banner279

Kitap

Kadir Çiçek

 Kitap
 Kitap

Kitaplar arasında yeni dünyalar keşfetmek, kitaplar ülkesinde kaybolmak, yeni kitabî başkentlerle tanışmak… Canlanmak, silkinmek, uyanmak, dirilmek, yürümek, koşmak… İşte bu, doğruluk yoluna niyet getirmektir.

Kitapla arasına mesafe koymayanlar, kıyama kalkanlardır. Söyleyecek sözleri, etrafı çınlatan sesleri vardır. Onlar bilirler ki kitaplı olmak, ana yolda olmaktır; tali yollara sapmadan doğru istikamette yürümektir; sapmalara, sapkınlıklara, sapıtmışlara meydan bırakmamaktır.

Kitapla sınanmış zihinlerle yürekler arasında kesintisiz  bir sulh hali vardır. İnsanın dirilme, insanlığı diriltme projesidir kitap. Kitapla ayağa kalkanlar, bulanık zihinlere mahkum, umuttan mahrum olmamaya iman etmiştir. Gayeleri mürekkep olanların, elinde kitapları olur. Dünyaya karşı yankılanan keskin sözler, kitapların sayfaları arasından süzülür.

Her kitap bir basamaktır. Basamakları aşmak, insan için en büyük inkişaflardandır. Gecesini kitapla buluşma vakti eyleyenlerin, gündüzü gönülleri ihata eden sınırsız mutlulukla dolu olur.

Kendini tanımak, eksikliklerini tersi istikamette artılaştırmak ve hayatla ölüm arasındaki en manidar noktada var olmak… Evet, kitap tüm bunların sağlayıcısıdır ve bunların ötesinde, mutmainliğin yolunda yolcu olmak için çırpınmaktır; insan olana merhamet gözüyle bakmak ve insanlık için adanmışlığa talip olmak, ilerlemek, aydınlığın ve sebatın yolunda kararlılık göstermektir.

Kitapla bakmak, önce ayağa kalkmaktır. Oturmayı unutmak, insanı yazmaktır. Kalemin mürekkebine vicdanı doldurmak, zorluğa karşı sabır zırhını kuşanmaktır. Ölüme ramak kalsa bile yaşatmak için ince dokunuşlarla hayatın akışına yön vermektir.

Kitapsız bir hayatın içinde rahatsız olmadan yaşamak, düşünme erdemliliğine savaş açmaktır. Düşünmeye savaş açmak, yükseklerde uçtuğunu zanneden kişinin yere çakılması gibidir. Bilginin zirvesinde bulunduğunu düşünmesi, onun bilgisizliğin katmerli halinde yaşadığı gerçeğini değiştirmeyecektir.

Kitap her şeyden önce anlamdır. Anlamın tüm renklerini yüreklere nakşeden bir muskadır. Akla yatkın, hislere yakın temiz bir muska. En önemlisi de uykuyu kıyama kurban eyleyen, doğrulmayı yere çakılmaya galip getiren bir muska.

Kitabın içinde yürümek, kıvrımlı ve eğimli yollara çıkan tüm duyuları kendi istikametine yönlendirmektir. Dehlizlerde çırpınmak yerine anneden yeni doğmaktır. Satırlarda virgül olmanın anlamı, cümleyi karışıklığa uğramaktan korumak olduğu gibi, zihinleri kitapla nikahlamak da yazıya gerçeği giydirme çabasıdır.

Bir kitap bin düşünmektir. Bin düşünmenin karşılığı “birlik olma” olduğunda, okumak en büyük manifesto olur. “Her zorlukla beraber bir kolaylığın” olduğunu haykıran manifesto. Kitabı düşünmek, kitapla düşünmek ve kitaplı düşünmek, kolaycılığa kaçmadan zorluklara karşı siper almak;  zaferi kovalamak ve yakalamaktır. Üstelik kitabı silahların en kutsalı belleyerek savaşmaktır.

Felç geçirmiş bilinçlerin derdest edilmesi ile hormonları bozulmuş kişiliğin onarılması kutsala, vahye, Rahman’a teslim olmaktan geçer. İşte burada okumanın mukaddes bir eylem olduğu gerçeği sarıyor zihin dünyamızı.

Kitap, müphem haldeki durumları açık hale getirmekle kalmaz; aynı zamanda muhkemleştirir de. İç dünyamızdaki kompozisyonun hayat içinde ruh bulması bunu gerektirir elbette. Yani kitabı açmak, yüreğini kitaba açmak, donuk hisleri açıklığa kavuşturmak ve kitabı sonsuza kadar açık bırakmak…

İnananların, derdi olanların yani inandığını ölümsüzleştirenlerin en ulvi gayelerinden biri, girift haldeki gelişmeleri, kitapla derleyip topladıktan sonra netleştirmek ve derdi olmayanların gündemlerine yerleştirmektir. Bunu yaparken de darmadağınıklığa ve karmakarışıklığa son vermenin başlangıç noktasının kitap olduğunu unutmamak gerek.

Kitabı statik olmaktan çıkarıp dinamik hale getirmek, mükemmel bir şiirin eksik olan mükemmel bir dizesini bulmak gibidir. Bıkkınlık vermeyen, oturaklı ve zerafet kokan bir dize… Çünkü kitabın canlanması, ölü toplumların uyanması demektir. Tufanların hortlamaması, hayat içindeki mükemmelliği temsil eden kitabın söz sahibi kılınmasına bağlıdır.

Kitap protestodur. Zalimin zorbalığını gündemden düşürmeyerek protesto eder. Bunu yaparken de mazlumun ayağa kalkması için satırlara çetin bir haykırış alanı açar.

Kitap insandır… düşündürür, yürütür. Kitap sanattır… güzeli ve anlamlı olanı görebilmeyi sağlar. Kitap hazinedir… değeri, değerliyi en kutsal yerde saklar. Kitap okuldur… öğrenmeyi öğretir. Kitap annedir… besler, büyütür. Kitap hayattır… var olmaktır, var olduğunun farkına varmaktır.

Kitap hitaptır; insanın özüne dönmesi ve tahayyül edilemeyecek yere girmesi için dikey bir şekilde gerçekleşen hitap…

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2017, 09:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241