banner279

Vahy İnsan, Yağmur Toprak

Yasin Aydoğan

Vahy İnsan, Yağmur Toprak
 “Siz ey iman edenler! O sizi hayat bahşeden bir (diril)işe davet ettiğinde, Allah'a ve Elçi'ye icabet edin! Zira iyi bilin ki Allah kişiyle kalbinin (eğilimleri) arasına sürekli müdahale eder; akibet O'nun huzurunda toplanacaksınız.”(Enfal 24)

Vahiy, inen bir harikulade gerçekliktir, dirilticidir, tenezzül eder, indiği yeri boyar, hayat verir, şekillendirir, değiştirir, dönüştürür, canlandırır, devrimci içeriğe sahiptir, tazeliğe vesiledir.

İnsan bir takım özellikleri muhtevi, muazzam yaratılış sahibi, aktif özne kılınmış bir varlık..

Potansiyeli var, kapasitesi var, kabiliyetleri, zaafları var, kullanabileceği enstrümanları var.

Vahiy olmadan insan kendine, hayata yetemez-yetişemez, kurur, sararır, solar, üretemez, varoluş içerisinde mevcut denge ve düzeni devam ettiremez. 

Vahy olmazsa insan çaresiz kalır.

İnsan Vahy’e memur, Vahy de insan için inzal edilmiş… İnsan ancak vahyle dirilir, hayat bulur, hayata anlam katar, hayata katma değer olabilir. 

 

VAHY YAĞMURA, İNSAN TOPRAĞA BENZER.

 

Vahy, insanın-aklın olmazsa olmazı, Yağmur da, toprağın olmazsa olmazı…

 

“O'nun ayetlerinden biri de şudur: Sen toprağı tüm iddialarından soyunmuş olarak görürsün; ama onun üzerine (yağmur) suyunu indirdiğimiz zaman harekete geçer ve uyanıverir. Ona hayat veren, elbet ölü (kalp)lere de hayat verecek olandır: Çünkü O her şeye güç yetirendir.” (Fussilet 39)

Su yoksa toprak çaresiz!

Yağmur toprakla buluşunca ba’s (diriliş) gerçekleşiyor. Muhyi (hayat veren) olan Allah Teala, toprağın su ile hayat bularak dirilmesini-canlanmasını irade buyurmuş.

Rahman’ın Sünneti’nden bir sünnet… Toprağı onunla bereketlendiriyor, canlandırıyor, çeşitlendiriyor, renklendiriyor, tazeliğe vesile oluyor.

Yağmurda bir diriltici özellik var.

Yaratan Rabbimiz o özellikle mücehhez kılmış. Toprağın fıtratında da bazı hususiyetler mevcut, suya kavuşunca başkalaşıyor, değişiyor, dönüşüyor.

Yağmur nüzul (iniş) ediyor. Ölü olanı diriltiyor, kuru olanı yeşertiyor.

Çatlak iken birleştirip, izi belli olmayacak şekilde kaynak yapıyor, tesviye ediyor. Sararıp solmuşken, asli rengine döndürüyor.

İlahi adet bu şekilde cari…

 

Yağmur bir rahmet olarak iniyor toprağa, hayat veriyor, can veriyor. Toprağın şiddetle ihtiyacı var suya, susuz yapamaz. Susuz ve yağmursuz kalmak, yok olmak manasına gelir, fıtrat yasası bu, birbirlerini tamamlıyorlar.

  

Toprak emer, absorbe eder, geçirgendir, işlenebilir, süzer, filtre eder, yumuşaktır, emre amadedir, faydalı-hayri her türlü işleme müheyyadır. Beton öyle değil, tabiatı itibariyle serttir, haşindir, tepkisi vardır, süzmez, emmez, filtre etmez, işlen-e-mez. Acıdır çağımızda insanlar da, hayatta, ilişkilerde, kalplerde, zihinlerde, sokaklar, caddeler, şehirler de betonlaştı. Yağmur toprağa yağınca rahmet, betona yağınca felakete yol açıyor.  Artık insanlar birbirlerine katlanmıyorlar, tahammül etmiyorlar, çok sert tepkilerle ötekileştiriyorlar.

Toprağın ameli bitkisi, insanın bitkisi amelidir.

Toprağın ibadeti mahsulü,insanın mahsulü, ibadeti-itaatidir.

Vahy hayat kaynağıdır, yücelten-yükselten bir değerdir, dirilişe bir çağrıdır. Her an yağan bir mübarek yağmur, ab-ı hayattır.

Yağmurla yeşeren toprak gibi, vahyle yeşermeli insan, hayatı yeşertmeli.

Vahyle bezenmeli, boyanmalı, ziynetlenmeli.

Ölü bir toprağı dirilten, canlandıran yağmur gibidir vahy.. Ölü bir hayatı, toplumu, diriltir, canlandırır.

Ayağa diker, El Hayy-El Muhyi Rabbimiz hayat veriyor, hayat katıyor.

Toprağa yağmurla

İnsana vahyle….

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 00:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241