banner279

Emre Uslu'nun İddiaları Tekziple Çürütüldü

Taraf Gazetesi Yazarı Emre Uslu tarafından, Van Valisi Münir Karaloğlu hakkında ortaya atılan asılsız iddialar tekziple çürütüldü.

Emre Uslu'nun İddiaları Tekziple Çürütüldü
Taraf Gazetesinde yayınlanan Tekzip yazısı:

Tekzip 18.11.2012 tarihli "Van Valisi ve Yolsuzluk" başlıklı, Taraf Gazetesinin internet sitesinde yer alan Köşe Yazarı Emre USLU olan köşe yazısında yer alan yanlış bilgilendirmelere dayanan hususlara ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna Göre; İnternet sitenizde yayınlanan 18.11.2012 tarihli Emre USLU'nun kaleme aldığı "Van Valisi ve Yolsuzluk" başlıklı köşe yazısında; "Vali'nin yolsuzluk iddialarını AFAD kılıfı altında örtmeye kalkacağını beklediğim için yazdığım ihale örneklerinin tamamını depremden önceki dönemden seçtim. Yani Vali deprem yıkıntılarının altına kaçarak, AFAD'a sığınarak, uyanıklık yapmaya çalışıyor ama bu yöntemle çocukları dahi kandıramaz", "... Van halkı dürüst, doğruyu söyleyen yöneticiyi sever. Oysa bu Vali doğruyu söylemiyor. İşte size iddiamı ispatlayan bir örnek: Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Muhtelif şantiyelerinde bir yıl süre ile hizmet alımı. İhale kayıt numarası: 2011/151697; muhammen bedel: 7.259.268,22 TL; ihale bedeli: 7.199.820,00 TL; ihaleye sadece bir firma katılmış ve o firma almış. Görüldüğü gibi, tam da iddiadaki gibi 7 milyon 250 bin TL'lik ihaleye sadece bir firma katılmış. Bu firma sadece 50 bin TL'lik indirim yapmış ve ihaleyi almış", "... Vali Bey yanlış bilgilerle insanları yanıltacağına bir firma tek başına ihaleye girip neredeyse hiç indirim yapmadan muhammen bedel üzerinden nasıl ihale alıyor, bunu anlatsın. Van halkına ve Türkiye'ye yalan söylemeye kalkmasın", "...Üslubuna bakılırsa beni yerel gazetecilerle karıştırdı sanırım Vali. Ben ihbarcı değil, köşe yazarıyım. Araştırıp bulmak senin görevin ey Vali.
Önce araştır, araştırıp bulmazsan resmi bir açıklama yap, beni yalanla, hatta mahkemeye ver. Sonra o açıklamalarını nasıl çürütüp yüzünü kızartacağımı görürsün", "... 100 yerel gazeteciye TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarından verileceğini yazıp şunu sormuştum. "Gazeteciler konutları uygun fiyatlara alacaklar. Yani ücretsiz bir konut dağıtımı yok. Ancak hangi gazeteciler uygun fiyatlarla konut alacak? Bunların yerel idarecilere yakınlığı veya uzaklığı konut almalarında bir kriter olarak kullanılacak mı?" şeklinde beyanlara yer verilmiştir.
Haberde yer alan beyanların gerçekte alakası bulunmadığı gibi, haberin içerisinde yer alan bilgilerle müvekkilin şahsına haksız saldırıda bulunulmuş, müvekkilin kamuoyu nazarında küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Yazıda sözüm ona örnek olarak verilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde yapılan ihalenin, ne müvekkilimle ne de Van Valiliğiyle bir ilgisi yoktur.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü T.C Karayolları Genel Müdürlüğüne Karayolları Genel Müdürlüğü ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı, özel bütçe ile idare edilen bir kuruluştur. Ayrı bir bütçesi olan bu kuruluş, ihalelerini de kendisi yapmaktadır. Buradan da açıkça görüleceği üzere; yazar tarafından verilen örneklerde Vali olarak görev yapan müvekkilime iftirada bulunulmuştur. Zira müvekkilimin bu ihalelerde, ne ihale onay makamı olarak ne de harcama yetkilisi olarak görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan yazıdaki suç ithamı "ihaleye fesat karıştırma" suç tipidir. Takdir edersiniz ki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 235.
maddesine göre Cumhuriyet Savcılarınca ihalelere fesat karıştırılması direk soruşturulacak bir husus olup, 4483 sayılı Kanun gereği ön incelemeyi dahi gerektirmez.

