banner279

2/B YASASI

Van'da uygulanıyor mu?

2/B YASASI
19 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6292 sayılı orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi

 


Haber: Oktay CANDEMİR

19 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmesine rağmen anılan kanunun 12. Maddesi ile de Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki Hazine özel mülkiyetinde bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan taşınmazların satışı düzenlenmiş durumda ancak kamuoyunda 2/ B arazileri olarak bilinen ve 6831 sayılı Kanunun 2. Maddesinin (B) bendinde tanımlanan ´Orman vasfını yitirmiş ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış taşınmaz´ Van´da bulunmuyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Van Şubesi yetkilileri, buna rağmen söz konusu 2/b arazileri satışının düzenlendiği kanunun 12. Maddesinde tarım arazilerinin satışının düzenlendiğini belirterek, "Bizler de ilimizde bu kanun maddesinin uygulaması yönünde bir çalışma yaptık. İlimiz, Merkez ve köylerinde ciddi sayılabilecek düzeyde hazine arazisi bulunmaktadır. Söz konusu kanun maddesi kapsamında ilimiz merkezi ve mücavir alanı olarak belirlenen Kalecik, Kevenli, Kurubaş, Topaktaş, Kavurma, Karpuzalan ve Bardakçı köyleri hariç diğer köylerde bulunan tarım arazileri değerlendirilebilecektir." dedi.

HAK SAHİPLİĞİ NASIL BELİRLENİR ?
BES yetkilileri, Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın alınmasında hak sahibi olunabilmesi için konulan şartları ise şöyle açıkladı: "Bu taşınmazların kiracılarının 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması, kullanıcılarının ise bu taşınmazları 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması, Kanunun yürürlüğe girdiği 26/4/2012 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde bu taşınmazları Kanun hükümlerine göre doğrudan satın almak için İdareye başvurulmuş olması, İdarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelinin itiraz edilmeksizin kabul edilmesi, gerekir. " dedi.

HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞINDA YETKİLİ KURUM KİMDİR?
Hazine özel mülkiyetindeki taşınmazlarla, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (Tapulama harici yerler, tepeler, dağlar, göller, kıyılar vb.) yerlerde genel yetkili kuruluşun Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü olduğunu belirten BES yetkilileri, "Söz konusu tarım arazilerinin hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri ise Van Defterdarlığınca (Milli Emlak Müdürlüğü) yürütülmesi gerekmektedir. Halihazırda devam eden kira sözleşmeleri varsa kanunda belirtilen tarih esas alınarak belirleme yapılır. Kira sözleşmesi bulunmayan ancak fiili kullanım olmasına esas İdarece ecrimisil (Hazine taşınmazının işgalinden dolayı idarece talep edilen tazminat) tespiti yapılmışsa ecrimisil tespitinde belirlenen tarihler esas alınır. Kira sözleşmesi veya ecrimisil tespiti yapılmamış tarım arazilerinde ise hak sahiplerinin anılan kurumca tespit edilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

SATIŞ BEDELİ TESPİTİ VE ÖDENECEK BEDEL
Hazineye ait tarım arazilerinden tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımların satış bedelinin rayiç İdare personelince tespit edilen piyasa değerinin  bedelin yüzde ellisi üzerinden belirlendiğini ifade eden Yetkililer şöyle konuştu : " Bu nitelikteki taşınmazların üzerinde bulunan konut amaçlı yapıların kısmen işyeri olarak kullanılması halinde de bu kapsamda değerlendirme yapılır. Bu şekilde satılan taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir.Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanır ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla altı yılda on iki eşit taksitle faizsiz olarak ödenir. Söz konusu taşınmazlara İpotek tesis edilerek tapuları alıcı adına devredilir." dedi.
´TARIMSAL AMAÇLI KULLANICI OLDUĞUNUZ HALDE HAZİNE TAŞINMAZI VARSA NE YAPMAK GEREKİYOR´
BES yetkilileri vatandaşlarada şu çağrıda bulundu : "Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında  işgalcisi, kullanıcısı veya paydaşı (Hissedarı) olduğunuz Hazine taşınmazı bulunması halinde ilgili kamu kurumuna müracaat edip taşınmazı satın almak istediğinizi talep etmeniz gerekmektedir.
Söz konusu taşınmazla ilgili anılan kurumla kira sözleşmeniz varsa kira sözleşmenizi ibraz etmeniz gerekmekte, paydaş olmanız halinde paydaş olduğunuza dair tapu kaydı veya tapu senedini ibraz etmeniz gerekmekte, fiili olarak taşınmazı herhangi bir sözleşmeye dayalı olarak kullanmamanız durumunda ise 31/12/2011 tarihinden önce kullandığınızı idare personellerine yerinde tespit ettirerek ecrimisil takibatı yaptırmanız gerekmektedir."

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2013, 12:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241