banner279

Van mutlulukta Türkiye 49’uncusu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, 2013 yılında il düzeyinde yapılan 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğunu söyledi. Yaşam memnuniyeti araştırmasında Türkiye’nin en mutlu ili Sinop olurken Van kendisine Türkiye sıralamasında 49’uncu sırada yer buldu.

Van mutlulukta Türkiye 49’uncusu!

Özer Coşğun, araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 59 olarak tahmin edildiğini belirtti. Coşğun, "Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il yüzde 77,7 ile Sinop oldu. Sinop'u sırasıyla takip eden iller yüzde 76,4 ile Afyonkarahisar ve yüzde 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu il ise yüzde 42 ile Tunceli oldu. TRB2 bölgesinde mutluluk oranları ise Van'da yüzde 58,7, Muş'ta yüzde 54,7, Bitlis'te yüzde 59,1ve Hakkari'de ise yüzde 70,6 olarak gerçekleşti" dedi.

EN MUTLU İL: SİNOP

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 olarak tahmin edildi. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il, %77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop’u sırasıyla takip eden iller; %76,4 ile Afyonkarahisar ve %75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise %42 ile Tunceli olduğu gözlendi. TRB2 Bölgesinde mutluluk oranları ise: Van %58,7 (49’ncu), Muş %54,7 (65’nci), Bitlis %59,1 (48’nci) ve Hakkari %70,6 (12’nci) olarak gerçekleşti. Hem Türkiye’de hem de bölgemizde evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin %61,3’ü ve evli olmayanların %53,6’sı mutlu olduğunu beyan etti. Evli bireylerin mutluluk oranının en yüksek olduğu il %80,5 ile Sinop, en düşük olduğu il ise %43,2 ile Tunceli oldu.

ÖNCE EŞ EN SON ÇOCUKLAR

Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %73’ tür. Bu oranın en yüksek olduğu il %83,6 ile Karaman, en düşük olduğu il %59,7 ile Muş oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %70,4, Bitlis %60,4 ve Hakkari %78,9 oldu.
Mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında Türkiye’de aile (% 73) en önde gelirken ikinci sırada çocuklar (% 12,9) ve daha sonra eş (%5,2) gelmekte iken TRB2 Bölgemizde aileden sonra ikinci sırada eş, daha sonra çocuklar gelmektedir.

MUTLULUK KAYNAĞIMIZ SAĞLIK

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68 olup, bu oranın en yüksek olduğu il %84,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise %52,7 ile Mardin oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van’da ve Muş’ta %59,2, Bitlis’te 53,4 ve Hakkari’de ise %57,5 oldu. Türkiye genelinde insanları en çok mutlu eden değerler içerisinde en yüksek oran olarak % 68 il sağlık’tan sonra % 15,2 ile sevgi gelmektedir. Sevgi’nin payının en yüksek olduğu il % 27,5 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise % 8,7 ile Sakarya olmuştur. Sevgi’nin mutluluk kaynağı olarak Bölgemizdeki oranlarına bakıldığında; Van’da %22,6, Muş’ta %24,3, Bitlis’te 22,4 ve Hakkari’de %23,7 olmuştur. Bu oranlarla Bölgemiz insanının mutluluk açısından sevgiye verdiği önemin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu dikkat çekmektedir.

BALIKESİR-ISPARTA-BOLU UMUTLU

Türkiye genelinde bireylerin %77’si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu ilk 3 il %86 ile Balıkesir, %85,8 ile Isparta ve %85,5 ile Bolu oldu. Bu oranın en düşük olduğu 3 ilin ise, %64 ile Diyarbakır, %67,2 ile Tunceli ve %69,6 ile Düzce olduğu görüldü. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %75,1 (55’nci), Muş %70,6 (75’nci), Bitlis %70,4 (77’nci) ve Hakkari %81,7 (15’nci) oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ’Nİ İSTİYORUZ

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı %37,1’dir. Bu oranın en yüksek olduğu il %75,9 ile Hakkari, en düşük olduğu ile ise %18,1 ile Burdur oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %57,9 (4’ncü), Muş %56,1 (5’nci) ve Bitlis %52,2 (7’nci) oldu. Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için referandum yapılması durumunda üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı %46,5’tir. Bu oranın en yüksek olduğu il %78,1 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise %23 ile Şırnak oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %60,6 (4’ncü), Muş %59,1 (7’nci) ve Bitlis %55,4 (10’ncu) oldu.

İŞTE DİĞER HİZMETLER VE MEMNUNIYET ORANLARI

Sağlık hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %74,7 olup bu oranın en yüksek olduğu il %89,1 ile Isparta, en düşük olduğu il %54,6 ile Hakkâri oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %64,4 (76’ncı), Muş %61,5 (79’ncu) ve Bitlis %72,5 (62’nci) oldu.

