banner279

Şahin, 7143 Sayılı Torba Kanun'u yorumladı

7143 sayılı Torba Kanun’a dikkat çeken Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, “Bu kanunda çalışma hayatına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz SGK’ya olan borçların yapılandırılmasıdır. Bu sebeple taksitlerin süresinde ödemesine dikkat edilmesi gerekiyor.” dedi.

Şahin, 7143 Sayılı Torba Kanun'u yorumladı
 

7143 sayılı Torba Yasa’ya ilişkin açıklama yapan Şahin, “Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler.” dedi.
Borçların zamanında ödenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, “Bu kanunda çalışma hayatına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz SGK’ya olan borçların yapılandırılmasıdır. Bu sebeple taksitlerin süresinde ödemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi halinde de yapılandırma hakkı kaybedilecek.” diye konuştu. 

 

KANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
7143 sayılı Kanun ile SGK tarafından tahsil edilen aşağıdaki borçlar yapılandırılabilecek: "2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçları (işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi ve isteğe bağlı sigorta primleri dahil) ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları. Ayrıca Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlardan, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecekler."

 
GECİKME ZAMLARI TAHSİL EDİLMEYECEK
Yapılandırma Kanunu ile yukarıda 1 ve 2. maddede belirttiğimiz prim borçları ile Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların tamamı silinecek.

 

İDARİ PARA CEZALARININ YARISI SİLİNECEK
Yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarında ise aynen prim borçlarında olduğu gibi Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların tamamı silinecek. Bunun yanında belirtilen şekilde ödeme yapılması halinde cezaların yarısının tahsilinden de vazgeçilecek.
 

SADECE GECİKME ZAMMI VARSA…
Şayet SGK’ya olan borç ödenmiş, ancak fer’ileri (gecikme zammı ve gecikme cezası) ödenmemişse, fer’i alacağın 40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan 60’ının tahsilinden vazgeçilecek.
 

BAŞVURULAR TEMMUZ SONUNA KADAR
Borçluların Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Mayıs ayında yayınlanması halinde Temmuz ayı sonuna kadar) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili SGK il müdürlüğüne verilecek ve bu dilekçelerin verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecek. 
 

ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Borçlular, yapılandırdıkları prim borçlarını ilk taksiti Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan (Mayıs ayında yayınlanması halinde Ağustos ayından) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödeyebilecek. / Prestij Haber Merkezi

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi Editör:
Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 11:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241