banner279

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘personel alımı’ açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur üzerinden ilana çıkılan ve mülakat sonrası işe başlatılan personellerle ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘personel alımı’ açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz İştiraki Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.’nde istihdam edilmek üzere İş-Kur üzerinden ilana çıkılan ve mülakat sonrası işe başlatılan personeller ile ilgili son günlerde kamuoyunda bir takım mesnetsiz iddialar ile ilgili açıklama gereği hasıl olmuştur. Bilindiği üzere 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı resmi gazetede yayımlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar da 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve geçiş işlemleri 02.04.2018 itibariyle tamamlanmıştır. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20.maddesine istinaden 09.04.2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar 28.04.2018 tarih ve 30405 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Büyükşehir Belediyemizde hâsıl olan şoför ve iş makinası operatörü ihtiyacı nedeniyle belediyemiz iştiraklerinden Belvan Ulaşım Sanayi Ticaret Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere yukarıda zikredilen Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esasların amir hükümleri gereği 11 Aralık 2020 tarihinde Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden ilana çıkılmış olup, ilanımızda müracaat koşulları başlıklı bölümde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilan tarihi itibari ile 29 yaşını doldurmuş olmak 41 yaşından gün almamış olmak (11.12.1980-10.12.1991 tarihleri arasında doğmuş olmak), affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkum olmamak. 5-Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış olmak, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, E sınıfı ehliyet hak ediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak. 9-En az 5 yıllık E sınıfı (İş Makinası operatörleri için G sınıfı) ehliyete sahip olmak, Src1 veya Src2 belgelerinden en az birine sahip olmak, geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, ilan tarihi itibari ile Van ili sınırlarında ikamet ediyor olmak veya Van nüfusuna kayıtlı olmak şartları aranmış. Başvuru için gerekli belgeler; bir adet fotoğraflı öz geçmiş, E Sınıfı Ehliyet (İş Makinesi Operatörü için G Sınıfı Ehliyet), öğrenim durumunu gösterir belge, adli sicil kayıt belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, diğer belgeler işe başlandığı esnada istenecektir, adaylardan başvuru formu ile birlikte diğer belgeler e-mail ortamında istenmiş, 18 Aralık 2020 tarihi saat 23:59’a kadar başvurular alınmıştır. Başvuru sürecinde bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle başvurular kariyer@belvan.com.tr adresi üzerinden e-mail olarak alınmıştır.

E-mail adresimize 5217 e-mail ulaşmıştır. Başvuru sürecinden sonra başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adayların listesi 01.01.2021 tarihinde web sitemiz üzerinden ilan edilmiştir. Buna göre 548 (481 Otobüs/Kamyon Şoförü, 67 İş Makinesi Operatörü) kişinin başvurusu kabul edilmiş, 2 bin 40 başvuru sahibinin başvuruları belirtilen kriterlere uymadığı gerekçesiyle kabul edilememiştir. Ancak değerlendirme sonucu İş başvurusunda bulunan adayların kahir ekseriyetinin mükerrer e-mail gönderdiği tespit edilmiştir. Bu durum evrakların sağlıklı incelenmesini zorlaştırmıştır. 01.01.2021 tarihli ilanımızın () ‘Başvuru kriterlerini taşımaması veya istenilen evrak ve belgeleri eksik göndermeleri nedenleri ile kişiler buna ilişkin itirazlarını ilan tarihinden itibaren 05.01.2021 tarihi saat 17:00’a kadar itiraz@belvan.com.tr adresine gönderebilirler.()’ 7. maddesi gereğince başvurusu kabul edilmeyenlere 5 günlük itiraz süresi verilmiştir. Yasal sürede itirazda bulunan adayların evrakları tekrardan incelenmiş olup, yapılan inceleme neticesinde itiraz@belvan.com.tr e-mail adresimize 347 kişinin itirazda bulunduğu, bu itirazlarda 134 kişinin itirazı yerinde bulunarak itirazı kabul edilmiş, 213 kişinin itirazı ise başvuru kriterlerini taşımadığı gerekçesi ile kabul edilmemiştir. İtirazları kabul edilen kişiler 08.01.2021 tarihinde yapılmış olan noter kura çekim listesine dâhil edilmiştir. Ancak bu süreçte adayların gönderdikleri evraklardaki bilgi ve beyanların gerçeğe aykırı olduğu noter kurası sonrası tespit edilen 22 kişi mülakata alınmamıştır. 16 kişi ise istenilen onaylı belgeleri şirketimize teslim etmemeleri nedeniyle mülakata alınmamıştır.

