bayan escort bursa escort escort gaziantep istanbul escort escort izmir escort izmir izmir escort istanbul escort denizli escort escort bayan

banner259

KURAN'DA ABDEST

KUR'ANDA ABDEST ve GUSUL

KURAN'DA ABDEST
 

KURAN'DA ABDEST

KUR'ANDA ABDEST ve GUSUL

Abdest Kuranda Maide Suresinin 6.Ayetinde düzenlenmiştir. Başka hiçbir yerde geçmez. Ayette abdestin nasıl alınması gerektiği tarif edilmiş nedeni de ayrıca belirtilmiştir. Bu kadar kolay olan bir işlem acaba neden açıklıkla tarif edilmiş de örneğin abdeste göre daha zor olan Namaz bu kadar tarif edilmemiştir?

Önce ayetin meali:”Ey inananlar! Namaza kalktığınız zaman yıkayın yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi;mesh edin(sıvazlayın) başınızı,topuklara kadar ayaklarınızı da…” Ayet devam ediyor ve sonunda: “Allah size güçlük çıkarmak istemez. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister.Olur ki şükredersiniz.” Diyerek sona eriyor.


1) Açıkça tarifin önemli nedenleri olmalıdır ki biz kesinlikle şunlardır diyemeyiz. Ama tahmin yürütebiliriz. Bir kere sağlıkla ilgili olmalıdır: 

Şuraları yıka, şuraları sıvazla diyor. Maddi ve manevi olarak bizi temizlemek istiyor. Ayrıca nimetlendirme vaat ediyor ve şükretmemizi bekliyor.


2) Ayette vurgulanan en önemli husus “Allah size güçlük çıkarmak istemez” ifadesidir. Açık bir ifade ile yıkanacak ve sıvazlanacak yerler belirtilmiş olup sadece ayakların hem “sıvazlanabileceği” hem de “yıkanabileceği” hususunda mucize bir ifade kullanılmıştır. Bu bir ruhsattır. İsterlerse insanlar bu ruhsatı, gerek iklim şartlarına gerekse kendi özel durumlarına göre kullanabilirler. Allah güçlük çıkarmak istemiyor, ancak bizleri de temizlemek istediğinden dolayı eğer ayaklarımız PİS değilse, temizse “sıvazlayabiliriz”. Bir de ayette, “topuklara kadar ayaklarınızı da” ifadesinden dolayı bu sıvazlama, topuklarla birlikte ayakları komple bir sıvazlama olup buna, “hafifçe bir yıkama” da diyebiliriz. Sıvazlama neyin üzerine yapılacak sorusuna cevap olarak da, “ayakta ne giyili ise onun üzerine, giyinik değilse çıplak ayağa” yapılacaktır. Sonuç olarak abdestte, yüz ve dirseklerle birlikte eller yıkanacak; baş ve topuklara kadar ayaklar sıvazlanacak (veya yıkanacak) tır. Hal böyle iken neden karda, kışta kıyamette zıldır zıldır; ağızlar, burunlar, enseler, kulaklar, şıkır şıkır takunyalar, çıkarılan çoraplar, kıvrılan paçalar, üst-baş sırılsıklam? Hem de sayı ile üç kere filân? Yok böyle bir şey. Kuran böyle bir şey emretmiyor! Hayır! O halde, yok öyle bir şey!

