bayan escort bursa escort escort gaziantep istanbul escort escort izmir escort izmir izmir escort istanbul escort denizli escort escort bayan

banner259

KUR'ANDAKİ ŞİRK ÇEŞİTLERİ

A'DAN Z'YE ŞİRK

KUR'ANDAKİ ŞİRK ÇEŞİTLERİ
 KUR'ANDAKİ ŞİRK ÇEŞİTLERİ

A'DAN Z'YE ŞİRK


En büyük düşman her devirde şirktir

Müslümanlar en büyük düşmanlarını tanımıyor

Şirk camilere kadar sirayet etmiştir

Peygamberimiz benim ümmetimin felaketi şirkten olacaktır demiştir

Öyle gizli nüfuz eder ki karıncanın ayak sesini duyar onu duymazsın demiştir peygamberimiz!

Şirk Allah'ın dinde söz söyleme / hüküm verme, şefaat etme,

yaklaştırma, hidayete erdirme gibi yetkilerini başkalarına kullandırmaktır

Şirk dini ve ibadeti sadece Allah'a özgülememektir

Müşrikler Allah'sız değildir. Müşrikler dinsiz değildir. İbadet eder müşrikler! Hatta dindardır çoğu!

Şirk ehlinin yedek ilahları vardır! Allah'ı yetersiz görürler.

Evliyalar edinmek, yaklaştırıcılar, kurtarıcılar edinmek şirktir

Şefaatcılar edinmek şirktir

Şirkin temel dayanağı ecdat kabulleridir

Ecdatperestlik şirkin temel alametidir

Şirkin temel korkusu ilim ve akıldır

Tevhit ve teslimiyet... Sadece Allah'a teslim olmaktır. Yetmez, Allah'tan başka hiç bir kişiye teslim olmamaktır

İradesini şeyhin iradesinde eriten kişi Allah'a değil, şeyhine teslim olmuştur

Bizim ecdadımız bilmedi de siz mi bildiniz iddiası şirk hezeyanıdır

Ateist müşrik değil, münkirdir. Münkirin kestiği yenir, müşriğin kestiği yenmez

İmam Cafer Sadık der ki: "Emeviler şirki tanıtmayarak bizi kandırdı"

Şirk Allah'ı yeterli bulmayanların dinidir

Şirk ehline göre kitap yetmez, Allah'ın şefaati yetmez vs

Çoğu insan şirk koşarak inanır

Şirk büyük bir zulümdür

Şirk tüm amelleri boşa çıkarır

Uydurulan dine göre Allah kul hakkını affetmez

Oysa indirilen dine göre Allah sadece şirki affetmez

Şirk üreten sınıf din sınıfıdır

Nerede din sınıfı varsa orada şirk vardır, hem de kurumsallaşmıştır

Din sınıfı doymak bilmeyen bir sınıftır

Doymaz bir biçimde haram yer din sınıfı!

Bir şey daha diyor Kur'an: İnsanları Allah'a götüreceğiz diyerek o yoldan uzaklaştırır din sınıfı!

Marks bunları bilse onları yazmazdı!

Kur'andaki "sadece"ler sistemini bilmeden şirkten kurtulamayız

Bu sistem tarumar edilmiştir

Cami avlusunda kabrin, türbenin ne işi var!

Onu oraya çaktırmadan koydun çünkü çaktırmadan ona da ibadet ediyorsun!

Riya şirktir

Şirk bir dindir

Şirk her devrin en şerir dinidir

Tüm peygamberlerin uğruna çok zorluk çektiği bir dindir

Şirk dini Allah'a iftiralardan oluşan bir dindir

Kur'an diyor ki "Allah kuluna yetmiyor mu"

Şirk dini diyor ki yetmiyor. Şu lazım, bu lazım diyor!

Yedek ilahları vardır şirk dininin!

Şirk hidayeti sadece Allah'tan beklemeyenlerin dinidir

Kur'an var ama yetmez, onların kitapları da lazımdır

Allah var tamam ama yetmez der şirk dini, aracılar da lazımdır

Allah'ın şefaati vardır ama yetmez, başkalarının şefaati de lazımdır

Şirk Allah'ı yeterli bulmayanların dinidir

Tevhidin kitabından kopanların dinidir şirk! Allah şirk ehline şeytanı dost etmiştir. Bu sebeple onlar kendilerini doğru yolda zanneder!