Yukarıda Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde personel alım süreci tamamen şeffaf bir şekilde sonuçlanmıştır. Ancak; sosyal medya üzerinden bazı art niyetli ve süreci manipüle etmeye yönelik gayretleri olduğu düşünülen kişilerin; şirketimizde göreve başlayan bazı personellerimizin isimlerini belirterek dile getirdiği hususlar personellerin özlük dosyalarının incelenmesi neticesinde ilanımızda belirtilen bütün kriterleri yerine getirdikleri ayrıca yine aynı kişilerin zikrettiği bazı isimlerde isim benzerliği olduğu (red dilen kişi ile göreve başlayan kişinin T.C kimlik numaralarından anlaşılabilmektedir) belirlenmiştir. Ayrıca yukarıda zikredilen Bakanlar Kurulu kararında zorunlu olmamasına rağmen: 11.12.2020 tarihli ilanımızda sadece Van ilinde ikamet şartı aranmamıştır. İlimiz dışında ikamet eden Van nüfusuna kayıtlı, başvuru kriterlerini taşıyan tüm hemşehrilerimizin başvuru yapabilmesi sağlanmış, Noter huzurunda kura çekimi zorunlu olmamasına rağmen şeffaflık ilkesi gereğince Noter kurası canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmış, mülakat şartı olmamasına rağmen yapmış olduğumuz görevin bilincinde ve sorumluluğunda otobüs şoförlerimizin Vanlı hemşehrilerimizin ulaşım hizmetinde çalışacağı göz önüne alınarak sadece otobüs sürebilme şartına bağlı kalmayarak iki aşamalı mülakat süreci yapılmıştır. Birinci aşamada 25 farklı sürüş kriteri ve ikinci aşamada da belediyemizin kurumsal kimliğini temsil edecek kişilerde sözlü sınav ve temsil kabiliyeti ölçülmüştür.

Bu süreç içerisinde olası şaibeleri ortadan kaldırmak üzere; başvuruları değerlendirmek üzere kurulan komisyon, kura aşamasındaki komisyon ile uygulama ve mülakat aşamasında komisyonlar farklı kişilerden oluşturulmuştur. Her aşamasında farklı değerlendiricilerin olduğu bu alım aşamasında başvuru sahiplerinin belgeleri hassas bir şekilde ilk komisyon tarafından incelendikten sonra kura aşamasına dâhil olma hakkına sahip, belgeleri eksiksiz olan kişiler noter huzurunda ve canlı yayın ortamında belirlenmiştir. Bu aşamada belirlenen kişilerden belgelerinin onaylı suretleri istenmiş ve uygulama sınavı öncesinde son bir defa belgeler aslı üzerinden incelenerek olası hatalı değerlendirmelerin önüne geçilmiştir. Belediyemize alınan şoförler için birçok kritere dikkat edilmiştir. Kamuoyunun da takdir edeceği gibi vatandaşlarımızın en çok şikâyet ettiği kesimlerin başında otobüs şoförleri gelmektedir. Gerek işlerinin yoğunluğu gerekse gün içerisinde farklı kesimlerden ve farklı duygulardan insanlarla muhatap olan şoförlerimizin sadece iyi araç kullanmalarının dışında sabır, yaklaşım ve panik gibi kişisel durumları da değerlendirilmiştir.

