banner279

DAKA'dan 10 önemli projeye 30 milyon TL destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, 2020 yılına ilişkin kurum olarak destek verdikleri projeler hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

DAKA'dan 10 önemli projeye 30 milyon TL destek

“Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” kapsamında 4 büyük projenin de aralarında olduğu 10 önemli projenin sözleşmelerini imzaladıklarını ve 30 milyon TL değerinde destek verdiklerini söyleyen DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ajans kaynakları dışında havuz kaynakları denilen ve 81 ile başvurusu açık program olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında da ajans olarak bölge adına sundukları 12 projeden 7 tanesine destek aldıklarını, bu projelerden birisinin de Van projesi (Yüzen Otel) olduğunu vurguladı.


2009 yılında Van merkez, Bitlis, Hakkari ve Muş illerini kapsayan TRB2 bölgesinde faaliyet göstermek üzere kurulan, özellikle bölgesel gelişmişlik farkını minimize etmek için bir takım faaliyetler yürüten ve bunlara bağlı destekler veren bir kurum olan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), bölgesel faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Van özelinde de faaliyetlerine devam eden DAKA, “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” çerçevesinde sözleşmeleri imzalanan projeleri hayata geçirmek üzere çalışıyor.
2020 yılında “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” kapsamında 4 projenin sözleşmelerini imzaladıklarını ve desteklediklerini belirten DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, büyük ölçekli bu projelerin; Van Tekstil Kent 2’inci etapta yapılacak olan Tekstil Hazır Giyim OSB ve Sosyal Donatıların Yapımı, Gürpınar Belediyesi ile ortak yapılacak olan Gürpınar Ayakkabı Üretim Atölyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile birlikte yapılacak olan Medya İletişim Merkezi ve Erciş ilçesinde yapılacak olan Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi Projeleri olduğunu söyledi.
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ajans olarak bünyelerindeki iller adına sundukları 12 projeden 7 tanesine destek aldıklarını belirterek, bunlardan bir tanesinin de, Van Edremit Belediyesi ile ortak yürütecekleri “Yüzen Otel” projesi olduğunu söyledi. Güray, bu proje kapsamında yüzen bir butik otel yapılacağını, bunun da hem konaklama hizmeti vereceğini hem de gerek Turizm Meslek Lisesi gerekse üniversitenin Turizm Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin staj yapabilecekleri bir alan olacağını kaydetti.

 “CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA 4 BÜYÜK PROJE”

2020 yılında ajans olarak özellikle “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” kapsamında önemli projelerin destek sözleşmelerini imzaladıklarını ifade eden DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahimGüray, buna ilişkin şu bilgileri paylaştı; "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Türkiye’de 14 ilde uygulanıyor. Bu illerden bir tanesi de Van. Buradaki temel mantık; kamu eliyle yapılacak yatırımlar vasıtasıyla bir çekim merkezi oluşturmak, istihdam yaratmak ve tersine göçü tetikleyecek potansiyeli olan illeri harekete geçirmek. Bizim bölgemizde de Van bu kapsamda. Van özelinde de geçmiş yıllarda Tekstil Kent’in 1’inci ve 2’inci etapları bitti, Abalı Kayak Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi, Urartu Müzesi gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Bu sene de biz o kapsamda 4 tane projenin sözleşmesini imzaladık. Bir tanesi Van Tekstil Kent 2’inci etap dediğimiz Tekstil Hazır Giyim OSB’ye Sosyal Donatıların yapılması. Bu sosyal donatılardan kastımız şudur; tekstilde yüzde 60’ın üzerinde kadın çalışan var, onların en önemli problemlerinden biri, özellikle çocuklu olan bayanlar, çocuklarını bırakacak yerleri olmadığı için çalışamıyorlar, onlara kreş yapıyoruz. Yine çalışanların ihiyaç duyacakları sosyal donatılar olan mescid, kafeterya, market, banka şubesi, postane tarzı yerlerin olacağı sosyal donatı inşa ediyoruz. OSB ile birlikte yapıyoruz, sözleşmeyi imzaladık, nasip olursa ilkbahar gibi inşaatına başlanacak.”  

