banner279

Büyük Beyaz Adamın Sapı Bizden Çöplük Karıştırıcıları

Murat Aydoğdu

Büyük Beyaz Adamın Sapı Bizden Çöplük Karıştırıcıları
 

Üç beş yıl oluyor, Ulustan Ümmete programında Libya’dayız. İhvan’ın Libya’daki karşılığı Adalet ve Bina Partisinden Gençlik ve Spor Bakanı Fethi Treble ile görüşüyoruz.

Gurubumuzdan bir arkadaş, Libya Trablus meydanında karşılaştığımız uyuşturucu kullanan bazı Libyalı gençlerden söz ederek bunlara karşı ne gibi faaliyetleri olduğunu soruyor.

Treble, Libya’nın diktatörlük döneminde kapalı bir toplum gibi görünmesine rağmen 1 milyon hafız’ın yetiştirildiğini, İnsanlarının hepsinin İslami aidiyet içerisinde, namaz ve tesettür gibi ibadet ve yaşam formlarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtiyor. Kaddafi diktatörlüğünün devrilmesinden sonra, göreceli bir özgürlük ortamı sağlanması ile Liberalizm’in ifsat edici etkilerine karşı Islah metodunun önemine kısaca değindikten sonra ekliyor:

“Ben Türkiye’de bütün alkol serbestisi ve teşvikine, laik yaşam’ın ve Kapitalist ifsat’ın taarruzlarına karşı namazını kılan, alkol ve zina’dan uzak duran Müslümanları takdir ve tebrik ediyorum”

İşte tam burada İsmail Ceyran’ın bizim dikkatimize sunduğu nokta şu:

“Bakın adam bizim ülkemizdeki % 10-15’lik kitledeki olumluluğa bakıyor. Bardağı dolu yönüne bakıp Müslümanlara güveniyor ve umut aşılıyor. Bizim zihnimizde ise, bardağın doluluğuna bakmadan üzerindeki kusurlara bakma, ölçüsüzce eleştirme hastalığı var.”

myd-1.jpg

Bahçe sahipleri aralarında konuşuyorlardı;  “Aman sakın ha, şu miskin, kaybolmuş koyunlar bizim ağaçlarımızın gölgesinde gölgelenmesin, meyvelerinden yemesin. Bahçe uzun süre bakımsızlıktan kurumuş, bazı ağaçlar çürümüş, etrafı sarmaşıklar kapladı. Ancak biz onları temizledikten sonra izin verdiğimiz kadarını alabilirler. Müslümanlar ne kadar cahil, Bu muhakkak beslendikleri çürük ağaçlardan kaynaklanıyor. Ve bizde ancak ıslah edicileriz”

Garbın afakını sarmış çelik iş makinalarının hesapları ise başkadır: Nerede kendilerine karşı çıkmaya çalışan koyun olsa onların üzerine şu bahçenin sahipleri olduklarına inanan sapı bizden olanları çıkartmaktadırlar.

Ve nihayetinde bahçeyi yakıp yıkacak Büyük Beyaz Adamın kireç kamyonlarına mihmandar olduğunuzda size ne kalacak zannediyorsunuz?

Çöplük karıştırıcıları için zengin bir çöplüğümüz var. Hiçbir Ümmet yeryüzü cennetini kuramamış, yeryüzünde gezen melekler olamamışlardı. Belki kırıntılar ve parçalardan beslenen ve diğer ümmetlerden daha erdemli olanlar vardı. Muhakkak ki çelik canavarların karşısına dikilebilenler de ancak bunlardı. Ama illa ki, her ümmetin bir çöplüğü vardır.

Oryantalizme olan bütün muhalefetine rağmen bu hastalık, bizim entelektüellerimizi ve radikal geçinen bazı sürekli olumsuzluk üreten insanımızı derinden etkilemiştir. Akıl veren kıvamında kibirli ve ukala entelektüellerimiz ve Muhafazakârlığı, gelenekleri eleştirdiğini zanneden ama aslında İslam toplumlarının çöplüklerini karıştırıp Müslümanların imajlarını karalamaya matuf radikal tiplemeler maalesef toplum yapımız yanında İslami hareketlere de bu şekilde yaklaşmaktadır.