Tekzibini istediğimiz yazıda yazar belgelere dayanarak konuştuğunu ifade etmekte olup yazarın okuyucuya ulaştıramadığı konuyla ilgili bilgileri Cumhuriyet Savcılarına bildirme yükümlülüğü vardır. Bu bildirimde bulunmamak, belgeleri ilgili Cumhuriyet Savcılığına iletmemek suçtur. Yine yazar tarafından verilen 3., 4. ve 5. Örneklerdeki ihalelerin de hangi kurum veya kuruluş tarafından yapıldığının yazılmaması müvekkilimin kamuoyu önünde yalan, yanlış, eksik beyanlarla küçük düşürülmeye çalışılmasından başka bir şey değildir. Kaldı ki özel araçlarını kamuya kiraladığı iddiası ile ilde yüzden fazla müdür kadrosunda çalışan görevliyi de, bu yazı zan altında bırakmaktadır.

Yazının 6. maddesinde yer alan beyanda ise TOKİ'ye ait deprem konutlarının bazı gazetecilere verilmediği yüzünden Müvekkilim itham edilmiştir. Ne yazık ki, kendisini yerel gazetecilerden üstün tutan, kendisinin yerel gazetecilerle karıştırılmasını istemeyen köşe yazarı Emre USLU'nun TOKİ'nin; 1984 yılında Genel İdare dışında oluşturulduğunu bilmemesi abesle iştigaldir. Bu konutların gazetecilere satılması TOKİ'nin görev ve yetki alanında olup müvekkilimce Van Valiliği adına hiçbir gazeteciye konut verilmediği gibi bunun sözü de verilmemiştir. Zaten bu şekilde ayrı bir kanunla kurulmuş TOKİ adına bir vaatte bulunulması mümkün değildir.

Müvekkilim yalnızca Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti ile TOKİ Başkanlığının irtibat sağlamasına yardımcı olmuştur.
Yazarın, müvekkilimin hukuka aykırı ihaleleri yapmış yada yaptırmış olduğuna ilişkin beyanları tamamen gerçekdışıdır, iftiradır. Müvekkilimin hukuka ve meslek ahlakına uygun olmayan hiçbir davranışı olmamıştır.

Müvekkil görevi süresince Kanunların ve Valilik Makamının kendisine yüklediği sorumlulukların bilinciyle ve layıkıyla hareket etmiştir. Kaldı ki müvekkil 5442 sayılı İl idaresi Kanunun verdiği inceleme yapma, yaptırma görevini de kullanmaktadır. Bu şekliyle tekzibe konu haber yazısı her türlü hukuki dayanaktan yoksundur.

Bundan dolayıdır ki, muhatabında yayımlanmak için hazırladığı haberlerinde, kişilik haklarına saygı göstermesi: gerek Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler bölümünde yer alan ve gerekse Medeni Kanunda ve yine diğer özel yasalarda güvence altına alınmış bulunan kişilik haklarına saldırıda bulunmaması da yasal ve hukuki bir zorunluluk ve gerekliliktir.

Yukarıda izah etmiş olduğumuz nedenlerle, işbu düzeltme beyanlarımızın ve cevaplarımızın Taraf Gazetesinin internet sitesi olan "www.taraf.com.tr" adresinde 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9.maddesinde hüküm altına alınmış "İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE CEVAP HAKKI" başlıklı maddesi uyarınca aynı sayfada, aynı sütunda, aynı büyüklükteki puntolarla Yasanın öngördüğü süre zarfında yayınlanması için işbu tekzip yazısını yazma gereği hâsıl olmuştur. Sayın Notere müracaatla Noterin müdahalesini dahil kılarak işbu metnimizin yayınlanmasını talep etmemiz zaruri olmuştur.
Münir KARALOĞLU Vekili Av. Sevilay KURŞUNLUOĞLU

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2013, 16:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140