banner279

Kavram hırsızları

Din yolunda canını veren kimse.

Kavram hırsızları
 Şehid, şehidlik, şehadet… Bunlar İslam ile alakalı kavramlar. Ama her ne hikmetse bu kelimelerle ilgili literatürlerinde, dağarcıklarında bir şey bulamayanlar, bu kelime ve kavramları çalarak/apartarak kendilerine has kılmaya çalışıyorlar.
Kavram hırsızlarına ne söylesek az. İslâm’a ve dine tümden karşı olanların, yeri geldi mi sövmekten ve hakaret etmekten imtina etmeyenlerin İslami terminolojiye ait olan bu kavramları babalarının malları gibi kullanmalarına da bir anlam vermek gerçekten güç.
Görev şehidi, devrim şehidi falan filan; uydur uydurabildiğince. Önce sormak gerekmez mi; sen bu kelime ve kavramları ne amaçla kullanıyorsun? Kendine ait olmayan bu kelime ve kavramları kullanmaktaki maksadın ne? Madem senin dünya görüşün o kadar güçlü ve güzel; neden kendi görüşlerine ait olan kavramları kullanmıyorsun? Adam meyhaneden dönerken ölmüş “görev şehidi”; adam Allah’a savaş açmış, Marksist-Leninist bir amaç uğruna ölmüş “devrim şehidi”… Basın şehidi, PKK şehidi gibi kavramları da sıkça görmekteyiz. Daha neler; bu kadar mı ucuzladı bu kavram?
Canın hangi sözlüğe bakmak istiyorsa bak, ama peşinen söyleyeyim, bu kavramların temelinde kutsal metin yani “Kur’an” var. İslam’a ve dine karşı olduğunu söyleyenlerin İslami terminolojiyi kullanması, kendi inanç ve ideolojik felsefelerinin temelsizliğinden kaynaklanmaz mı?
Şehit (Arapça: شهيد šehīd, çoğulu: شُهَداء šuhedā’/ešhād) kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse.[ Güncel Türkçe Sözlük. TDK Erişim: 1 Aralık 2011] Şehit olma eylemine “şehâdet” adı verilir.(wikipedia)
Şehid: 1. Allah yolunda canını feda eden Müslüman, İslam uğruna ölen Müslüman, şehadet mertebesine erişen kimse. 2. fikri, inancı, ülkesi uğruna ölenler için de teşmilen kullanılmaktadır. vatan şehidi. (nedirnedemek.com)
Şehit: Din yolunda canını veren kimse. ( BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974)
Türkiye’de yaygın olan Hanefi mezhebi alimlerinin görüşlerine göre şehitlik üçe ayrılabilir: Dünya ve ahiret için şehit olanlar: Bunlar İslam dini için savaşlarda veya işkencede ölenler gibi inançları nedeniyle öldürülen kimselerdir.
Ahiret için şehit olanlar: Bunlar yine İslami inançları nedeniyle fiziksel zulüm görmüş ve bunun neticesinde, hemen değil de sonradan vefat etmiş kişilerdir. Bu kimseler sonradan vefat ettikleri için geride kalanlar tarafından şehit olarak kabul edilmeseler bile ahirette şehit muamelesi göreceklerdir.
Dünya için şehit olanlar: Bunlar dünyada, görünüşte İslam dini için ölmüş gibi gözükse de niyetleri farklı olan kişilerdir. Bu kimseler öldükten sonra geride kalanlar tarafından şehit olarak anılsalar bile âhirette şehit muamelesi görmeyeceklerdir. (wikipedia)
İslami literatürde şehit, İslam dininde Allah yolunda vefat etmiş bir Müslümana verilen isim ve makamdır. Kur’an’da sıklıkla bu kimselerin kurtuluşa erdiği, ahiretteki makamlarının diğer insanlardan üstün olacağı belirtilir.( Âl-i İmrân: 170, Nisa: 69) “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. (Bakara: 154)
Her şey bu kadar net: Gönlünüzden güzellikler eksik olmasın.
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2015, 13:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241