Şirk putperetslik değildir! Putpereslikte sadece puta tapılır! Putperestlik şirk değildir. Oysa şirk ehli Allah'a inanır! Bunu Kur'an söyler! Onlara yağmuru kim yağdırıyor desen Allah derler diyor Kur'an! Şirk Allah'ın yetkilerini başkalarına kullandırmaktır

Şirk esasında Allah'a düşmandır

Şirk aslında Kur'ana da düşmandır

Şirkte fırkacılık tutkusu vardır

KUR'ANDAKİ ŞİRK ÇEŞİTLERİ

Şirk Allah'a zatında, sıfatlarında, ibadet veya mülkünde ortağı bulunduğuna itikat etmektir! En yaygın hali Allah'ın sıfatlarına ortaklar koşma şeklindedir.

Şirk Allah'ın kesinlikle affetmeyeceğini beyan ettiği tek günahtır. Allah şirk dışındaki günahları dilediği kişiler için affedeceğini söyler. Kur'an da bir şirk toplumuna inmiştir. Allah şirk koşanların üzerine pislik yağdıracağını ifade eder.

Dinde Allah dışında hüküm konulması ve bunu meşru görmek şirktir. Çünkü hükmün tek sahibi Allah'tır. Kur'an "Allah hükmüne kimseyi ortak etmez" der. Kur'an "Onların çoğu şirk koşmadan iman etmez" diyerek çoğunluğun şirk koşarak inanacağını haber verir. Yine Kur'anda "Yüzünü hanif olarak dine yönelt ve sakın müşriklerden olma" buyrulmuştur. 

Özetle şirk çok yaygındır. Affedilmeyecek tek günahtır. Kişilerin ve toplumların üzerine pislik (dert, bela, musibet, zillet vs) yağmasına yol açar. Böylesine mühim bir konu geleneksel dinde hakkıyla yer bulmaz. Hatta gelenek şirki büyük ve küçük şirk diye ayırmış, böylece şirkin en azından bir bölümünün daha masum gibi algılanmasına yol açmıştır. 

Şirkten korunabilmek ve/veya arınabilmek için şirkin iyi tanınması gerekir. Şimdi şirk çeşitlerine geçelim:

KUR'AN 8 ÇEŞİT ŞİRKTEN BAHSETMEKTEDİR
 
1-DUADA ŞİRK:

Allah'tan başkasından, peygamberler veya evliyalardan; rızık, şifa, ya da buna benzer şeyler talep ederek dua etmektir.
-Şüphesiz mescitler, (yalnızca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiç bir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin, tapmayın). 
(Cin 18)
-De ki: "Ben kesinlikle Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi de O'na ortak koşmam." 
(Cin 20)
-DE Kİ: "O'nunla beraber [tanrısal güçlere sahip olduğunu] zannettiğiniz [varlıkları] çağırın bakalım; sizden bir darlığı gidermeye ya da onu [başka bir yere] yansıtmaya güçlerinin olmadığını [göreceksiniz"]. 
(İsra 56)
-Allah'tan başka; sana ne fayda, ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma! Eğer böyle yaparsan, o takdirde sen muhakkak zalimlerden olursun. (Yunus 106)
-Eğer Allah sana bir zarar dokundursa onu, yine O'ndan başka kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır dilese, O'nun keremini de geri çevirecek yoktur. Hayrını, kullarından dilediğine verir. O, bağışlayandır, esirgeyendir.
(Yunus 107)
-Allah'tan başka yalvardıkları (tanrılar), hiçbir şey yaratamazlar, zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. 
(Nahl 20,21)
-Allah'tan ayrı olarak kendisine ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere yalvarır. İşte (doğru yoldan) uzak(lara) sapma budur!
(Hac 12)
-Ve işlerin için uğraş verirken, yalnızca Rabbinden iste.
(İnşirah 8)
-Ve insana uğrunda çaba gösterdiği dışında bir şey verilmeyecektir.
(Necm 39)
-Şüphen olmasın ki [ey Muhammed,] Allah dilediğine işittirir, halbuki sen mezarlardaki ölüler gibi kalben ölmüşlere işittiremezsin. 
(Fatır 22)
-Hakikati inkar edenleri ne kadar öfkelendirse de içten bir inançla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. (Mümin 14)

