banner279

Özel güvenlik kaldırılmalı mı?

Abdurrahman Dilipak

Özel güvenlik kaldırılmalı mı?
 Bana kalırsa bu konu, başkanlık sistemi ile bir bütün olarak, İçişleri Bakanlığı’nın yeni sitemdeki yerine paralel olarak bir master plan içinde ele alınmalı. Kesinlikle bu iş böyle devam etmemeli, ancak, özel güvenlik sisteminin lağvedilmesi şeklinde de olmalı. Bir yandan özelleştirme ve adem-i merkeziyetten, bürokratik oligarşiden söz ederken bir takım şeyleri devletleştirmek doğru değil.
Bana kalırsa bu yapı olimpik helezonlar gibi yapılandırılmalı. Bu çerçevede, Jandarma, MİT, Emniyet, özel güvenlik, zabıta ve korucu sistemi birlikte değerlendirilmeli.. Jandarma hazırda tamamen sivil, kırsal ve sınırda görev yapan bir askeri polis, seferde ise tamamen askeri, olağanüstü halde ortak çalışacak bir yapıya dönüştürülebilir. Mesela; Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri’nin komutasında, jandarmanın denizden müdahalesi ya da sahil güvenliğin karasal bağlantı noktalarında ortak hareket edebilir..

MİT tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmalı. İç istihbarat, dış istihbarat, siber istihbarat, milli güvenlik, resmi, yarı resmi, özel ve özerk kuruluşlarla ulusal güvenlik bağlamında ilişki düzeni, uluslararası ilişkiler bağlamında bu konu yeniden değerlendirilmeli. Asker, jandarma ve emniyet ilişkisi düzenlenmeli.

Emniyete gelince, polis akademisi kaldırılıp, üniversiteler ile ortak çalışma yapılmalıdır. Üniversite bünyesinde güvenlik enstitüleri kurularak buna ihtiyaç duyulacak alanlarda, MİT, Emniyet, Jandarma, polis, asker ve özel güvenlik alanında multi disipliner akademik programlarda personel eğitimi ya da mesleğe hazırlık eğitimi sağlanabilir. Artık tek bir polislik eğitimi yeterli değil, bütün akademik programlarda eleman gerekli.. Belki güvenlik ya da polis akademisi bünyesinde, üniversitelerarası bir oryantasyon merkezi ya da çok özel alanlarda ikmal ve destek görevi üstlenecek özel sınıflar oluşturulabilir.

Mesela, pekala trafik, turizm, çocuk, asayiş polisi yerel yönetimlere bağlanabilir.. Emniyet amiri ve üstü emniyet tarafından atanabilir. Çalışanlar, Ankara’nın vereceği yeterlilik belgesine dayalı olarak tamamen yerel olarak belirlenebilir.. Silah ve mühimmat gibi donanımlar Ankara’dan ihtiyaca göre bedeli yerel yönetim bütçesinden ödenecek şekilde temin edilebilir. Yerel polis ve zabıta birleştirilerek yerel polis olabilir.. Mesela adli polis de savcıya bağlı, maaşı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen, sevk ve idaresi, amir seviyesinin üzerinde olanın atamasının EGM tarafından yapıldığı bir düzenlemeye gidilmeli. Yani zabıta kaldırılmalı. Daha doğrusu zabıta şehir polisi olmalı.

Özel güvenlik, eğitim sertifikasına bağlı kişiler arasından özel şirketler ihtiyacına bağlı olarak bu kaynaktan güvenlik elemanı alabilmeli. Bunların örgütlenme, sevk ve idaresi konusunda personel sayısına göre yönetim kurulu üyesi ve eş müdürler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilmeli. Bunların takdir edilen ücretleri şirketlerce ödenmeli, bu kurumlarda çalışanların silah ve mühimmatları EGM tarafından sağlanmalı, gerekli eğitim, bakım ve denetimi de EGM tarafından verilmelidir. Silahların mülkiyeti EGM’ye ait olup, intifası şirketlerde olmalıdır. Bu yapılar, acil durumda ve ihtiyaç halinde kamu gücüne dönüştürülebilmeli ve özel güvenliğin acil çağrılarında şehir polisi ve emniyet güçleri anında destek verebilmelidir.. Bu yapı aynı zamanda, özel güvenlik birimlerinin istihbarat ve kamera görüntüleri ve diğer yazılım sistemlerinin güvenliği ve kullanılacak yazılımların güvenilirliği konusunda da denetim sağlayacak bir yapı da olması gerekir.. Yani bu alanda bir siber güvenlik denetim ve sertifikasyonu sağlanmalıdır.

Korucu sistemi de eş zamanlı olarak yeniden ele alınmalı, kent içindekiler tretoryal savunma gücü olarak şehir polisine dönüştürülmeli, kırsalda olanlarsa askeri polis, jandarma ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Bunların bir bölümü emekli edilirse, eğitilecek bir bölümü istihbarat birimlerine kaydırılabilir.. 

Belki buna paralel, “güvenlik hizmetleri alt yapı dairesi” kozmik önem taşıyan, kripto özellikli altyapı hizmetleri bu dairece inşa, denetim ve koordinasyonu sağlanabileceği gibi, bu alanda çalışacak şirketlerin sertifikalandırılması, bunların eğitim, denetim ve donanımlarının temini alanında bu birim koordinasyon ve operasyon hizmeti verebilir. Güvenlik alanında mal ve hizmet üretenlerin, stratejik vd. kozmik nitelikte bilgi, belge ve donanım bulunduran ve bu alanda çalışanların güvenlik ve sahip oldukları değerin korunması alanında bu birim koordinasyon görevi üstlenebilir.. Aynı şekilde içeride ve dışarıda faaliyet gösteren şirketler, dernekler belki de Kamu Güvenliği Müsteşarlığı üzerinden, MİT, MGK ve EGM’ye kendi güvenlikleri ile ilgili ihtiyaç duyduklarında bilgi alıp verebilmelidir. Bu çerçevede aslı da MGK ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın ve Milli Güvenlik Akademisi’nin de yeniden yapılandırılması gerekir.. MGK aslında bana kalırsa Başbakanlığa bağlı kalması gerekirdi. Bu birime önemli bir misyon yüklenebilirdi.. Ulusal Güvenlik Ajansı gibi bir rol üslenebilirdi. Bu yapı üzerinden stratejik düşünce kulüpleri, üniversitelerdeki bir takım akademik programların koordinasyonları, meslek odalarının stratejik anlamda bilgilendirilmeleri, basınla ilişkiler, sosyal metrik sistem gibi alanlarda hem sivil, hem siyasal topluma bilgi sunmak açısından önemli bir misyon üslenebilirdi. Bu arada şehir polisi uygulaması, paralel yapının tasfiyesi için de bir imkân olabilir. Tabi, bu alanda daha yapılacak çok iş var. Parça parça düzenlemeler yapmak yerine, belki şu anayasa değişikliği olacaksa bir kaç ay sonra bu konuyu bir master plan çerçevesinde değerlendirmek gerekebilir. Birimler arası koordinasyon, senkronizasyon, optimizasyon açısından bu konu önemli. Tabi bu vesile ile devlet içindeki derin yapıların ele alınması gerek.. Selam ve dua ile.
Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2015, 09:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241