banner259

KUR'ANDA ŞEHİTLİK

ALLAH'IN HÜKMÜNE KARŞI HÜKÜM KOYMAK

KUR'ANDA ŞEHİTLİK
 

KUR'ANDA ŞEHİTLİKALLAH'IN HÜKMÜNE KARŞI HÜKÜM KOYMAK
 
Kuranda Şehitlikle Alakalı Bazı Ayetler:
2:154 - Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz.
3:157 - Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, (sizin için) onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.
3:169 - Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar.
 4:74 - O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.
 22:58 - Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, elbette Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Görüldüğü gibi Allah yüce mesajında sadece kendi yolunda öldürülenlerin şehit oluşundan bahsetmektedir. 
Zannı ve rivayeti de hüküm kaynağı kabul eden geleneksel dinde ise genel itibari ile şehitlik 2 kısma ayrılıyor.
 
1- Hakiki şehitlik: Bunlar insanlar tarafından şehit olduğu bilinen ve şehit muamelesi gören kimselerdir: Allah için cihad edenler ve bu yolda öldürülenler. Bu kişiler insanlar nezdinde şehid olarak bilinirler, şehidlik muamelesi görürler, yani yıkanmazlar, kanlı elbiseleri ile defnedilirler.
 
2- Manevi şehitlik: inşalar tarafından şehid olduğu bilinmeyen ve şehid muamelesi görmeyenlerdir. Bu kimseler ahirette şehid olarak kabul görecek olan, fakat dünyada şehid olduğu bilinmeyen ve şehid muamelesi görmeyenler. Fakat bunlar da gerçekte şehiddirler. Yani bu kimseler, insanlar bilmediği halde, Allah'ın şehid saydığı ve şehidlik makamı verdiği kimselerdir. Bu kimselere dünyada şehid muâmelesi yapılmaz. Bunlar normal olarak yıkanırlar ve kefenlenirler. Fakat Allah ahirette bu kimselere şehid muamelesi yapar.
 
Peygamber Efendimiz (asm) bir hadisinde bu iki şehitliğin 7 türünden bahseder. Bunlar :
 
1- Allah yolunda öldürülen şehiddir.
 
2- Vebadan ölen şehiddir.
 
3- Suda boğulan şehiddir.
 
4- Akciğer hastalıklarından ölen şehiddir.
 
5- Yıkık altında kalıp ölen şehiddir.
 
6- Hamileyken ölen kadın şehiddir.
 
7- Doğum nedeniyle ölen kadın şehiddir."
 
Peygamber Efendimizin (asm) bildirdiği şekliyle, Allah yolunda bulunmak, ruhunu veya hayatını Allah yolunda feda etmek, haramı helâli bilmek ve haram yolda bulunmamak şartıyla meselâ, akrep sokmasından ölen, yırtıcı hayvanların yemesiyle ölen, kazadan ölen, yıkık altında ölen, yaralanıp ölen, veba, verem ve sair hastalıklarla hastalanıp ölen, karın ağrısından ölen, doğum yapıp loğusa iken ölen, suda boğulup ölen, ateşte yanarak ölen, malını korurken ölen, haklı bir dâvâda vurularak ölen, zulmü defetmek için mücadele verirken ölen, gurbette ölen, ilim tahsil ederken veya Allah için ilim öğrenme yolunda ölen, Cuma gününde ölen, ailesinin geçimi uğrunda ölen kimseler manevî şehid sayılmışlardır. Keza, şehid olmayı istediği halde şehid olmayıp rahat döşeğinde ölen şehid sayılmıştır. 
 
SONUÇ
 
Görüldüğü üzere rivayetlerde yer alan bu 7 tür şehitlik Kur'anda geçmediği, yüce kitapta sadece Allah yolunda öldürülmek şehitlik sayıldığı halde rivayeti de kaynak kabul eden geleneksel dinde bu 7 maddede belirtilen ölümler de (hatta daha fazlası) şehitlik sayılmıştır.
 
Bu, ilahi bir dinde ilahi olmayan yollarla hüküm vermek, yani sadece Allah'a ait olan hükme (dine) ortak olmak demektir.
 
Bu, Allah'ın şehitlik takdirine itiraz etmek, onun tasarrufunu yetersiz görmek, Allah adına yeni şehitlik yolları tayin etmektir.
 
Özetle bu hükme ortak olmaktır.
 
Oysa "Allah kimseyi hükmüne ortak etmez" denir Kur'anda! 
Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2017, 23:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner241

banner247

banner141

banner140

banner255