banner279

Kur'ani Kavramlardan Şeytani Kavramlara Kopuş

Nuri Celepci

Kur'ani Kavramlardan Şeytani Kavramlara Kopuş
 Bizler kelime ve kavramlarla affedilir, kelime ve kavramlarla mahkûm oluruz. Kelime ve kavramlarla “ADAM” olur,  kelime ve kavramlarla şeytan oluruz.  Kelime ve kavramlarla cenneti bulur, kelime ve kavramlarla cehennemlik oluruz.

Kelime ve kavramlar ferdi ve toplumu bir yerden alıp bir yere taşırken hem en önemli taşıyıcılar hem de en önemli duraklardır. Kelime ve kavramlar aynı zamanda insâni terbiye metodunun da ana unsurlarıdır. 

Kavramlar ‘Belediyelerin röper taşları gibidirler, merkezi belirlerler. Bu taş kaybolursa arsaların sınırlarını çizemezsiniz.’

Dinin temelleridir kelime ve kavramlar. Bunlar zedelenir ya da imha edilirse, İslam binasının temelleri sarsılır, yıkılır, yok olur.

İyilikler ve kötülükler, günahlar ve sevaplar önce zihinde işlenir. Bundan dolayıdır ki, ahlaki ilkelerin en garantili korunma yeri vicdandır, gönüldür.

Ahlaki davranışlarımız vicdani zeminden bağımsız gelişmez. Onun içindir ki, Kur’an öncelikle insanda vicdani zemin oluşturmakla işe başlamıştır.

İnsanoğlunun zihni, kelime ve kavramlarla inşa olunur. Bizler bunu vahyin ilk dönemlerinde inen ilk âyet ve sûrelerde ziyadesiyle görebilmekteyiz. İlk inen âyet ve sûrelere baktığımızda Rahman ve Rahim olanın, bizleri RAB sıfatıyla terbiye etmeye başladığını görürüz.

İnsanlar kavramlarla düşünüp kavramlarla yaşayıp, kavramlarla öldüğü için vahyin ilk dönemlerinde zihin dünyamız kelime ve kavramlarla inşa edilmeye başlanmıştır.  Bu kavramlardan bazıları şunlardır: Rahman, Rahîm, Rab, Vahiy, Din, Bir, Kur’an,  Hâlık, Kırâet, Tilâvet, Nebi,  Rasul, Fıtrat, Ahlak, Takva, İlim, İman, Adalet, İhlas, Emânet, sadakat, Şehâdet, Zikir, Şirk, Te’vil, Tasdîk,Tebyîn,Tasrîf, Hikmet, Muhkem, Müteşabih, Nâsih, Mensuh.

Vahyi anlama, algılama ve hayatımıza yansıtma noktasında, zihinlerimizin hangi zemine oturması gerektiğinin koordinatlarını, bizler Kur’an’daki kelime ve kavramlardan öğrenmekteyiz. Kur’an düşüncesinin merkezinde insan bulunur. İnsanın dünya ve ahiret ihtiyaçlarına yönelik çözümü oluşturacak ipuçlarını da bizler Kur’an’ın öğrettiği kelime ve kavramlarda bulmaktayız.

Allah karşısındaki esas duruşumuzun zihnî boyutunu Kur’an’dan öğrendiğimiz kelime ve kavramlar inşa eder. Aynı şekilde Allah’ın şaheseri olan insan, algılanabilen ve algılanamayan, aşkın /müteâl, içkin/mündemiç, mutlak ve mukayyet tüm hakikatleri anlama çabasını, kelime ve kavramlarla yapmaktadır. İnsanın eylemleriyle öte dünya arasındaki doğrudan bağını sağlayan da kelime ve kavramlardır.

İnsanda kalıcı ve sorumlu bir vicdan oluşturmak, yaptıklarımızın ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hesabını bir gün vereceğimiz bilincinin, bizlerde oluşmasını ve gelişmesini sağlayan da yine kelime ve kavramlardır. Başka bir ifadeyle insanda sorumluluk şuurunu geliştiren en temel unsur Kur’an’ının öğrettiği kelime ve kavramlardır. Bunun içindir ki, Rabbimiz insandaki vicdani altyapıyı oluşturmak için seçtiği kelime ve kavramları insanlığa hidayet ve nur kaynağı olarak gönderdiği vahyin ilk ayet ve sureleri içerisine yerleştirmiştir.

Müslümanların dini ve siyasi tarih serüvenine  göz attığımızda görüyoruz ki, inşa süreçleri nasıl, hangi yöntem ve unsurlarla yapılmış ise, imha süreçleri de aynı şekil, unsur ve yöntemlerle yapılmıştır. İnşa sürecinde hangi değerler ve kavramlar kullanılmış ise, imha sürecinde de aynı değerler ve kavramlar kullanılmıştır. İnşaya nereden başlanmış ise imhaya da oradan başlanmıştır. Aynı şekilde görüyoruz ki, gerek inşa gerekse imha bilinçli bir şekilde yapılmıştır.

Sonuç itibariyle diyebiliriz ki; Bir kişinin zihni faaliyet süreçlerini oluşturan kelime ve kavramların içeriğini kim inşa ediyorsa, o kişinin Rabbi (Mürebbisi/terbiyecisi)  de o dur. Eğer bizler hakikat için mücadele edeceksek, bütün gayretimiz ve çabamız inşa ve imha alanlarını ve nasıl yapıldığını bilmek olmalıdır. 

Bütün bu tespitlerden sonra şu soruları sorabiliriz;

  • Kur’anî kavramlardan şeytani kavramlara kopuş süreci nasıl ve ne zaman başladı? 
  •  Kur’an’ın öğrettiği kavramların lafzını koruyarak mana ve maksadına kimler hangi mülahazalarla müdahale ettiler?
  • Allah’la gerçek bir ilişkinin tesis edilmesini, ciddi bir bağın kurulmasını sağlayan Kur’ani kavramlara çekilen operasyona kimler yardım ve yataklık etti/ediyor?

  Bu soruları okuyucularımızın zihin dünyasına havale ederek, cevaplarını ilerleyen zamanda birlikte bulmaya çalışacağız.

  

                                                                                                                                                                                                          Selam ile…..

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2017, 09:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241