Uygulama ve mülakat aşaması 5 gün sürmüş olup ilk üç gün otobüs şoförleri, operatörler ve şube müdürleri ile daire başkanları önünde ve her sınav kayıt altına alınmak suretiyle direksiyon sınavları yapılmış, sınav parkurunda her noktada duran personelin değerlendirmesine göre puanlar belirlenmiştir. Direksiyon sınavı adayların araç sürüş yetenekleri, park kabiliyetleri, araç içi sürüş güvenliğine dikkat becerileri gibi 25 unsurun göz önüne alındığı başlıklar üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Adayların sadece parkuru tamamlamalarına bakılmamış olup araca binerken hareket etmeden önce alması gereken tedbirler dâhil olmak üzere panik hallerine kadar her husus değerlendirilmiştir. Bu konuda haksızlığa uğratıldığı yönünde gelen şikâyetlerin tamamı tarafımızca cevaplandırılmıştır. Bunun yanı sıra kasıtlı olarak mesnetsiz iddialarla gündemde tutulan hususlara ilişkin olarak; Bu itirazlardan ilki, kuradan çıkan ve sınava alınan kişilerin soyadlarının siyaset, bürokrasi ve belediye üst yönetiminde bulunan kişiler ile eşleştirildiği yönündedir. Bilindiği gibi sınava başvuru şartlarından biri Van doğumlu veya Van ikamet şartı olmasıydı. Kabul edileceği üzere bu şart altında başvuran kişilerin Van ilinde herhangi bir pozisyonda yer alan kişilerle benzer soyadlarında olması doğaldır.

Başarılı olan kişiler içerisinde benzer soyadları olduğu gibi başarısız olan kişilerinde soyadlarının aynı şekilde karşılaştırıldığında Van’da yaşayan birçok kişi ile ilişkilendirilebileceği görülecektir. Bu şekilde itham da bulunarak yapılan sınav üzerinde şaibe oluşturulması yersiz ve mesnetsizdir. İkinci itiraz hususu eksik belgeleri bulunan ve bu belgeleri tamamlamaları için kendilerine bir süre verilen adayların belgelerini tamamladıktan sonra noter kurasına dâhil edilmeleri ve bu kuradan da çıkmaları üzerine oluşturulan, şartları uymayan kişilerin alındığı yönündeki algıdır. Bu konuda sosyal medyada sunulan listeler eksik belgelerin olduğu ve tamamlanması istenilen belgelerin listesi olup bu listede şartları sağlanmadığı halde kuraya dâhil edildiği iddia edilen kişilerin tamamı belgelerini kura öncesinde e-mail ile tarafımıza verilen itiraz süresi dâhilinde göndermiş ve noter onaylı olarak da uygulama ve mülakat sınavı öncesinde de komisyona tam olarak teslim etmişlerdir. Başarılı olan adayların hiç birinde eksik bir belge bulunmamakta olup, istendiği takdirde adli makamlara teslim edilebilecektir. Üçüncü bir iddia ise, alımlarda rüşvet verildiği yönündedir.

Van Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde gerek ihalelerde gerekse alınan personel alımındaki şeffaflığı ortadadır. Bu iddia sahiplerinin personel alımı konusunda herhangi bir kişiye vermiş olduğu rüşvetin muhatabı Van Büyükşehir Belediyesi değildir. Kurum olarak tüm süreci şeffaflık ilkesi içerisinde yürüttüğümüz bu alımda herhangi bir kişiye verilen bir rüşvetin veya teklifin, şikâyet olması durumunda peşine düşeceğimizi ve şikâyet sahibi ile birlikte adli makamlarda olayı takip edeceğimizi duyurmak isteriz. Dolandırıcıların tuzağına düşen her vatandaşımızın hakkının ve şikâyetinin gizliliğinin teminatı olacağız. 
Van Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak vatandaşlarımıza ne ihalelerimizde ne de bu tür personel alımlarında dolandırıcılara izin vermemeleri yönünde uyarımızı yapmak istiyoruz. Nitekim daha önceki tarihlerde bu tür durumlara karşı web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşlarımız uyarılmıştır. Tüm ihalelerimizin ve personel alımlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtir, bu konuda dolandırıcıların ağına düşmemenizi önemle rica ederiz” denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140