banner279

Başkan Yakup Akgül’den ‘Hayvancılık Bakanlığı’ talebi

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül; ülkemizdeki yatırımları, kalkınmayı, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatının planlanmasında ve geliştirilmesinde üst koordinasyon sağlayabilecek bir Hayvancılık Bakanlığının kurulmasını önemli bulduklarını söyled

Başkan Yakup Akgül’den ‘Hayvancılık Bakanlığı’ talebi

Her yıl nisan ayının son cumartesi gününün Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlandığını ifade eden Prof. Dr. Yakup Akgül, “Bu sene 24 Nisan’a denk gelen bu kutlu günün tarihçesine bakacak olursak, 1863 yılında Edinburgh Veteriner Koleji’nde Prof. John Gamgee Uluslararası Veteriner Hekimler Kongresini düzenleyerek Avrupa’daki veteriner hekimleri bu kongreye davet etmiştir. Bu kongredeki temel amaç; hayvanlarda görülen epizootik hastalıkları katılımcı hekimlerin bakış açısıyla tartışmaya açmak ve bu hastalıkların önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirleri tespit ederek ilgili birimlere ulaştırmaktır. Prof. Gamgee’nin bu girişimiyle birlikte takip eden yıllarda kongreler düzenlenmeye devam edilmiştir. 1959’lu yıllara gelindiğinde Madrid’de düzenlenmiş olan 15. kongrede Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin kurulması kararı alınmıştır.

Bu kongre sırasında kurulmuş bulunan Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin misyonu ise hayvan sağlığını korumak, hayvan refahını geliştirmek, halk sağlığını muhafaza etmek ve çevre sağlığını tesis etmek olarak tarif edilmiştir” dedi. “Bunu takip eden çalışmalar kapsamında Ulusal Veteriner Hekimler Birlikleri gibi kurumların önü açılmıştır” diyen Prof. Dr. Akgül, şöyle devam etti: “Nitekim bu çalışmalar kapsamında Dünya Veteriner Hekimler Birliği ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü arasında bir karar ile 2001 yılı itibariyle geçerli olmak üzere her yıl uluslararası ve ulusal bazda kurulmuş olan birliklerin nisan ayının son haftasının Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır. Nitekim alınan bu karar doğrultusunda 28 Nisan 2001 yılında ilk defa Türk Veteriner Hekimler Birliği, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü ülkemizde kutlamaya başlamıştır. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada yaklaşık 6 kıtada 500 bine yakın veteriner hekim, dünya hayvan sağlığını ve buna bağlı insan sağlığını korumak adına sahada mücadele vermektedir.

Bilindiği üzere 19. yüzyıl ile 20. yüzyılda insanlarda ve hayvanlarda gözlenen birçok hastalıkta milyonlarca insan ve hayvan yaşamını kaybetmiştir. Bu 200 yıllık süreç boyunca veteriner hekimlerin mevcut bulaşıcı hastalıklara karşı ortaya koydukları mücadelenin eserleri olarak hem akademik anlamda hem de klinisyen hekimlik anlamında yoğun bir mücadele verildiği ve birçok salgın hastalığın sona erdirildiği, insan ve hayvan sağlığı için ciddi tehlike oluşturan bu hastalıkların günümüzde görülemez hale getirildiğini geçmişteki bu mücadelelerden öğrenmiş bulunuyoruz. Başta kuduz hastalığı olmak üzere şarbon ve sığır vebası gibi insan ve hayvan sağlığında kitlesel ölümlere yol açan bulaşıcı hastalıkların bugün dünya üzerinde eradike edilmiş olması yukarıda sözünü ettiğimiz veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığı konusunda göstermiş oldukları hassasiyetlerin ve titiz çalışmaların bir sonucudur. Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladığımız bu günde ülkemizde gerek kamuda ve gerek özel sektörde çalışan sayıları on binleri bulan veteriner hekimler ile insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda yoğun çalışmalar devam etmektedir.