2-NİYET VE ARZUDA ŞİRK:

-Ey Muhammed! Hevasını-egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Onu, sen mi yola getireceksin? 
(Furkan 43)
-Gördün mü heveslerini tanrılaştıranı? Allah onu bilgiyle saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözlerini de perdelemiştir.
(Casiye 23)
-Ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, o aldatıcı, sizi Allah(ın affına güvendirmek sureti) ile aldatmasın. 
(Fatır 5)
-Size verilen her şey dünya yaşamının geçici serveti ve cazibesidir. Allah'ın yanında olanlar ise, çok daha iyi ve süreklidir. Aklınızla düşünmez misiniz? (Kasas 60)
-Kimler dünya hayatını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerin(in karşılığın)ı tam veririz ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Ama onlar öyle kimselerdir ki ahirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır, amelleri hep batıl olmuştur! 
(Hud 15,16)
-Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, salma atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü (cazip) gösterildi. Bunlar, sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer, Allah'ın yanındadır. 
(Al-i İmran 14)
 
3-SEVGİDE ŞİRK :

Allah ile birlikte başkasını da Allah'ı sevdiği gibi ya da daha çok sevmektir.
-İnsanlardan kimi, Allahtan başka eşler tutar, Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlar ise en çok Allah'ı severler. 
(Bakara 165)
 
4-İTAATTE ŞİRK :

Allah'tan başkasını Teşri ve hükümde ortak tutmaktır. Zira hüküm yalnızca Allah'a has bir haktır. Kim Allah'tan başkası için şeriat koyma hakkı tanırsa Allah'a isyan ile küfre girmiştir. Emir ve yasaklama hakkı sadece Allah'ındır.
-Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da bunları orada mı okuyorsunuz? İçinde istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz (bir kitap)? Yoksa vereceğiniz her hükmün sizin [meşru hakkınız] olacağına dair Kıyamet Günü'ne kadar Bizi bağlayan sağlam bir vaat mi aldınız? 
(Kalem 36, 37, 38, 39)
 
