banner279

Ramazan Duâsı

Hamza Türkmen

Ramazan Duâsı
 Ey Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi, rahmeti her şeyi kuşatan Yüce Allah!

Ramazan ayındayız.

Kur’an’ın inzal olduğu ayda, rahmet ayındayız.

Mütevekkil dua ve niyazlarımızı kabul eyle!

Senin için ve nefsimizi arındırmak için tuttuğumuz savmı kabul eyle.

Senin rızan için ve bizleri fahşadan uzak tutması için kıldığımız salatı kabul eyle.

Bizleri sıddıklara, salihlere, şehidlere yoldaş eyle; sa’yimizi/uğrundaki çabalarımızı makbul ve devamlı eyle Allah’ım!

Ey Rabbimiz Fatır Sûresi’nde buyurduğun gibi bizlere Kur’an’ı miras bıraktın. Bizi kendi nefsine zulmedenlerden eyleme. Bizi sabıkundan eyle. En azından orta gidenlerden eyle ya Rabbi.

Şüphesiz sen çok lütufkârsın.

Rabbimiz! Günahlarımızı ve aşırılıklarımızı bağışla ve bizi ayakları yere sağlam basanlardan eyle. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Bizi nefsimizin şer’inden koru Allah’ım.

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Bizleri Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in yolundan ayırma!

Zaafa uğrayan nefislerimizi ve zaafa uğrayan ümmeti yeniden uyandırmak için bizleri vahiy ile ıslah et, yeniden dirilişimize imkân sağla Allah’ım.

Kapitalist yaşam ve ekonomi tarzının kuşattığı bir dünyada yaşıyoruz. Ümmet coğrafyasında Batıcı ve Batılı paradigmaya bağlı iktidardaki ve muhalefetteki cahillerin, devşirmelerin dayatmalarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Küreselleşen bu cahiliyyenin karanlığını; idari, kültürel, ekonomik ve askeri kuşatmasını aşmaya çalışan, vesayetten kurtulmaya çalışan her türlü İslami kaygının gücüne güç, ufkuna ufuk, azmine basiret ve hikmet ihsan eyle ya Rabbi!

Yüce Allah’ım!

Mısır’daki, Bengladeş’teki idamlarla sindirilmek istenen muslih öncülerimize; Suriye’de, Filistin’de, Libya’da, Irak’ta, Yemen’de kafirler ve kafirlerin işbirlikçileri tarafından bombalarla ezilmek istenen, İslami direniş erlerimize yardım eyle.

Türkiye de dahil olmak üzere tüm ümmet coğrafyasında hakları gaspedilen mü’min ve mü’mine kardeşlerimize yardım eyle.

Kimliğimize ve kişiliğimize dayatılan çirkin saldırılara, yasaklara, zulüm ve iftiralara karşı bizlere dayanma gücü ver.

Sabrımızı münzevi ve sığınmacı değil; mütevekkil ve direnişçi kıl Allah’ım.

Fiili saldırılara ve iftiralara uğrayan, kendilerine hile ve tuzaklar kurulan kardeşlerimize feraset ver, direnme gücü ver, onlara yardım eyle, şefaat eyle Allah’ım.

Yüce Allah’ım!

Bizlere, çocuklarımıza, ailemize, yakınlarımıza ve vahyin şahitliğini kuşanma iradesi gösteren tüm mümin ve mümine kardeşlerimize lütfeyle. Kulluk bilincine erenlerimizi sağlam/yakini bilgi, bilinç ve tanıklık, doğru istikamet sahibi kıl Ya Rabbi!

Yâ Erhame’r-Rahimin!

Mısır’da, Bengladeş’te İdam sehbalarına götürülen İslami uyanış liderlerimiz; çağdaş ashab-ı uhdud’un yanıcı, yakıcı kimyasal gazlarıyla, Scud füzeleri ve varil bombalarıyla her gün katledilmeye devam eden Suriyeli muttaki kardeşlerimiz; ve Filistin, Libya, Arakan başta olmak üzere zulme uğrayan diğer yörelerdeki mü’minler bir imtihandan geçtiklerinin bilincindeler. Tüm ambargolara, ölümlere, işkencelere, idam kararlarına karşı onlar hala ‘Ya Allah menne ğayrek ya Allah’ ‘Ya Allah senden başka kimsemiz yok’ diye haykırarak niyaz ediyorlar.

Ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin sığınağı; sen kardeşlerimizi çaresiz bırakma Allah’ım.

Yâ Rabbe’l-Âlemin!

Bizleri tembellikten, acizlikten, cimrilikten, korkaklıktan, günahlardan ve fitnelerden ve ahiret azabından koru. Dertlerine çare olamadığımız kardeşlerimize yardım eyle Allah’ım!

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından, cehenneme sürükleyen davranışlardan koru Allah’ım.

Haşr gününün sahibi, mutlak şefaat edici, rahman ve rahim olan Sen’sin!

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2015, 12:03
YORUM EKLE
YORUMLAR
ENES GEZER
ENES GEZER - 6 yıl Önce

amin.

SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241