banner279

Salih Serçe, "Van İl Sağlık Müdürlüğüne İşkur üzerinden 229 kişi işe alınacak"

İŞKUR Van İl Müdürü Salih Serçe, Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak olan 32 bin personel ile ilgili 14 bin sürekli işçi alım duyurusu yayımladı.

Salih Serçe, "Van İl Sağlık Müdürlüğüne İşkur üzerinden 229 kişi işe alınacak"

İŞKUR Van İl Müdürü Salih Serçe yayımladığı duyuru ile Sağlık Bakanlığı'na yapılacak olan 14 bin sürekli işçinin müracaat ve alım süreçleri ile ilgili bilgileri paylaştı.
Van İl Sağlık Müdürlüğüne İşkur üzerinden 229 kişinin işe alınacağını belirten Serçe, "Van için 170 temizlik görevlisi, 35 silahsız güvenlik görevlisi, 24 klinik destek elemanı olmak üzere 229 kişi işe alınacak" dedi

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU
Sağlık Bakanlığı 18 bini sözleşmeli sağlık personeli, 14 bini sürekli işçi (güvenlik ve temizlik) olmak üzere 32 bin personel alacak olup, başvurular yarından itibaren(26.03.2020) ÖSYM ve İŞKUR aracılığı ile alınmaya başlanacak. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurular ÖSYM'nin sitesi üzerinden, 14 bin işçi alımına başvurular ise
a)- İŞKUR internet sitesi üzerinden (esube.iskur.gov.tr)
 b)-Alo 170
 c)- e devlet

 Üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında Bakanlığımızın talimatı ile yukarda belirtilen elektronik(online) yöntemlerinde biri kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, ŞAHSEN başvuru alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 14.000 Sürekli İşçi Alımı İlişkin Açıklamalar;

Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak
2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan;
* Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.
* Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.
*Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir)
*Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının
birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
8-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 9-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak
10- Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
* Van İli İçin Sürekli işçi kadroları
MESLEĞİN ADI        KADRO SAYISI

TEMİZLİK
GÖREVLİSİ                        170

GÜVENLİK
GÖREVLİSİ                         35
(SİLAHSIZ)
                                         
KLİNİK DESTEK
ELEMANI                            24
(HASTANE)
                                             
T0PLAM                             229


* Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler
Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Kamuoyuna duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 22:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241