-Rabbinizden size indirilen bu Kuran'ın bildirdiklerine uyun. O'nu bırakıp da velilerin (evliyanın / kutsallık payesi verdiğiniz kişilerin) peşinden gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz.
(Araf 3)
Veli: Yol gösteren, yardım eden, koruyan.
-Kendi asılsız uydurmalarını Allah'a yakıştıran ya da Allah'ın ayetlerini yalanlamaya kalkışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Onlara [hayatta] nasip olarak her ne ki yazılmışsa kendilerini bulacaktır; ta ki, canlarını almak için elçilerimiz gelip [de]
onlara: "Hani, nerde Allah'tan başka çağırıp durduğunuz varlıklar?" diyinceye kadar. Ve [günahkarlar]: "Bizi yüzüstü bıraktılar!" diye karşılık verecekler ve [böylece], hakkı inkar eden kimseler oldukları konusunda kendi aleyhlerine tanıklık etmiş olacaklar.
(Araf 37)
-Hiç şüphesiz, benim velim Kitabı indiren Allah'tır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor. 
(Araf 196)
-Allah'a teşekkür edecekleri yerde, yardım göreceklerini umarak, Allah'tan başka ilahlar/aracılardan yardım beklerler. Oysa , yardım istedikleri o ilahların/aracıların onlara yardım etmeye güçleri yetmez; hatta tam tersi, kendileri onları korumak için nöbet bekleyen askerler gibidir.
(Yasin 74, 75)
-Ey Muhammed De ki, "Allah'ın dışında bağlandığınız ortaklarınızı gördünüz mü; onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?" Yoksa onların gökte bir ortaklıkları mı var? Veya biz onlara bir kitap verdik de, ondaki bir belgeye mi dayanıyorlar? Hayır! Nankörler birbirlerini aldatıcı sözlerle kandırmaktan başka bir şey yapmazlar.
(Fatır 40)
-Deki: "Biz, Allah'ın yerine bize ne faydası dokunan ne de zarar verebilen şeylere mi yalvaralım? Ve Allah bizi doğru yola ilettikten sonra topuklarımızın üzerinde gerisin geri mi dönelim? Tıpkı kendisini doğru yola çağıran arkadaşları [uzaktan] "Bizimle gel!" diye seslendikleri halde şeytanların ayartmasına kapılıp dünyevî zevkler peşinde körü körüne koşturan kimse gibi (mi olalım?)" De ki: "Şüphe yok ki Allah'ın rehberliği, yegâne rehberliktir ve biz, kendimizi bütün âlemlerin Rabbine teslim etmekle emir olunduk. 
( Enam 71)
-Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" dense: "Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız (onların yolundan gideriz)" derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı (babalarının izinde gidecekler)? 
(Lokman 21)
-De ki:"Bana dini yalnız Allah'a halis kılarak, O'na kulluk etmem emredildi."
(Zümer 11)
-Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde var. 
Müjdele kullarımı. 
(Zümer 17)
Tağut: Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların yerine geçmek için hükümler icat eden her kişi ve kurum tağuttur.
-Allah tek olarak anıldığında ahrete inanmayanların içini sıkıntı basar. Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen sevinir, mutluluk duyarlar.
(Zümer 45)
Kendi algılarını dinin tek ölçüsü olarak kabul eden bazı fanatik grup, cemaat ve tarikat mensupları da aynı durumdadır. "Yalnız Kuran yeter" derseniz size kinlenirler. Bir takım hazretleri de dine ortak ederseniz sizi "kardeş" diye bağırlarına basarlar.
-Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.
(Zümer 66)
- O nankörler benden ayrı olarak kullarımı kendilerine veliler yapacaklarını mı sandılar? Biz kafirlere cehennemi konak olarak hazırladık.
(Kehf 102)
- Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O halde kulluk ve itaatte de daima Allah'a olmalıdır. Hal böyleyken tutup yine de Allah'tan başkasına mı saygı ve duyarlılık göstereceksiniz? 
(Nahl 52)
- Yalnız O'na yönelin ve O'ndan korkun; namazı kılın ve (Allah'a) ortak koşanlardan olmayın. (O ortak koşanlardan olmayın ki onlar) Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi yanındakiyle sevin(ip övün)mektedir.
(Rum 31, 32)
-Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 
(Tevbe 31)
-Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yaşatan, öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka bir dost ve yardımcınız yoktur.
(Tevbe 116)

5-TASARRUFTA ŞİRK

Bu peygamberlerin ve ya evliyaların kainatta ve ahrette tasarruf kudretleri olduğuna inanmaktır.
-İyi bil ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allah'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allah, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allah, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
(Zümer 3)
-O (Allah) ki gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları altı günde yarattı; sonra Arşa istiva etti. Sizin, O'ndan başka bir dostunuz, şefa'atçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz? 
(Secde 4)
-Ortak koşucular, kendilerine destek olsunlar diye Allah'ın yanında ilahlar edindiler. 
(Meryem 81)
-Gerçek şu ki , sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır, [yönelmek] isteyeni doğru yola yönelten; ve yine O'dur, doğru yola girecek olanları en iyi bilen. 
(Kasas 56)
-İşte uyulanlar, uyanlardan uzak durdular; azabı gördüler, aralarındaki bağlar kesildi. Uyanlar, şöyle dediler; "Ah keşke bir daha dünyaya gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık!" Böylece Allah, onlara işledikleri bütün fiilleri hasretler (pişmanlık kaynağı olarak) gösterir. Ve onlar, ateşten çıkamazlar. 
(Bakara 166, 167)

6-KORKUDA ŞİRK:

Allah'tan başkasının yarar ve zarar verdiğine inanmak veya korkuda başkalarını Allah'a denk tutmaktır.
-Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz ve O'nun kapattığını da kimse açamaz: Çünkü O, kudret ve hikmet Sahibidir. 
(Fatır 2)
-Allah kuluna kafi değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık onu yola getiren olmaz.
(Zümer 36)
 
7-TEVEKKÜLDE ŞİRK:

