bayan escort bursa escort escort gaziantep istanbul escort escort izmir escort izmir izmir escort istanbul escort denizli escort escort bayan

banner259

BİZİM DİNİMİZ

Bizim din Hz İbrahim’in hanif dinidir. Bizim dinimiz İslamdır.

BİZİM DİNİMİZ
 

BİZİM DİNİMİZ

Bizim dinimiz cilt cilt beşer sözlerinden oluşmaz. Bizim dinimiz sadece Allah'ın yolladığı Kur'andır! Kur'an korunmuştur, dolayısıyla bizim dinimiz korunmuştur. Bizim dinde zekatın miktarı kırkta bir değildir, ihtiyaçtan fazlasıdır. Çünkü bizim dinde mal yığmak haramdır. Bizim dinde namaz sadece bildiğimiz namaz değildir, onu da kapsar lakin salatı ikamedir, yani daha fazlasıdır. Bizim dinde de oruç vardır. Hac vardır. Ancak bunların kaide ve kurallarını sadece Allah belirler. Bizim dinimizde Allah'tan başka ilah (otorite / söz sahibi) yoktur!

Peygamber bu dinde geleneksel atalar dininde olduğu gibi Allah’ın kurucu ortağı değildir, sadece Allah'ın kulu ve elçisidir. Tek görevi elçi olarak vahyi iletmek, aynı zamanda kendisi bir kul olduğu için de ilettiği bu vahye uymaktır! Biz onu örnek alır, biz de tıpkı onun gibi sadece vahye uyarız! Bize göre elçi sadece vahye uyarken sadece vahiy olmaz demek elçiye itaatsizliktir. Bizim dinimizde Allah dinde hükmün yani buyurma yetkisinin tek sahibidir. Dolayısıyla bu dinde Allah'tan başkası buyuramaz, dine hüküm koyamaz, ilave yapamaz.

Bizim dinin tek kurucusu, haliyle de tek sahibi vardır. Bizim din üç ortaklı bir şirk/et dini değildir. Bizim din vahiyle başlamış, vahiyle de tamam olmuştur. Bizim din eksiği gediği ulemayla vs bir türlü kapatılamayan noksan bir din değildir, kamil manada tamam olmuş mükemmel bir dindir. Bizim dinin bir kısmı ilahi, kalan kısmı beşeri değildir. Bizim dinin yüzde yüzü ilahidir. Biz eksikliklerden münezzeh olanın eksik din, noksan kitap yollamayacağına inanırız! Bizim dinde hidayetin tek kaynağı Kur'andır. Kur'an eksiksizdir. Kıyamet günü sorumlu tutulacağımız tek kitaptır. Bizim dinde vahiy hariç her şey zandır. Zan ise gerçek namına bir şey ifade etmez.

Bizim dinin kutsal kitabı apaçıktır, ulemanın yorumuna, izahına, ilavesine muhtaç değildir. Bizim kutsal kitabımız bir tane olup onu da sadece Allah açıklamıştır. Biz apaçık kitabı kulları açıkladığında bunun Allah’a zımnen eksik kitap yolladın demek olduğunu, bunun ayrıca kula kul olmak anlamına geldiğini düşünürüz. Çünkü bizim kutsal kitabımızda Allah (Hud 1-2) böyle söyler. Bizim dinde Kur’an hariç peygamberin mucizesi yoktur, şefaat edemez, kendisi de hesaba çekilecektir. Bizim peygamberimiz bizim gibi bir beşerdir. Biz Allah’tan başka kimseyi yüceltmeyiz! (Müddesir 3).

Bizim dinde aracılık, vesilecilik, ruhbanlık gibi imtiyazlı aracı kurumlar bulunmaz. Herkes Allah'ın kuludur, tek sıfat budur. Bizim dinde kimin takva olduğunu sadece Allah bilebileceği için kimseye şu şudur, bu velidir, filan kişi mübarektir vs denilmez. Haliyle de kişilere Allah ile insanlar arasında bir makam veren gavs, kutup, şeyh, veli vb unvanlar bulunmaz!

Bizim dinde mezheplere, fırkalara ayrılmak, dini parça parça etmek rahmet değildir, haramdır. Bizim dinde inananların tek bir adı vardır o da müslümandır. Bizim din çok kolay bir dindir. Bizim din apaçık bir öğüttür. Detaylarda boğmaz. Şekle takılıp kalmaz. Ruha ve öze önem verir. Bizim din sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik dinidir. Bizim dinde ne ehli kitap için ne de inananlar için en ufak bir zorlama yoktur. Bizim dinde telkin yapılmaz, sadece tebliğ yapılır. Medreselerde vs dini eğitim verilmez, bunun en esaslı telkin, haliyle de en etkili baskı ve zorlama türü olduğuna inanılır. Bizim dinimiz şeriat denilen ve çoğu ulemanın zan ve tahminlerinden oluşan yasalara Allah’ın sistemi demeyi Allah’a iftira ve şirk sayar.

Bizim dinimizde indirilene uyulur, indirilen de sadece 600 sayfalık kitaptır. Bizim dinimiz ulemayı Allah’ın vekili kabul etmez, hükme ortak etmez. Bizim dinimizde kendisini Allah’ın jandarması olarak gören baskıcı ve otoriter rejimlerin yeri yoktur. Bu özgürlüğü, haliyle seçimin şart olduğu ilahi imtihan ortamını ifsat etmek olarak algılanır. Bizim dinde dünya bir imtihan yeridir, imtihan için seçenek gereklidir,  Sadece Allah için değil de sistem zoruyla amel etmeyi kula/sisteme yani tağuta kulluk olarak kabul eder. Bu baskıcı yapıların ancak riyakarlığı ve münafıklığı artıracagına, şirki kurumsallaştıracağına inanılır.

Bizim dinde aklı işletmek zındıklık değildir, tam tersine çok elzemdir. Bizim din aklını kullanmayanlara insanların en kötüsü der. Bizim din aklı işletmeye mani olduğu, herkesi üst bir otoriteye koşulsuz itaate zorladığı için hiç bir cemaate, hocaya vs itaat (taat/kulluk) edilmez. Bizim din sadece Kur’andan öğrenilir. Bizim dinin tek hocası, rabbi, mürebbiyesi Allah’tır. Bizim din sonradan ilave edilen beşeri yüklerinden arınmış saf, halis dindir. Bizim din Hz İbrahim’in hanif dinidir. Bizim dinimiz İslamdır.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2016, 09:43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Turgut kul
Turgut kul - 1 yıl Önce

Biz sadece Allah'a kulluk ederiz ve sadece Allah'tan isteriz
Çünkü Allah tek ilah'dır
Din olarakda islam tek gecerli dindir (3/19)
Ve kimde islam harici din seçerse ondan kabul edilmeyecek (3/85

SIRADAKİ HABER

banner241

banner247

banner141

banner140

banner255