Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin,İlçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini gösteren ve sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan bir belge verir (Örnek: 142).Ayrıca, bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bildirir.Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yapılan yerlerde;

a)Kendi seçim çevresinde ve kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde görev alan kişi, tüm seçim türleri için oyunu kullanır.

b)Kendi seçim çevresinde ancak kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesi dışında görev alan kişi,belediye seçimleri için oy kullanır. Mahalle seçimi için oy kullanamaz.

c)Büyükşehir belediye sınırları içinde ancak kayıtlı olduğu ilçe dışında görev alan kişi, yalnız büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için oy kullanır.Sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu il dışında başka bir ilde görevlendirilenler hiçbir seçim türünde oy kullanamazlar. Bu hükümlere aykırı olarak kullanılan oyların iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

İlçe seçim kurulunca açıklanan seçim sonucunda, Barış ve Demokrasi Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayları arasında 7 oy fark olmuştur.Yukarıda ifade edilen olaylardaki hukuka aykırılıklar SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDE CİDDİ ETKİDE BULUNMUŞTUR.Bu sebeple seçimi şaibeli kılan bu durumlar ile ilgili incelemenin derhal yapılarak,oy sayım ve döküm işlemlerinin yeniden yapılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER :298 S.K.nun ilgili maddesi ve sandık sonuç tutanakları,oy zarf ve pusulaları

TALEP :Yukarıda belirtilen sebepler ile tüm oy torbalarının açılarak sayım ve döküm işleminin yeniden yapılmasını geçerli ve geçersiz oy ve zarfların yeniden sayılmasını,başkaları yerine kullanılan oyların iptaline ve buna göre yeniden birleştirme tutanaklarının düzenlenmesine karar verilmesini ve karardan bir suretin partimizin İlçe teşkilatına tebliğini arz ve talep ederiz. 01/04/2014

BDP Gevaş İlçe Başkanlığı denilen dilekçenin altında şu avukatlar yer aldı.

Basri Arslan Vekilleri, Av.Hamza Çiftçi, Av.Murat Timur , Av.Erhan Aksoy, Av.Kerem, Akdoğan Av.Murat Koç

NOT: İlçe seçim kurulunun saat 17’ye kadar itiraz dilekçesine cevap vermesi bekleniyor.

- See more at: //www.vanekspres.com/haber/gevasta-secim-sonucu-ysk-gundeminde/127/#sthash.QZHpJmnm.dpuf
Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2014, 19:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241