Tevekkül; kulun işlerini Allah'a havale etmesi, dilediğini elde edebilmek için ona güvenmesidir.
-(O) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka tanrı yoktur. Yalnız O'nu vekil tut. 
(Müzemmil 9)
"Vekil" kendisine güvenerek kendi işlerimizi ona havale ettiğimiz şahıstır. Bizim dilimizde de hemen hemen aynı manada kullanılmaktadır. Mahkemedeki işlerimizi bu vekilin yürütebileceğine inanır ve işlerimizi ona havale ederiz. Bizim bir şeyler yapmamıza hacet yoktur. O halde bu ayetin anlamı şöyledir: "Senin bu dine çağrıda bulunmana karşılık muhaliflerin veryansın ediyorlar ve sana her türlü zorluğu çıkarmaktalar. Ama sen bunun için kaygılanma. Sen işini doğunun ve batının Rabbi ve bütün kainatın sahibine havale et ve O'nun seni savunacağından ve muhaliflerine karşı bütün işlerini düzelteceğinden emin ol."
-Ve ölmeyen(diriy)e tevekkül et ve Onu överek tesbih et. Kullarının günahlarını, O'nun bilmesi yeter. 
(Furkan 58)
-Sen, her şeyden üstün ve merhamet sahibi olan Allah'a güven. 
(Şuara 217)
Yani, "Ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun hiç bir dünyevi iktidara aldırma; Aziz ve aynı zamanda Rahim Olan'a tam olarak güvenip dayanarak görevini yapmaya devam et. O Aziz'dir, dolayısıyla O'nun desteğini alanın üstesinden hiç bir güç gelemez. O Rahim'dir, dolayısıyla yeryüzünde kendi kelimesini yükseltme uğruna mücadele edenlerin çaba ve fedakarlıklarını boşa çıkarmaz."
-Ant olsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette "Allah" derler. De ki: "O halde Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü, şimdi Allah, bana bir zarar vermek istese, onlar O'nun vereceği zararı kaldırabilirler mi? Yahut (Allah) bana bir rahmet (fayda) vermek dilese onlar O'nun rahmetini durdurabilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter. Tevekkül edenler O'na dayanırlar."
(Zümer 38)
-Allah ki O'ndan başka tanrı yoktur. Mü'minler Allah'a dayansınlar. 
(Teğabun 133)
 
8. MÜLKİYETTE ŞİRK:

-O (Allah) ki; göklerin ve yeryüzünün mülkü, O'nundur. Ve O, çocuk edinmemiştir. Mülkte, O'nun şeriki (ortağı) olmamıştır. Ve herşeyi, O yarattı sonra da onların kaderini takdir etti.
[25 / FURKÂN - 2]
"Allah, hakimlerin hakimi değil mi?" (Tiyn/8).
"Mülk" sadece ve sadece hakimiyet, saltanat şeklinde bilinmeli. Burada sadece mala sahip olmaktan ziyade, genel olarak bir işe muktedir olmaktır. Bu muktedir olma hasebine sahip olanda meliktir. Hakimiyetteki temel anlam muktedir olabilmededir.
İşte bu mülkiyetin mutlak anlamda kimde olduğunu bildirmek için Allah-u Teala "Mülk Suresi'ni" inzal etti ve burada hakimiyetini dile getiriyor. Kısaca Mülk Suresi'inin özetine bir göz atalım:
Allah bu Sure'de kısaca şunu ifade ediyor: "Hakimiyet benim elimdedir ...., çünkü ben herşeye kadirim".
"Ve de ki: Hamd O Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte şeriki (ortağıda) yoktur, acizlerden bir dosta da ihtiyacı yoktur, (artık) tekbir getirerek tekbir et" (İsra Suresi/111)
Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2017, 11:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
Huseyi̇n Şaşmaz*uzun
Huseyi̇n Şaşmaz*uzun - 1 yıl Önce

şi̇rk...: akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
gayret şart.Allah kendi isteğini bile şarta bağlamış.rad.11
http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/snrl-olan-bir-varlgn-snrsz-olan.html
***çok önemli̇***oku ve düşün.
http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/cok-onemlioku-ve-dusun-muvahhidler1.html
buyrun deli̇l.hem akli̇ hem nakli̇.
http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/buyrun-delilhem-akli-hem-nakli-bu.html
genelde i̇nsanliğin özelde müslümanliğin yol ayirimi.
http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html

Huseyi̇n Şaşmaz*uzun
Huseyi̇n Şaşmaz*uzun - 1 yıl Önce

DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419621051822635&id=100013242319421&pnref=story
ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o

SIRADAKİ HABER

banner241

banner247

banner141

banner140

banner255