banner307

Kuşman: Görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz

Ocak 2019 tarihinden beri Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan, 26 Aralık 2019 tarihinde İl Müdürlüğü görevine atanan Tarık Kuşman, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

Kuşman: Görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz

    Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Cafer Karakoç ve Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, iki hafta önce Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Tarık Kuşman’ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kuşman, 1973 Van doğumlu olduğunu, ilk, orta ve lise tahsilini Van ’da tamamladığını, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Lisans Eğitimine başlayarak 1996 yılında mezun olduğunu ifade etti.


         Memurluk hayatına ilk olarak 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Öğretmenliğine başladığını söyleyen Kuşman, 1998 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna geçiş yaparak Sosyal Çalışmacı,1990 – 2000 GATA ‘da yedek subaylığı, 2000 – 2003 Van Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığında Merkez Müdürü,2003 – 2005 SHÇEK Aile Danışma Merkezi Kuruluş Müdürü Vekilliği, 2005 – 2008 Van SHÇEK İl Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı, 2008 – 2010 Van SHÇEK Toplum Merkezi Müdürü, 2010 – 2013 Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Vekili, 2013 – 2016 Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdürü,2016 – 2019 Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü, 2019 yılı Ocak ayından itibaren İl Müdür Yardımcısı Vekili görevlerinin ardından, 26.12.2019 tarihinden Bakanlık onayı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atandığını anlattı.

 
             Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Kuşman, daha sonra kurumlarının görev ve sorumluluklarından söz etti.
Kuşman; “Bizim kurumun görev ve sorumluluklarını maddeler halinde söylemek gerekirse: Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek, Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek, Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek, Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.


       Kuşman, daha önce olduğu gibi bundan sonra da görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Cafer Karakoç ve Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş ise, Müdür Kuşman’a yeni görevlerinde başarılar diledi.Van Bölge Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner312

banner140

banner306