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN DİĞER PROJELER

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan diğer projelere de değinen Güray: “Gürpınar Belediyesi ile Gürpınar Ayakkabı Üretim Atölyesi Projesinin sözleşmesini imzaladık. Gürpınar Belediyesi’nin kendi imkânları ile yapmış olduğu 6 bin metrekarelik bir ayakkabı fabrikası var, biz de buna 2’inci etap olarak bakanlığımızın desteği ile 4 bin metrekarelik 2’inci etap olarak bizim finanse ettiğimiz bir bina inşaa edilecek. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile birlikte Medya İletişim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Cengiz Andiç Konferans Salonu içerisinde bazı yapısal değişiklikler yapılarak üniversitede özellikle radyo - televizyon ve sinema bölümüne hizmet edecek, aynı zamanda web üzerinden yayın yapacak bir TV kanalı olacak. Bu projemiz de yine Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Son projemizde bizim için çok önemli olan bir proje. Van’dan Tendürük'e kadar önemli jeotermal hatlar var, hali hazırda bilindiği gibi Çaldıran’da jeotermal seracılık yapılıyor. Bizim amacımız Erçiş bölgesinde jeofizik etüt sonucunda çıkan bir lokasyon var, orada 2’inci aşama olarak fizibilite desteği aldık bakanlıktan, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı  kapsamında. Van Valiliği ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile birlikte yine Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi de bu işin paydaşları. Biz orada 2 tane 1000-1250 metre derinliğinde sıcak su sondajı vuracağız ve inşallah jeofizik etütlerde ön görülen debide ve sıcaklıkta kaynaklara erişebilirsek, 2’inci aşama olarak bu sefer  oraya Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi için alt yapı çalışmalarına başlayacağız. Orada da amacımız alt yapısını tamamlayıp bir Organize Seracılık Bölgesi kurup en az 20 bin metrekare kapalı alan olmak üzere seracılık yatırımlarını bölgeye çekmek. Jeofizik etütlerde ön görülen ve arzuladığımız değerlere ulaşıp o projeyi hayata geçirebilirsek, yaklaşık 1500 kişinin istihdamı demek ve bugünkü parayla ilçe ve il ekonomisine yılda en az 150 Milyon sıcak para girişi demektir. Tabi istediğimiz debide sıcak suyu çıkarabilirsek, jeotermal seracılığın yanı sıra termal turizmine ve hatta bir ileri ki aşaması olarak şehir ısıtmasında bile kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu 4 projeyi Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELERİ İMZALANAN PROJELER

2020 yılında DAKA tarafından sözleşmeleri imzalanan projeler ve verilen destek miktarları hakkında da bilgiler paylaşan Güray, projeleri şu şekilde sıraladı: “ Van Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB (TDİSOSB) Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilite Projesi, Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Sosyal Donatılarının Oluşturulması Projesi, Gürpınar Ayakkabı Üretim Atölyesi Projesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Medya ve İletişim Uygulama Merkezi Projesi ve 2019 yılı projesi olan fakat sözleşmesi 2020 yılında imzalanan Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı ve Yol Altyapısı Projesi. Güdümlü Proje Desteği (GPD) kapsamında sözleşmesi imzalanan proje, Tuşba’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi, SOGEP kapsamında sözleşmeleri imzalanan projeler; Tekstilde Nitelik İşbirliği İle Gelişiyor Projesi, Turizm Sektöründe Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi. Fizibilite çalışması kapsamında imzalanan projeler ise, Çatak Rafting Eğitim Merkezi Kurulumu fizibilite çalışması, VASKİ Genel Müdürlüğü Güneş Panelleri İle Enerji Üretim Fizibilitesi destekleme projeleri."
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray; "Genel olarak 2020 yılında Van özelinde 10 projeye toplamda 30 Milyon TL destekte bulunduk” dedi.

“SOGEP'TEN 7 PROJEYE ONAY ÇIKTI”

Ajans kaynakları dışında havuz kaynakları denilen ve 81 ile başvurusu açık program olan, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ajans olarak bağlı bulunulan iller adına sundukları 12 projeden 7 tanesine destek aldıklarını, bu projelerden birinin de Van projesi olduğunu sözlerine ekleyen DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray: “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına  (SOGEP) 12 proje sunduk. Bunlardan 7 tanesi destek almaya hak kazandı. Ajansımıza yaklaşık 12 Milyonluk bir kaynak aktarıldı. Bu projelerden bir tanesi de Van Edremit Belediyesi ile olan “Yüzen Otel” projemiz. Orada işin turizm boyutu da var ama işin mesleki eğitim boyutu da bizi yakından ilgilendiriyor. Şuan atıl durumda bulunan feribotlardan en sağlam olanı Edremit Belediyesi'ne tahsis edildi. Bizim proje kapsamında uygulama projeleri hazırlanıyor. Bu proje kapsamında feribotu bir butik otele çeviriyoruz. Orası hem konaklama hizmeti verecek hem de gerek Turizm Meslek Lisesi gerekse üniversitenin Turizm Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilerin staj yapabilecekleri bir alan olacak. Türkiye’de özellikle göl anlamında bir ilk olacak” şeklinde konuştu.
Özel Haber: M. Selim KURT 

Prestij Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 18:49
YORUM EKLE
YORUMLAR
M.selim Yılmaz
M.selim Yılmaz - 10 ay Önce

Tebrikler

SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140