Batı’nın Oryantalist zihni kendi kokuşmuş, ahlaksız toplumunun vitrinindeki şatafatı öne çıkarır. Üçüncü dünya ülkelerine yönelik olabildiğince vahşeti değil de kendi ülkelerindeki özgürlük, hukuk, açık toplumculuk, basın özgürlüğü ve bulabildiği ne kadar toplumsal değer varsa onları sunar. Ve ardından İslam dünyasının geriliğinden ve kendi medeniyetlerinin üstünlüğünü işler.

myd-2.jpg

Amerika’ya gidip Siyahları yüzeysel inceleyen birçok kişi şöyle bir serzenişte bulunur:

“Siyahların arasında uyuşturucu, hırsızlık yaygın, Kızılderililerin arasında alkol kullanımı yaygın, Hispaniklerde ise çeteler ve kaçakçılar. Oysa Wasp (Beyaz, Anglosakson ve Protestan kelimelerinden türeme beyaz ve hâkim insanı temsil eden toplumsal katma etiketi) arasında yardımlaşma, hukuka saygı, düzen daha gelişkin”

Alkolü modern meyhanelerinde, barlarında, yalılarında içen Büyük Beyaz adam medenice sarhoş olur ve kimseye zarar vermeden sızardı(!) Gerçi vergileri ile çelik canavarlarından Diğerlerine medenice dezenfektan ateşler salarlardı ama oraları fazla karıştırmamak gerek!

myd-3.jpg

Niye gelmişlerdi ki(!) vahşilere medeniyet getirmek için değil mi!!?

myd-4.jpg

Kimse alkolün, uyuşturucunun kötü olduğunu inkâr edemezdi. Kimse hududullahı çiğneyen ve ölçüsüz tepkiler veren vahşeti savunamazdı. Lakin bunların köklerinin bizim çöplükte olduğunu pekâlâ bolca işleyebilirlerdi.

Almanya’daki Türkleri, Türkiye’de Batıya göçen Kürt ya da Karadenizlilerin davranışlarından bunları çıkaran bir çeşit ırkçılara kadar bir sürü örnekleme yapabiliriz. Ben en çok ilgimi çeken birisini daha aktarmak istiyorum:

“Sakarya’da Çerkeslere “At hırsızı” derler. Manav diyeceğimiz köylerde sıklıkla Çerkes çetelerin bir zamanlar nasıl çiftikleri yağmaladığını anlatırlar. Bir ağabeyimiz bu anlatımlarından birinde dayanamadı ve patladı:

“Az bile almışlar. Zorla topraklarını, evlerini almadıklarına dua etsinler. Senin evin var, hayvanların, toprağın var, karnın tok sırtın pek. Adamlar her şeylerini bırakmış, Karasu’dan denizden sırılsıklam karaya çıkmışlar. Sen ovanın bereketli topraklarına yerleşmişsin onları orman içlerine, dağ yamaçlarına yerleştirmişler. Ne bekliyorsun ki?”

Bu zihne en güzel cevabı yine Libya’daki bir siyasetçi de vermişti:

“Bizim yaşadığımız kaos’u, devrim sırasındaki boşluğu, sıkıntıyı Batılılar yaşasa birbirlerini yerlerdi”

Hakikatten sıkıntıyı çekmeyen açlığı yaşamayanların medeni(!) olmaları ne kadar kolay değil mi?

Büyük Beyaz Adam’ın medeniyetinin penceresinden bakarsanız; bütün keramet kendilerinde, bütün melanet diğerlerindeydi. Öyle ya! Ataları, medeniyetleri Afrika’ya gelmezden önce Afrikalılar yamyamdı. Şimdi de en fazla fuhuş, en fazla uyuşturucu tüketimi en fazla suç oranı bunların gettolarında değil miydi?  Amerikan Yerlileri de ha keza! Beyaz Adam gelmeseydi hala ilkel mağara adamları gibi yaşayacaklardı. Nitekim şimdi de rezervasyonlarında alkol tüketenlerde onlar değil miydi?

myd-5.jpg

Beyaz adamın steril hayatında çöplüklerini karıştırmanız mümkün değil ama diğerlerinin çöplükleri birer akademik inceleme alanıydı. Belki beyaz adam kendi çöplüğünü bir miktar karıştırır ve ondan bir şeyler üretebilirdi ama diğerleri ona yaklaşmaları olmazdı.

Mümkünü yok!, savunabilir misiniz Yeryüzünün Lanetlilerini?

myd-6.jpg

Biz biraz çıkarları tehlikeye giren Batılıların ne kadar vahşileştiklerini, İslamofobik yasalar ve Üçüncü Dünya insanlarını tecrit eden kurallar koyduklarını görüyoruz.

myd-7.jpg

Ortadoğu intifadalarında zaafa uğratılmış kitleler bu zaaflarına rağmen silkinerek, uyanarak tarihin en büyük kıyam hareketlerini geliştirirken. Bu kıyam hareketinde kusurlarına rağmen İslami aidiyetlerden hareket ederken sizler karalamakla meşgulsünüz.