Asayiş hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı %79,4 olup, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %94,9 ile Artvin, en düşük olduğu il ise %58,9 ile Şırnak oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %75,7 (72’nci), Muş %78 (66’ncı), Bitlis %85,7 (42’nci) ve Hakkari %61,8 (80’nci) oldu.

Ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet, %76,4 olup ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %94,2 ile Afyonkarahisar’dır. Bu oranın en düşük olduğu il ise %50,2 ile Hakkâri oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %70,5 (66’ncı), Muş %55,9 (79’ncu) ve Bitlis %65,2 (75’nci) oldu.

Eğitim hizmetlerinden memnuniyet: Eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde %69,7’dir. İl düzeyinde bakıldığında eğitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il %88,9 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise %48,2 ile Hakkari oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %66,7 (65’nci), Muş %63,7 (73’ncü) ve Bitlis %69 (60’ncı) oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet: Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oranı Türkiye genelinde %69,6 olup, bu oranın en yüksek olduğu il %89,5 ile Uşak, en düşük olduğu il ise %34,8 ile Şırnak oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %58,3 (69’ncu), Muş %44,9 (80’nci), Bitlis %57,5 (72’nci) ve Hakkari %57,7 (71’nci) oldu.

Adli hizmetlerden memnuniyet: Adli hizmetlerden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde %52,8 olup bu oranın en yüksek olduğu il %84,5 ile Kahramanmaraş, en düşük olduğu il ise %28,8 ile Burdur oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %45,9 (63’ncü), Muş %29,2 (80’nci), Bitlis %44,4 (66’ncı) ve Hakkari %59,6 (29’ncu) oldu.

Çöp toplama hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “çöp ve çevresel atık toplama” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %73,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %86,5 ile Eskişehir, en düşük olduğu il ise %33,1 ile Iğdır oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %65 (55’nci), Muş %37,9 (80’nci) ve Bitlis %51,4 (68’nci), Hakkari %43,5 (75’nci) oldu.

Kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “kanalizasyon” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %70,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %82,6 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise %28,8 ile Hakkari oldu. TRB2 Bölgesinde bu oranlar; Van %65,9 (42’nci), Muş %45,1 (76’ncı) ve Bitlis %54,2 (67’nci) oldu.

Şebeke suyu hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “şebeke suyu” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %73’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %86,8 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise %30,6 ile Hakkari oldu. TRB2 Bölgesinde bu oranlar; Van %52 (66’ncı), Muş %45,5 (72’nci) ve Bitlis %48,0 (68’nci) oldu.

Toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “toplu taşıma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %63,8’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %78,8 ile Karaman, en düşük olduğu il ise %23,5 ile Hakkari oldu. TRB2 Bölgesinde bu oranlar; Van %55,3 (49’ncu), Muş %35,8 (78’nci) ve Bitlis %49,2 (65’nci) oldu.

Yol/Kaldırım hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “yol/kaldırım yapımı” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu iller %76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düşük olduğu il ise %21,4 ile Kilis oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %58,1 (39’ncu), Muş %35,3 (78’nci), Bitlis %45 (68’nci) ve Hakkari %28,7 (80’nci) oldu.

Yeşil alanların miktarından memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “yeşil alan yaratma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %57,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %82,3 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise %22,5 ile Batman oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %43,8 (59’ncu), Muş %25,8 (78’nci), Bitlis %37,9 (66’ncı) ve Hakkari %24,6 (79’ncu) oldu.

Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “engellilere yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %48,9’dur. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %71,3 ile Manisa, en düşük olduğu il ise %14,5 ile Siirt oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %40,8 (46’ncı), Muş %17,9 (80’nci), Bitlis% 35,9 (57’nci) ve Hakkari % 25,9 (75’nci) oldu.

Hasta ve yoksullara yardım hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “hasta ve yoksullara yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %53,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %73,4 ile Manisa, en düşük olduğu il ise %15,3 ile Siirt oldu. TRB2 Bölgesinde ile bu oranlar; Van %41,4 (55’nci), Muş %21,7 (80’nci), Bitlis %39,7 (60’ncı) ve Hakkari %27,3 (78’nci) oldu.

Işıklandırma hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “ışıklandırma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %74,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %89,4 ile Amasya, en düşük olduğu il ise %26,7 ile Hakkari oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %52,1 (71’nci), Muş %40,1 (78’nci) ve Bitlis %54,5 (69’ncu) oldu.

Sokak levhaları ve dış kapı numaralandırma hizmetlerinden memnuniyet: Türkiye genelinde belediyelerin “sokak levhaları” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %72,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %88,7 ile Amasya, en düşük olduğu il ise %32,3 ile Hakkari oldu. TRB2 Bölgesinde ise bu oranlar; Van %57,6 (67’nci), Muş %41,9 (78’nci), Bitlis %57,8 (66’ncı) oldu.


Önder ALTINAL - Şehrivan

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2014, 11:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241