banner279

TE'VİL DİN MİDİR

OYSA GERÇEK NE KADAR AÇIK DEĞİL Mİ?

  TE'VİL DİN MİDİR
 

TE'VİL DİN MİDİR

OYSA GERÇEK NE KADAR AÇIK DEĞİL Mİ?
"Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar." (Ali İmran 7)

Bu mucizevi ikaza rağmen asırlardır Kur'an tevile çalışılıyor. Hatta Allah "Bu kitap mufassaldır, kolaydır, apaçıktır" buyurduğu halde "Ulemanın tevili olmazsa Kur'an anlaşılmaz" deniyor. 

Oysa ayette açıkça tevil için çabalayanlar kalplerinde eğrilik olanlar diye tanımlanıyor. Allah ilim ehline düşen bunu olduğu gibi kabul etmek, tevili sadece Allah'a aittir diye inanmaktır dediği halde burada da bir çarpıtma yapılıyor ve sadece ilim ehli tevil edebilir deniyor. 

Oysa bir müslümana düşen bu ayeti okur okumaz işittim ve itaat ettim demek olmalıdır. Kitabın aslı (anası) denilen muhkeme uyulmalı, müteşabihin tevili ise emredildiği şekilde sadece Allah'a bırakılmalıdır. 

Müteşabihleri tevil çabası "Bu ayetin anlamı şudur, çıkan mana budur" demelere, bu ise hem yukarıdaki ayeti inkara hem de sadece Allah'a ait olduğu açıkça bildirilen hükme ortak olmaya yani şirke götürmekte, ümmetin fırka fırka bölünmesine, gurup gurup parçalara ayrılmasına yol açmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2016, 11:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner241

banner141

banner140

banner280