Çok ıslah edici iseniz, girin mustaz’aflar arasına. İslam’a koşarak gelenler arasına, aidiyet duyanlar arasına onları ıslah edin. Ama sizler Batı ifsat kültürünün ürünleri ile darbe kotarıcılarının organizasyonları gölgesinde İslami olan her şeyden nefret edenlerle Gezi’lerde onları ıslah etmeye, onlarla devrim kotarmaya mı çalışıyorsunuz. Yoksa ifsat kültürüne teslim olmuşları mustaz’af bilip müttefik, İslam yönelip zaaflarından kurtulmak isteyenleri düşman mı belliyorsunuz?

Siz hangi paradigmadan besleniyorsunuz?

Sizin beslendiğiniz değerler size ne gibi bir toplumsal yapı sunuyor?

Tarihin örnek topluluklarında bile var olan kusurlar üzerinden nasıl bir adaletsiz değerlendirmeler yapıyorsunuz?

myd-8.jpg

myd-9.jpg

Size küçük bir de uyarı: Paris’in banliyölerinde oturup Büyük Beyaz adamdan nefret eden, sömürge döneminin travmalarını atlatamayanlar, İstanbul’un, Anadolu’nun mahallelerinde oturan göbeğini kaşıyan (!) insanlarımız, üç beş kuruşu ile Ümmete Ensar olmaya çalışan ama İslam’ı sizin gibi öz kaynaklarından öğrenmeye ulaşamayanları düzeltmek bir yana, çok daha fazla itiyorsunuz. Ancak komplaksif, ezik kendini Batı insanına, sekülerlere şirin göstermeye çalışanlara bir miktar güven aşılıyorsunuz. Daha kötüsü zaten İslama öfke besleyenlere, diktatörlere işgalcilere daha da mazeretler üretiyorsunuz.

Siz Müslüman mahallelerini çöplüklerin karştırmaya devam edin. İslam düşmanlarının da vitrinlerine bakıp, o vitrinlerde konu mankeni olmaya. Taa ki, ölüm gelip çatıncaya ve herkes birlikte oldukları topluluklarla birlikte fevç fevç kalplerimizi bizden çok daha iyi bilen Rabbin huzurunda yargılanıncaya kadar.

Biz özeleştirilerimizi de yaparız, içimizdeki çöpleri ayıklamasını da biliriz. Biz aslından uzaklaşmış ama hala Allah korkusu ile dolu Ümmet2in yanında durmayı dalabiliriz. Ve sizin o ıslah etme iddialarınızı kendilerinden olmadıkça asla sizlerden de razı olmayacak sicili bozukların yanında asla durmayız.

İslam adına hududullah’ı çiğneyenlerden beraat etmek asıldır, zaten onlar kendileri mutedil (adil ve toplumu gözeten) Müslümanlardan kendilerini çoktan ayırmışlardır. Hala onlara meyleden İnsanlarımızı uyarmak ta ehil erbabın görevidir de. Ama bunu Müslümanların kendi meclisleri yerine Müslümanlara düşmanlıkları sicilli Meclis ya da neşriyatlarda yapmanın anlamı nedir?

Bir takım İslam düşmanlık yapmayan, alaka gösteren hatta kısmen bilmediğinden hasım olanların korkularına karşılık İslam’ın bu olmadığını da dile getirmelisiniz. Ama bunu fazlası ile yapan Ulusalcı, diktatör ve emperyalist işbirlikçisi kesimlere bir tek laf etmeden kampanyalara alet olmanın anlamı nedir?

Bozuk inanç, katı fıkıh(sızlık) ve merhametsizliğe dönüşmüş tepkisel davranışların sosyolojisini ve tarihi köklerini de araştırabilirsiniz.  Ama benim küçük bir itirazım var Büyük Beyaz Adam’ın kanalizasyonlarında çöplük karıştıran hoca efendiler, akademisyenler, araştırmacılar, devrimci ağabeyler. O bulduğunuz çöplerin çoğu bize ait de değil. Çoğu baltasına sap olduğunuz Büyük Beyaz Adam’ın bizim mahalleye taşıdığı kendi çöpleri. Biz zaten attık o çöpleri, keşke dezenfekte de edebilsek.

Ve o çöplüğün pisliklerini bizi zehirledikleri için attık oraya, tıpkı sizler gibi. Büyük Beyaz Adam da çer çöp demeden bütün mahalleyi yakmaya çalışmaktadır sayenizde.

Biz kendi aramızda çöplüklerimizi temizlemeye çalışırız.

Kendi aramızda!

Çöplüğümüzden adam devşirmeye çalışan, dünyayı medeniyetler savaşı görüp diğerlerini karalayıp duran çöplük çakallarının kucağında değil.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2015, 11:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241