Neden olmuş? Mesele de burada. Tahminim şudur: Abdest açıkta yapılan bir uygulamadır; herhalde iklim şartları ve sosyo-ekonomik, kültürel nedenlerden dolayı toplumu çok kirli bulan Peygamber, kendisi çok temiz olmasına rağmen topluma örnek olmak bakımından onları da tertemiz yapmak için böyle çok detay içeren abdest almış olabilir. Hatta sahabeler kendisini taklit ettiklerinden dolayı bu şekilde abdest aldığı anlaşılmaktadır. Ama şurası muhakkaktır ki yüce Peygamber abdest böyle alınır başka türlü olmaz Kuranı boş verin, beni izleyin,  şeklinde ifadeler kullanmamıştır, DAYATMA yapmamıştır, yapamaz da zaten. Bu konuda Allah tarafından kendisine bir uyarı, vahiy gelmediği açıkça ortadadır. Allahın, Peygamberi onayla- dığı anlaşılmaktadır. Peki, hal böyle iken, şunlar abdestin FARZLARI, şunlar da SÜNNETLERİ diyenler kim? Ayaklar mesh edilmez YIKAMAK FARZDIR diyenler kim? Tabii ki MEZHEPLER yani yorumcular. Bunların üzerinde anlaştığı tek konu yoktur. Birinin ak dediğine öbürü kara veya gri der. Allah şahit ki yıllarca Mezhep yorumu sebebiyle Abdest alamadım, Namaz kılamadım. Çünkü bunların söylediklerini DİN sanıyor ama zorluklarla dolu olduğundan uygulama yapamıyordum. Ne zaman ki KURAN ı okumaya, anlamaya başladım, o zaman gerçeği gördüm. KURAN DİNİ o kadar kolaylıklarla dolu ki uygulayamamak mümkün değil. Fakat atalarımızdan naklen duyarak öğrendiğimiz GELENEK DİNİ ve MEZHEP DİNİ var ya, o kadar zor ki, uygulamak mümkün değil.

Abdest konusu çok önemli bir konu olduğundan Ayet metninin (yıkama bölümü iyi anlaşılsın diye yukarıda bir kısmını yazmıştım) tamamını buraya tekrar yazıyorum: Maide Suresi Ayet:6 (Dikkat: bundan sonra kısaca: 5/6 yazacağım. / çizgisinin solundaki rakam Surenin Resmî Sıra Numarasını, sağındaki rakam Ayet Numarasını gösterir).

Yukarıda belirttiğim gibi Abdest konusu Kuranda sadece 5/6 Ayetinde geçer, başka yerde geçmez. Ayetin içinde Boy Abdestinden de bahsedildiği için Boy Abdesti(GUSÜL) konusunu da bu bölümde anlatmak istiyorum. Buna göre; BOY ABDESTİ ve ABDEST Kuranda iki ayrı Surede ve Ayette geçmektedir: Birisi: 4/43,diğeri: 5/6 Ayetleridir. Ayetlerin Mealleri: 

4/43:”Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de (yolculuk hali hariç)yıkanıncaya (boy abdesti alıncaya) kadar Namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, biriniz ayakyolundan geldiyse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamış iseniz, temiz bir toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi sıvazlayın(Teyemmüm edin). Allah affedici ve bağışlayıcıdır.”

5/6: “Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman; yıkayın yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi. Mesh edin (sıvazlayın) başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı da. Eğer cünüp iseniz temizlenin, eğer hasta veya yolculukta iseniz veya biriniz “ayakyolundan” geldi ise, ya da kadınlara dokunduysanız, ya da su bulamamışsanız; temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi sıvazlayın (Teyemmüm edin) Allah size zorluk çıkarmak istemez. Allah sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz.”

Yukarıdaki iki ayette CÜNÜP iken BOY ABDESTİ alıncaya kadar NAMAZA yaklaşmamamız emrediliyor. Geçici bir tedbir olarak da temiz bir toprakla TEYEMMÜM etmemiz emrediliyor. Eğer CÜNÜP değilsek NAMAZA kalktığımız zaman ABDEST almamız, SU BULAMADIĞIMIZ takdirde TEYEMMÜM etmemiz emrediliyor. Allah sanki mecburmuş gibi bunu neden istediğini de açıklıyor: Zorluk çıkarmak istemediğini, bizi temizlemek ve üzerimizdeki nimetini tamamlamak istediğini söylüyor.

