banner279

Avukatlardan ‘buruk' mesaj

Yıllardır çözülmeyen sorunlar

Avukatlardan ‘buruk' mesaj
"Avukatlar Günü" dolayısıyla Van Barosu Kamu Avukatları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yıllardır çözülemeyen sorunlar nedeniyle bir güne daha buruk girildiği belirtildi.

Van Barosu Kamu Avukatları Komisyonu tarafından "Avukatlar Günü" vesilesiyle yazılı bir açıklama yapıldı.
Kamu avukatlığı ile ilgili sorunların halen devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kamu avukatları olarak bir Avukatlar Gününe daha buruk girerken, yıllardır çözüme kavuşturulmayan sorunlarımızı dile getirmeye devam ediyoruz.
Kamu avukatlığı, yürütmenin işlemlerinin hukuka uygun tesis edilmesinde etkin rol oynayan yargı içinde yürütmenin temsilciliğini de yapan bir kamu görevidir. Hukuk Devleti ilkelerinden birincisi yürütmenin işlemlerinin hukuka uygun olmasıdır. Dolayısı ile kamu avukatlığı için ´yürütme içinde yargının, yargı içinde yürütmenin temsilciliğini yapmaktır´ demek en doğrusu olacaktır. Kamu avukatları sadece yürütmenin hukuka uygun olarak kullanılmasında önemli bir rol oynamakla kalmayıp yargı önünde de idareyi temsil eden avukatlardır." denildi.

SIRADAN GÖREVLİ DEĞİLİZ
Kamu avukatlarının yürütmenin sıradan görevlileri olarak algılandığı da ifade edelin açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Yürütme içinde yargı faaliyetine katılan başka kamu görevi bulunmadığından kamu avukatlarını yürütmenin sıradan görevlileri olarak görmek ve buna göre düzenleme yapmak son derece yanlıştır. Kamu avukatlarının taşıdıkları işlevleri sağlıklı olarak yerine getirmeleri ancak kayıtsız şartsız mesleki bağımsızlık ile meslek güvencesi Kamu Avukatların olması gereken durumda olmamasının doğal sonucu olarak da savunmanın, kamu kesiminin, adalet sitemi içindeki saygınlığı ve etkisi azalmıştır. İdarenin hukuka uygun işlem tesis etmesinde de istihdam edilen avukatlardan yeterince faydalanmamanın doğal sonucu olarak da her yıl yüzlerce idari işlem dava konusu olmakta; kamu her yıl yargılama giderlerine önemli bir bütçe ayırmak durumunda kalmaktadır.
Oysa tüm ülke genelinde sayıları 3000 bini bulan kamu avukatlarına tanınacak mali, sosyal ve özlük hakların kamu maliyesine getireceği yük gereksiz yere yargıya taşınan davaların getirdiği mali külfetin çok altında kalacaktır. Kamu avukatlarının istihdamına önyargılı olan zihniyet kaldırılabildiği, onlara mesleki hak ve yetkilerine, mesleki güvencelerine ve meslek onurlarına yakışır şartlar sağlandığı takdirde alınacak verim en üst düzeyde olacağı gibi kamunun yukarıda bahsedilen kamu zararları da ortadan kalkacaktır."

MESLEK GÜVENCESİ
Avukatların meslek güvencesinin göz ardı edildiği ileri sürülen açıklamada, ayrıca, "659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret düşüncesi ile yola çıkılmış ise de yapılan düzenleme kamuda çalışan avukatların tümünü aynı düzenlemeye tabi kılmaktan öteye gitmediği gibi statü, denetim, mali, özlük ve sosyal haklar yönünden mesleğin gerektirdiği şartlar konusunda bir gelişme de sağlayamamıştır.
Avukatın mesleki güvencesi göz ardı edilmiştir. 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu çalışanlarına getirilen mali haklar konusunda da kamu avukatları genel idari hizmetler de dahil tüm görevlilerin arkasında kalmıştır." denildi.
VEKALET ÜCRETLERİ
Kamu avukatları tarafından kazanılan vekâlet ücretlerinin limitlerinin kaldırılması da istenen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:
"Sonuç olarak; Anayasamız ile kabul edilen kuvvetler ayrılığı prensibi gereğince yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve ancak birbirine eşit statüye sahiptir. Kamu avukatları yürütmenin yargıdaki temsilcileridir. Adalet sistemi iddia, savunma, karar mekanizmalarından oluşan bir bütündür. Bunlardan savunma mekanizmasının zayıflatılması adalet duygusunu fazlasıyla zedeleyecek ve toplum vicdanını rahatsız edecektir. Kamu avukatları ile yine hukukçu olan meslektaşları, aynı zamanda kamu görevi ifa eden hakim ve savcılar için tanınan özlük, mali ve sosyal haklar yönünden aralarında yıllardır kapatılmayan büyük bir uçurum vardır.
Oysa yargının iddia ve karar organlarına tanınan bağımsızlığın ve meslek güvencesinin aynısının savunmanın kamudaki temsilcilerine de tanınması anayasal bir zorunluluktur. Kamu avukatları tarafından kazanılan vekâlet ücretlerinin limiti kaldırılmalı veya hiç olmazsa makul bir seviyeye yükseltilmelidir. Bu nedenle sayısı 3000´i aşmayan ve devletin çeşitli kurumlarının avukatlığını yürüten kamu avukatları için düzenleme ile özlük haklarının insan onuruna yaraşır bir şekilde statülerine uygun hale getirilerek düzenlenmesi için hükümete ve muhalefet partilerine çağrıda bulunuyoruz."
/ Prestij Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2014, 10:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241