banner279

İlahiyatçı Ahmet Emin Seyhan uyardı: Muska takmak haramdır

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan, muska takarak şifa ummanın dinde yeri olmadığını söyledi.

İlahiyatçı Ahmet Emin Seyhan uyardı: Muska takmak haramdır
 İŞTE AHMET EMİN SEYHAN'IN AÇIKLAMALARI:


"Bilindiği üzere Hz. Peygamber, hastalananlara ilaç ve doktor tavsiyesinin yanı sıra dua etmiş (Müslim, Sahih,39/Selâm, 19 (II, 1722), nr: 47, 48; İbn Mâce, Sünen, 31/Tıb, 19, 36 (II, 1150, 1163)ve onlara ?Yüce Allah?a nasıl dua edeceklerini? de öğretmiştir. (Örnekler için bkz. Ebû Dâvûd, Sünen, 27/Tıb, 19 (IV, 217-218); Tirmizî, Câmiu?s-Sahîh, 26/Tıb, 29 (IV, 408); İbn Mâce, Sünen, 31/Tıb, 36 (II, 1164); Mâlik b. Enes, Muvattâ,5/?Ayn, 4 (II, 942), nr: 9).

 
Hz. Muhammed, şifanın sadece Yüce Allah?tan beklenilmesini ve O?nunla irtibatın hiçbir zaman koparılmamasını tavsiye etmiştir. Câhiliye döneminde olduğu gibi bazı hastalıklara yakalandığı için muska ve benzeri şeyler (temâim) takarak/ taşıyarak iyileşeceğini zannedenleri ise şöyle uyarmıştır:
 
?Kim (kendisine fayda verdiğine veya bir zararı def ettiğine inanarak) bazı şeyler (muska, nazarlık, boncuk, kemik, kurt dişi, ayı tırnağı, okunmuş iplik vs...) takarsa (şifayı veya kötülüklerden korunmayı Allah Teâlâ yerine o taktığı şeyden beklerse) o kimse o taktığı şeyle başbaşa bırakılır.?(Tirmizî, Câmiu?s-Sahîh, 26/Tıb, 24 (IV, 403); Nesâî, Sünen, 37/Tahrîm, 19 (VII, 112); İbn Hanbel, Müsned, IV, 310-311).
 
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber, ?cansız birtakım nesnelerden medet umulmasının yanlışlığını? ortaya koymakta, hastalananlara sebeplere sarılma ve Rablerine dua ederek meşrû ölçüler içinde tedavi imkânlarını araştırma tavsiyesinde bulunmaktadır.
 
Nitekim Câhiliye döneminde bazı taşların uğur getirdiğine ve hastalıkları iyileştirdiğine inanılırdı.İşte o, böyle bir inançtan müslümanları sakındırmış ve insanları Yüce Allah?a kulluğa ve sadece O?ndan istemeye davet etmiştir. (Konuyla ilgili bazı örnekler için şu kitaba bakılabilir: Çelik, Ali, İslâm?ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları, Hicaz Bölgesi, Beyan Yay., İstanbul, 1995, s. 186-188).
 
Kaldı ki Kur?ân-ı Kerîm; ?(İnsanoğlu, başına gelen bir sıkıntıdan kurtulmak için) Allah yerine ne zarar ne de fayda sağlayabilen şeylere (cansız nesnelere) yalvarıp yakarır; düşülebilecek en vahim sapıklık da zaten budur!? (el-Hac, 22/12) diyerek insanları uyarmakta ve bu tür cansız nesnelerden medet umulmasını ?sapıklık? olarak nitelendirmektedir. Hal böyleyken hâlâ muska takmayı veya taşımayı tavsiye etmek, bu âyetin ruhuna aykırı hareket etmeyi kabullenmek anlamına gelecektir.
 
Dolayısıyla kamil bir mü?minin Yüce Allah?a dua ederek, Ona güvenerek, sırf O?ndan istemek yerine üzerinde taşıdığı ?bazı nesnelere/ âyet yazılı kağıt parçacıklarına? itibar ederek bela ve musibetlerden korunacağını zannetmesi Yüce Allah?ı devre dışı bırakması son derece yanlıştır. Böyle bir yaklaşım/ tasavvur/ algı/ inanç, zamanla kişiyi şirke düşürebilecek bir potansiyeli de içinde barındırmaktadır.
 
Hâlâ bu gerçeği göremeyerek insanları Yüce Allah?tan uzaklaştırıp şeytanın ve şeytanlaşmış insanların kucağına iten ?fetvalar? yayınlayanlar, muska yazmayı ve takmayı savunanlar artık akıllarını başlarına toplamak zorundadır. Biz kendi adımıza bunun haram olduğunu yıllardır söyledik ve yazdık. İftiralara, hakaretlere ve itibarsızlaştırma girişimlerine rağmen aldığımız bu kararın arkasında da durduk. Dolayısıyla herkes kendi yaptıklarının hesabını vereceğinden biz vazifemizi yapmış olmanın verdiği iç huzuruyla toplumda gördüğümüz diğer yanlışlara dikkat çekmeye ve gerçeği arayan samimi müminleri uyarmaya devam edeceğiz.
 
Bu nedenle tekrar ifade edelim ki, eğer bir müslüman Yüce Allah?a güvenmeyi bırakır da muska yazdırmak için gittiği şarlatana inanır, onun yazdığı muskanın kendisine fayda sağlayacağını düşünür ve bu muskayı da üzerine takar veyahut arabasında/ çantasında taşır ise işte böyle bir kimse büyük hata ve gaflet içine düşmüş olur.

Çünkü bazı sahih hadislerde ?arrâfı (gelecekten haber veren kâhini, büyücüyü, medyumu, falcıyı, astroloğu ve muskacıyı) tasdik edenin/ ona inananın Hz. Muhammed?e (a.s.) indirileni inkâr etmiş olacağı?, ?cennete giremeyeceği? ve ?kırk gün namazının kabul olunmayacağı? bildirilmekte ve bu gibi kişilerden uzak durulması tavsiye edilmektedir.

Hadislerde nasıl falcı ve büyücülerden uzak durulması tavsiye ediliyorsa iyi niyetle muska yazdığını söyleyen ve kendini hoca olarak tanıtan ama hocalıkla alakası olmayan, dini kisveye bürünmüş din bezirganlarından, cinci ve üfürükçülerden, kısacası bu tür ?aşağılık heriflerden? de uzak durulması gerekir. Bu sahtekarlara güvenerek Yüce Allah?tan uzaklaşanlar büyük bir yanlış yaptıklarını artık fark etmelidirler.
 
Sonuç olarak, hastalıktan, nazardan veya hasedçilerin şerrinden korunmak için muska takmak veya yanında taşımak kesinlikle haramdır. Zira muska taşımanın bir sonraki aşaması taktığı o şeye kutsallık atfetmeye başlamak, Yüce Allah ile arasına aracılar koymak ve nihayet Yüce Allah?tan uzaklaşıp muskaya ve muskacılara güvenip onlardan yardım beklemektir. Görüldüğü üzere muska takmanın kişiyi şirke düşürme tehlikesi mevcuttur. Göz göre göre muska takmayı savunanlar, insanların zaaflarını kendi çıkarlarına alet edenler ve insanları Yüce Allah?a yöneltmek yerine ?taşıdıkları nesnelerin onları kötülüklerden koruyacağı düşüncesine? sevk edenler büyük bir vebali omuzladıklarını bilmelidirler."

dinihaberler.com
Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2017, 08:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241