banner279

Kiracılar için TOKİ şartları belirlendi!

Van'de 2011 yılından sonra evi hasar gören vatandaşlar için yapılan TOKİ'lerden fazla kalan konutlar için başvurular başladı. Van Valisi Münir Karaloğlu'nun bir basın toplantısı ile açıkladığı toplantıda yaklaşık 2600 konutun kiracılara verileceği açıklandı.

Kiracılar için TOKİ şartları belirlendi!
 

Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Afetzede Olup, Talep ve Taahhütname Veren Ancak Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunca Mülkiyet Belgesi İbraz Edemediği İçin Hak Sahibi Kabul Edilmeyenler ile Afet Esnasında Kiracı Durumunda Olan Vatandaşlara satılacak Konutlara İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç:

Madde-1- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının 25/03/2013 tarih ve 2053 yazı ekindeki Başbakanlık Toplu Konut Başkanlığı ile T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında imzalanan 22.03.2013 tarihli protokol gereğince Van İli ve Çevresinde meydana gelen afet nedeniyle afetzede olup, talep ve taahhütname veren ancak mahalli hak sahipliği inceleme komisyonunca mülkiyet belgesi ibraz edemediği için hak sahibi kabul edilmeyenler ile Afet Esnasında Kiracı durumunda olan vatandaşlara TOKİ tarafında yapılan Afet Konutlarının satışına İlişkin Usul ve Esaslarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde-2-Bu usul ve esaslar, 23 Ekim 2011 ve 09 Kasım 2011 tarihlerinde Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem afeti esnasında Van Merkez, Erciş ile Edremit İlçelerinde fiilen oturan vatandaşları kapsar.

Tanımlar

Madde-3-Bu usul ve esaslarda geçen;

a. TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

b. AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

c. Valilik: Van Valiliği

d. Müdürlük: Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

e. Hak Sahipliği Komisyonu: Van Valiliği Mahalli Hak Sahipliği İnceleme

Komisyonu

f. Protokol: Başbakanlık Toplu Konut Başkanlığı ile T.C. Başbakanlık Afet ve

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında imzalanan 22.03.2013 tarihli artan konutların dağıtımına ilişkin olarak imzalanan protokol

g. ADKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ni ifade eder.

Şartlar

Madde-4-Van İli ve Çevresinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afetzede olup, talep ve taahhütname veren ancak mahalli hak sahipliği inceleme komisyonunca mülkiyet belgesi ibraz edemediği için hak sahibi kabul edilmeyenler ile kiracı durumunda olan vatandaşlara TOKİ tarafında yapılan afet konutlarının müracaatlarına ilişkin şartlar şunlardır:

Konutların dağıtım çalışmalarında 21 Ekim 2011 tarihli ADKS esas alınacaktır.

Mülkiyet Sorunu Olan Vatandaşlara Konut Satış Şartları

1- 23 Ekim 2011 ve 09 Kasım 2011 tarihlerinde Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afetzede olup, talep ve taahhütname veren ancak mahalli hak sahipliği inceleme komisyonunca her ne sebeple olursa olsun mülkiyet belgesi ibraz edemediği için hak sahibi kabul edilmemiş olması,

2-Van İl sınırları içerisinde kendisine ve eşine ait konutun olmadığının dair Tapu Sicil Müdürlüğünden ve ilgili Belediye Başkanlığından alınacak belge ile kanıtlanması,

3.İnceleme komisyonu hak sahipliği süreci içerisinde mahalli hak sahipliği inceleme komisyonuna başvurmuş ancak mülkiyet sorunu nedeniyle hak sahibi olamayan vatandaşların evraklarını ve başvurularını inceler. Gerek gördüğünde başka evrak isteyebilir. İlgili istenilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.

4.Deprem afeti nedeniyle kendisinin veya eşinin ağır ve orta hasardan hak sahibi olmaması,

Afet Esnasında Kiracı Durumunda Olan Vatandaşların Müracaat Şartları:

1-23 Ekim 2011 ve 09 Kasım 2011 tarihlerinde Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem afeti sırasında Van İli Merkez, Erciş ve Edremit ilçelerinde ikamet ettiğini Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınacak belge ile belgelendirmesi,

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile belgelendiremediği takdirde Van İl Merkezi, Erciş ve Edremit İlçe merkezlerinde ikamet ettiğini kanıtlamak üzere;

      a. Afet öncesi tarihe ait noter onaylı kira sözleşmesi.

      b. Kiracısı olduğu konutun kira bedelini yatırdığına dair banka dekontu (dekont afet öncesi tarihe ait olmalı ve dekontta ödemenin kira karşılığı olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır)

      c. Afet tarihi itibariyle müracaatçının adına düzenlenmiş oturduğu konuta ait elektrik, su, telefon veya doğalgaz faturası.

     d. Afet tarihi itibariyle evli veya dul olması,

2-Türkiye’nin herhangi bir ilinde kendisi veya eşi adına konutun olmaması.

3. Türkiye'de belediye sınırları içerisinde kendisine ait arazi tarla arsa v.b. taşınmazı olmaması

4-Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait konutta oturanlar kiracı olarak değerlendirilmeyecektir.

5.Müracaatçı gayri menkul tespiti ile ilgili belgeleri Tapu Sicil Müdürlükleri ile ilgili Belediyeden temin edecektir.

Müracaat ve Tahsis

Madde-5-

a. Müracaatçılardan Van Merkez ve Edremit ilçesinde oturanlar Van Merkez ve Edremit'te yapılan konutlara, Erciş'te oturanlar ise Erciş İlçe Merkezinde yapılan konutlara müracaat etmiş sayılır.

b. Van ve Edremit İlçesindeki konutlar için başvurular İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Van merkez de, Erciş İlçesindeki konutlar için ise başvurular Erciş Kaymakamlığınca Erciş İlçesinde kabul edilecektir.

c. Mülkiyet sorunu olan vatandaşlara verilecek konutların sayısı Valilikçe belirlenecek ve noter huzurunda kurası çekilecektir.

d. Kiracı durumunda olan vatandaşlara verilecek konutların sayısı Valilikçe belirlenecek ve noter huzurunda kurası çekilecektir. Müracaatçı sayısının konut sayısından fazla olması durumunda kura dolu boş esasına göre çekilecektir.

e. Kura çekilişinden sonra konut satın almaya hak kazanan vatandaşlar için borçlandırma işlemi yapılacaktır.

f. Bu Usul ve Esasların yayımlanması tarihinden itibaren Valilik tarafından komisyonlar kurulacak ve çalışma takvimi ilan edilecektir.

Yetki ve Sorumluluk

Madde-6-Bu konutlar ile ilgi alınacak müracaat, kura çekimi ve diğer işlemlerin yürütülmesinden Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkili ve sorumludur.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde- 7- Bu Usul ve Esasların uygulamasında çıkabilecek tereddütleri gidermeye Van Valiliği yetkilidir.

Yürürlük

Madde -8-Bu usul ve esaslar onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

KONUT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2013, 13:32
YORUM EKLE
YORUMLAR
burhan
burhan - 8 yıl Önce

allah rızası için gerçekten ihtiyacı olanlara neden es geçildi

burhan
burhan - 8 yıl Önce

allah rızası için gerçekten ihtiyacı olanlara neden es geçildi

SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140