banner279

Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

2012 yılında bakanlar kurulunun riskli alanlar hakkındaki kararıyla oluşturulan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi.

Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem
 Söz konusu kanun kentsel dönüşümde yeni dönem bir başlatırken Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Masum Semerci kanunun içeriği ve uygulaması hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

6036 Sayılı Kanunun hem riskli bina hem de riskli alanlara vurgu yaptığını belirten belirten Masum Semerci şunları söyledi;
“ Bu kanunun içeriği riskli alan ve riskli yapı iki türlü yürütülüyor. Riskli yapı bazlı çalışma hak sahibinin kendi isteği ile olan bir şeydir. Hak sahibi kendi binasının riskli olduğunu tespit ettirmesi için lisanslandırılmış kuruluşlar vardır. Bunlar yapı denetim firmalarıdır. Hak sahibi bu firmalara başvuru yapar ve bu firmalar binanın riskli olup olmadığını tespit edip müdürlüğümüze bildirir. Vatandaş lisanslandırılmış firmalara başvurmazsa kamu kurumunu da başvurabilir ancak kamu kuruluşuna başvurduğu zaman bunun belli bir ücreti vardır. Hasarlı bina tespit edildikten sonra riskli alanların dönüştürülmesi için yapılmış’ arat net’ sistemine veri girişi yapılıp dosya ile birlikte çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvuru yapılıp gerekli incelemeler yapıldıktan sonra usule uygunsa müdürlüğümüzce onaylanır.Onaylandıktan sonra artık bu yapının riskli olduğu belirlenir.Riskli alan tapuya bildirilir ve on beş günlük bir itiraz süresi verilir.Bina bazlı şahıslar itirazlarını yapabilirler.Tapu binanın yıkılacağı ile bilgi verildikten sonra bizlerde belediyeye bilgi veriyoruz ve belediye de riskli bina sahibine verdiği sürenin sonunda riskli binayı yıkar. Riskli alan bazlı çalışmada ise çarpık kentleşme ve gece kondu tarzı plansız bir kentleşmeden planlı bir kentleşmeye geçmek için getirilen bir yeniliktir. Riskli alan çalışması için söz konusu mahalle vatandaşlarının birleşip bir başvurularının olması gerekir. Ancak en önemli unsur belediyelerdir. Belediyelerin bu işe mutlaka dahil olması lazımdır” dedi.
‘84 riskli binadan 72’si yıktırılmıştır’
Semerci ;”Toplam riskli bina başvuru sayısı 91 adettir. Bunlardan 84 binanın riskli olduğu kesinleşmiş ve 72 bina yıkılmıştır. Riskli alan bazında bakanlık tarafından bazı yerlerde çalışmalar yapılmıştır” dedi.
‘Riskli Binasını yıktıran kişiye kredi ve kira yardımında bulunuyoruz’
Semerci devam şunları belirtti;”Evini yıktıran bina sahibine anlaşmalı bankalar vasıtasıyla faizli kredi desteğinde bulunuyoruz.  Tespit formu ile kredi başvurusu yapıldığı taktirde ödenecek faiz normal faiz alacağının yarısı kadardır. Riskli binasını yıktıran vatandaş kira yardımı almak istiyorsa bize başvuru yapabilirler. Hem kira hem kredi başvuru yapılamaz. Kira yardımı 18 ay boyunca yapılır ve faizsizdir. Bu yardımlar daha önce riskli bina oturup ve binası yıkıldıktan sonra mağdur olan kişiler içindir. Geçen yıllarda 170 milyara yakın kira yardımı yaptık. Kiracı için taşınma yardımı da yapıyoruz. Kira ve taşınma yardımları geri ödemesiz ve faizsizdir.Yeni yapılacak binalar daha düzenli ve modern yapılardır. Riskli binalarını yıktıran bina sahipleri aldığı Krediyi 10 yıl içinde ödeyeceklerdir” dedi.
‘Riskli binayı yıktıran bina sahipleri yeni bir bina yaptığı zaman bütün harçlardan muaftır’
Riskli binasını yıktıran bina sahiplerinin hiçbir harç ödemelerini ve bunun kanunda net bir şekilde ifade edildiğini söyleyen Semerci son olarak şunları söyledi;”  Müdürlüğümüzce tespit edilen riskli binayı yıktıran bina sahipleri yeni bir bina yaptığı zaman bütün harçlardan muaftır.Ruhsat harcıda dahil olmak üzere bütün harçlar muaftır ve bu kanunda net bir şekilde ifade edilmiştir” dedi.
 Kanun kapsamında hak sahiplerinden alınmayacak harç, vergi ve ücretleri şu şekilde sıralandı:
1)
2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları
2)Harçlar kanunun 57’nci maddesi uyarınca tapu ve kadastro harçları 
3)26.5.1981tarihli ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelere alınan harçlar
4)1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga vergisi Kanunu  uyarınca Damga vergisine tabii kağıtlar sebebiyle alınan Damga vergisi
5)8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan Veraset ve İntikal Vergisi 
6)Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanunun 86’ıncı, 87’inci, 88’inci ve 97’inci maddeleri ile 3/5/1985 tarihle ve 3164 sayılı İmar Kanunun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği  uyarınca alınanlarda dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret 
7)Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.
6306 Sayılı kanunun 2012 oluşturulduğunu ve geçmişe yürümeyeceğini söyleyen Semerci son olarak şunları belirtti; 2011 yılında riskli olup ta yıktırılan binalar için bu kanun geçerli değildir. Çünkü bu kanun 2012 öncesi için geçerli değildir. Bu yeni kanun geriye yürümez. Hasarlı bina sahipleri bizzat binasının yıktırılması için başvuru yapmaz ise onun binası yıktırılamaz” dedi.
Ayrıca Vatandaşlar Çevre ve Şehircilik kurumsal web sayfası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şahsen gelerek ya da Alo 181 çağrı merkezi hattını arayarak riskli alan ve riskli yapı tespiti ile ilgili detaylı bilgi alabilirler. 
Riskli yapı nedeniyle 6306 sayılı kanun kapsamında finansal destekler 17 adet bankayla bakanlığı n protokol yaptığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: VAN OLAY GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2015, 09:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140