Dikkat edilirse temizlemek, MADDÎ TEMİZLİK; nimetini tamamlamak ise MANEVÎ TEMİZLİKTİR. Yoksa toprakla el ve yüzleri sıvazlamak temizlik olur mu? Gerçek şu ki, Allahın huzuruna maddî ve manevî temizlik yapmadan durulamaz. Abdest almak NAMAZ KILMANIN TEK ŞARTIDIR. Namazdan başka HİÇBİR EYLEM için abdest almak ŞART değildir. Meselâ KURAN OKUMAK için, hatta ona dokunmak için ABDEST ALMAK GEREKMEZ!
Abdesti bozan şeylerin neler olduğu gayet açıktır: 

1- Cünüp isek boy abdesti almak şarttır. Kadınlara dokunmak tabiri cinsel temas demek olup boy abdesti gerektirir. 
2- Cünüp- lük hali olmaksızın “ayakyolundan” gelmek de abdesti bozmaktadır. Buradaki “ayakyolu” tabiri çok güzeldir, anlatılmak istenen orada, “ne gibi bir eylem” yapılıyorsa onlar abdesti bozar. Örneğin, vücudun herhangi bir yerinin KANAMASI ABDESTİ BOZMAZ.

Mezheplere göre bozabilir. Kural neydi? Kurana bakmak! Biz ne yapıyoruz? Kurana bakıyoruz! Orada ne yazıyorsa odur. Yoksa Mezheplerin DAYATMACI İLMİHAL Kitaplarındaki kurallara değil. Onların sadece Kuran’a uyan ve mantıklı olanlarını kabul edebiliriz. Yani Mezheplerden seçmeler yapabiliriz. Abdest konusunda yukarıdaki iki ayet dışında inzal olan hiçbir ayet yoktur. O halde bu ayetlere göre GUSÜL ve NAMAZ ABDESTLERİNİ birlikte alalım:

GUSÜL ABDESTİ: “Tepeden tırnağa kadar” tüm vücudu yıkayarak temizlenmekten ibarettir. O kadar. ( YOK  bir kere, YOK iki kere, YOK üç kere vs. gibi MEZHEP yorumlarına ihtiyaç yoktur.) Eğer onların yorumlarına bakarsanız “Ağız içini yıkamak farzdır, farz değildir vs. şeklinde münakaşalar olduğunu görürsünüz. 

Bu MEZHEPLERİN birine göre GUSÜL ABDESTİ alırken AĞIZ İÇİNİ yıkamazsanız, CÜNÜPLÜĞÜNÜZ gitmez, sonuçta ÖMÜRBOYU CÜNÜP gezmiş olursunuz! Diğerine göre, buna gerek yoktur. Komediyi görüyor musunuz? Komedi de değil rezalet! Demek oluyor ki, Mezhebin birisine göre, diğer Mezhepten olan, MÜSLÜMAN bile değildir. Çünkü ömür boyu CÜNÜP olanın kıldığı Namazları da, tuttuğu Oruçları da, hâsılı bütün Dini İbadetleri de geçersiz olmaktadır!? İşte MEZHEP REZALETLERİ! Alın bunların yazılı olduğu İLMİHAL KİTAPLARINI da okuyun ve karşılaştırın. 

NAMAZ ABDESTİ: Yüz ile dirseklere kadar eller yıkanacak; baş ile topuk- larla birlikte ayaklar mesh edilecektir. O kadar. Gusülde de abdestte de isteyen istediği kadar; ağzını, burnunu, ıvırını zıvırını yıkar, üç kere yıkar, beş kere yıkar, dualar okur vs. ancak bunlar olmazsa olmaz değildir, Kuran’da yazılı olmayanın da dinle bir ilgisi yoktur. MEZHEPLERİN DAYATMASI Din değildir. Teyemmümü uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Abdestte YIKANAN uzuvlar, Teyemmümde sıvazlanır, Mesh edilen uzuvlara bir şey uygulanmaz. O kadar!

DİKKAT: Mutlaka şu ayeti Meal’den okuyunuz: (Maide Suresi, Ayet:101) ÖZETİ:

“KURANDA YAZILI OLMAYAN(AÇIKLANMAYAN)HUSUSLAR BAĞIŞLANMIŞTIR 
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2017, 09:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner241

banner247

banner141

banner140

banner255