banner279

Van'da karma ekonomi toplantısı…

Türkiye'nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilciliklerinin yer aldığı, Van Karma İstişare Komitesi, kent için dün bir araya geldi. Van'ın ekonomik, ticari, sanayi ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla bir araya gelen STK temsilcileri, kente yatırım yapabilecek yerli ve yabancı girişimcilere, kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek amacıyla buluştu.

Van'da karma ekonomi toplantısı…

         Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nda yer alan üst kuruluşların, yereldeki etkinliğini artırmak üzere belli periyotlarda bir araya gelme kararı alındı.
Van ilinin, ticaret, yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, işverenler ile kamu ve özel sektörde çalışanların menfaatinin korunması-iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Van Karma İstişare Komitesi (Van KİK) bir araya geldi.

   
       Türkiye'nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilciliklerinin yer aldığı, Van Karma İstişare Komitesi'nin kent için şiar edindiği belli görevler ise şu şekilde açıklandı:
Van ilinin ekonomik, ticari, sanayi ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak. Van ilinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum-kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak. İlimizin ekonomik performansının artırılması ile üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışma yapmak. İlimizin yatırım olanaklarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak.  Yatırım yapabilecek yerli ve yabancı girişimcilere, kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek.  İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş aktarmak.  Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda üst kuruluşların belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek.  Ülkemizde meydana gelen sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerde, üst kuruluşların talimatları doğrultusunda bir araya gelerek, basın toplantısı, basın açıklaması, yazılı ve sözlü deklarasyon gerçekleştirmek ve kamuoyu ile paylaşmak. Komitenin almış olduğu kararların, komite üyelerince münferiden değil, dönem sözcüsü aracılığı ile yapılmasını sağlamak"


        Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üstlendiği görevlerinin yanı sıra, sekreteryasını Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı komite, gerekli görülmesi durumunda danışma kurulları oluşturabilir. Danışma kurulları, komitenin belirleyeceği ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren, genel veya sektör nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum-kuruluşlar ve firmalardan temsilciler ile ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları, çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, sektörel kapasiteler, sektörlerin ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri konusunda bilgi sağlar, iş gücü piyasası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar. Bu çalışmalar ile işçi, işveren birlikteliği ve karşılıklı diyalogun geliştirilmesine katkı sunacaktır. Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan komite, olağanüstü durumlarda ve gerekli hallerde toplanabilir. Komite, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Aylık olarak yapılacak olan toplantılar, her defasında bir üyenin ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Aylık olağan toplantıda bir sonraki toplantının yeri ve tarihi, bu şekilde belirlenecektir. Komite belirtilen 8 Sivil Toplum Kuruluşunun ortak imzasıyla oluşturulmuştur. Sonrasında komiteye dahil olmak isteyen veya komitenin dahil etmek istediği bir kurum-kuruluş olursa, komite üyelerinin oy birliği ile karar alınarak, başvurunun veya önerilen kuruluş değerlendirme sonrası, komite üyeliği gerçekleşebilir. Ayrıca komite üyelerinin her hangi bir konu için, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde yapılacak harcamalardan her kurul üyesinin kendisi sorumludur" denildi.


            Öte yandan Van Karma İstişare Komitesi'nde yer alan STK'lar şu şekilde açıklandı:
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) adına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) adına Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) adına HAK-İŞ Van Temsilciliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına TİSK Van Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) adına KAMU-SEN Van Temsilciliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) adına MEMUR-SEN Van Temsilciği.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241