banner279

Ey uydurukçular!

Ramazan Yaman

 Ey uydurukçular!
 Ey uydurukçular!

Sizler Mustafa İslamoğlu’nun soyadından islam’ı atarak isyan’ı koyuyorsunuz ya; aslında sizin bilmediğiniz ve bilmenizin mümkün olmadığı açıdan doğru söylüyor sunuz!

 

Kendisi nasıl inanır bilmem ama, ben insanın bir şeylere isyan etmeden başka şeylere iman etmesinin mümkün olmadığına inanırım! “La”yı bir isyan olarak anlarım ben! Yani bir şeye iman varsa, başka bir şeylere de mutlaka isyan vardır! “La” nın anlamı reddir! Red edilen bir şey hayat alanımızda bulunuyorsa buna isyan edilir.

 

Allah’a isyan etmek imanın zıddıdır. Allah’a iman tağuta isyandır. Hatta bu isyan farzdır.

İsyan eden insan en hayırlı işi yapmış olur! 

İsyan eden insan, en şerli işi yapmış olur! 

Kime niçin isyan ettiğinize bağlıdır bu tamamen.

İnsanın ömrü isyanla geçer! 

 

Evet, isyanla geçer ömür! İsyan etmeyen her kim var; adam değildir! Müslümanın ise tağuta isyan etmesi, yani reddetmesi, Allah’dan başka bütün ilahlara, Allah’ın bir alt şubesi konumunda olduğu iddiasındakilere isyan etmek İmanın şartlarındandır!  Kelime-i tevhidin içinde zikredilmiştir. Tevhid “La” ile başlar; yani isyanla başlar. Allah’dan başkasının ilahlığına isyan etmeyen hiçbir insanın imanı kabul edilmez.

 

İslamoğlu isyan etmiştir! Tamda Allah’ın dediği gibi bir isyan! 

İman ettiği için isyan etmiştir. Sizinde “isyan” etmenizi istiyor! Ve hepimiz birer “İsyanoğlu” olmadan “islamoğlu”; yani “islamın oğlu” olamayız! 

 

İslamoğlu soyisimini taşıyan her insan her ne kadar peşin peşin hakkıyla iman edecek anlamına gelmiyorsada, sizin ilahlarınıza isyan ettiğinden dolayı verdiğiniz “isyanoğlu” soyismini hak etmiş size göre! Bunu kendiniz söylüyorsunuz! 

 

Dikkat ediyorum; sizin putlarınızın Allah’ın vasıflarına sahip olamayacağını her söylediğinde, sizin peygamber tasavvurunuzun kur’an’a tezat olduğunu her söylediğinde, sizin şeyhin bir insan olduğunu ve uçamayacağını her söylediğinde, ilah dediğiniz insanların çorabının suyunun kutsal olmadığını, azraili kovamayacağını, Allah ile pazarlık yapamayacağı gibi şeyleri her söylediğinde “isyanoğlu!” diyorsunuz! 

Ve bunu kendinizce olumsuz ve şeytani anlamda söylüyorsunuz ama, Allah size bilmeden hakkı söyletiyor! Çünkü sizin dillerinizide Allah yaratmıştır! Şer söylemek isterken "hakkı" söyletiyor dilinize bazen!

 

Allah insanı putlara karşı isyana çağırır. Herkes gücü yettiğince isyan etmelidir tağuta, imanının geçerli olabilmesi için..

 

Sizin bağlı bulunmayı ve itaat etmeyi imanın şartlarına dahil ettiğiniz, onlara itaat etmeyi Allah’a itaat etmenin ön koşulu saydığınız tüm putlarınıza isyan etti! Sizin putlarınız "isyanoğlu" diyerek kesinlikle doğru söylüyorlar! Kendilerine çağıran zihniyetlerine isyan noktasında yerden göğe haklılar! Zaten sizin putlarınız kendilerine itaat etmeyen her müslümanı isyankarlıkla suçlarlar! Onları bu konuda yalancılıkla itham edecek değilim! 

 

İslamoğlu’na her “İsyanoğlu” dediğinizde aslında “İslamın oğlu!” olduğunun altını çiziyorsunuz ve tüm gök alemiyle birlikte tüm vicdanlar, tüm akledenler sizleri onaylıyor! Çünkü sizin putlara isyan etmeden bizim Rabbimize itaat etmemiz mümkün değildir. İnsan olmasından ve insan olmanın gereklerini yerine getirmekten başka hiçbir üstünlüğü olmayan İslamoğlu’nun uydurulmuş dininizi yıkacağına öyle inanmışsınız ki, bazılarınız, “İslamğlu ortadan kalkınca dininizin abad olacağına yürekten inanıyor sunuz! Halbuki daha önce de söyledim; İslamoğlu ile yıkılacak olan din Allah’ın dini olamaz! Tersi de doğrudur! Hiç kimse Allah’ın dinini tek başına ne yıkabilir ne de yeryüzüne hakim kılabilir! 

 

Allah, içinden putlara isyan geçmeyen bir imanı asla kabul etmeyecektir! Onun için hepimiz birer “İsyanoğluyuz!” Sizler ise isyan etmeyi bırakın, bunu tahayyül dahi edemezsiniz! Çünkü nasıl iman etmek akletmeyi ve özgür bir iradeyi gerektiriyorsa, isyan etmekte aynı şeyleri gerektirir! İsyan imanın toprağıdır! Ve toprağı olmayan hiçbir meyve yoktur!

 

"İsyanoğlu" yani isyanın oğlu olmakla övünmek müslümanın izzetindendir! İnşallah tüm müminler putlara isyan ederek, birer isyanoğlu olarak can verirler. 

Aklını bir ölümlünün uçkuruna, eteğine, vehimlerine bağlayan bir insan bırakın Müslüman olmayı, insan olmayı bile becerememiştir!  Yatağında kendisinin her halini dikizlediğine inanacak kadar alçalmış " putunoğlu" olmayı değil, tüm bunlara öfkelenen isyanın oğulları-isyanoğlu olmayı, aklını ve mahremini korumayı emreder Allah! Çünkü insanın aklı ve mahremi biriciktir! Peygamberin bile insanın aklını kiraya almaya hakkı olmadığı gibi, mahrem hallerini görme hakkıda yoktur! Çünkü insanlar domuz değildir! Ve insanlar tağuta isyan etmeden Allah'a iman edemezler!

 

"Putoğulları"na karşı "isyanınoğulları" olmak, "İsyanoğlu" olmak, iradeli tüm varlıklara farzdır! 

 

"İslamoğlu" olmanın şartı, "isyanoğlu" yaftasını yemekten geçer!.. Ve bu yaftayı peygamberler de dahil bütün tevhid erleri alınlarında şerefle taşımıştır! Sizinkilerde en az Firavunun Musa'ya ve etrafındakilere vurduğu yafta kadar ışıl ışıl duruyor tüm tevhid erlerinde!... Tabi İslamoğlu'nda da... “Putoğlu” olmaktansa “İsyanoğlu” olmak, insan için bulunmaz hazinedir!.. 

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2017, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241