Bu mutlu günümüzde gururla ifade edebiliriz ki sahada çalışan veteriner hekimlerimiz ve akademide bilgi üreten hocalarımızın sayesinde ülkemizdeki milyonlarca hayvanın sağlığı tam olarak temin edilmiş, ülkemiz salgın hastalıklardan korunmuş ve dünya standartlarında hekimlik hizmetinin sunulmaya devam edilmiştir.” Prof. Dr. Akgül, ülkemizde çalışmalarını sürdüren ve sayıları binlerle ifade edilen veteriner hekimlerin ülke hayvancılığının geliştirilmesinde, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesinde, gıda ve çevre sağlığının etkin bir şekilde korunmasında daha iyi hizmet sunabilmeleri için kararlılıkla yollarına devam etmeleri gerektiğini kaydetti. Akgül, “Eti yenilen hayvan sayımızın 75 milyona dayandığı, pet ve egzotik hayvan sayılarımızın milyonları bulduğu şu günlerde ülkemizde mevcut olan iyileştirme şartlarına yeni yatırımların ve alınması gereken yeni kararların zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Özellikle bu zorunluluğun ülkemizde son on yılda gelişen ve hızla artan hayvan sayımızla birlikte gelişmiş dünya ülkeleriyle hayvancılık sektöründe yapılacak olan yeni yetiştiricilik teknolojileriyle yolumuza devam etmemizin gerekli olduğu hususudur. Hayvancılık alanında sağlanan bu gelişmelere paralel olarak artan insan sayısıyla birlikte hayvan ve insan sağlığının birlikte değerlendirilmesi, aynı çerçevede ele alınması ve alınacak tedbirlerin her ikisine yönelik olarak yönetilmesi bir zorunluluktur.

Bu kapsamda ülkemizin gelecekte salgın hastalıklardan korunmuş olarak yoluna devam edebilmesi için ve dünya ortalamasının üzerinde sağlıklı ve güvenli gıda üretimi ve hayvan yetiştiriciliğini yapabilmesi adına yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesi acil bir zaruret halini almıştır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımıza, artan nüfusumuza paralel olarak hayvan sayılarımızın yeterli miktarda üretilmesi, kırmızı et ihtiyacının karşılanabilmesi ve gıda üretiminin ve güvenliğinin arzu edilen şekilde sağlanabilmesi için yeni organizasyonların planlanmasının bir ihtiyaç olduğunu arz etmek isteriz. Bu bakımdan ülkemizin gelecek 50 yılında hayvancılık konusunda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek yeni bir teşkilatlanmanın planlanması çerçevesinde gelişebilecek durumları koordine etmek adına ülkedeki yatırımları ve kalkınmayla canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatının planlanmasında ve geliştirilmesinde üst koordinasyon sağlayabilecek bir Hayvancılık Bakanlığının kurulmasını geleceğimizin kurtarılması adına önemli bulmaktayız” diye konuştu. Prof. Dr. Akgül, mevcut bakanlığın birden çok sektöre hizmet vermek durumunda olması ve gelecekte ülkemiz adına bu bakanlığın geliştirilmesinin, yönetilmesinin ve yeni planlar çerçevesinde projeler yapmaya sevk edilmesi ve dünya ülkeleriyle hayvancılık sektöründe rekabet etme durumuna getirilmesinin mümkün olmadığı kanaatinde olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Akgül, “Dolayısıyla gelecekte herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına, hayvancılık yatırımları ve koordinasyonunun sağlıklı yapılabilmesi için ülke ihtiyacının ön gördüğü şekilde devlet üst yönetiminde yapılacak çalışmalar çerçevesinde, kamu yönetiminde ihtiyaç duyulan yeni teşkilatların kurulması adımlarının atılması gerekmektedir. Nitekim bu çerçevede ihtiyaç duyulan bakanlıkların hızlıca kurularak hizmete başlatılması kanaatimizce ülkemizin geleceğinin kurtarılması adına önemli bir adım olacaktır. Aynı şekilde birçok bakımdan ülkemize çok kıymetli hizmetleri sunacağını düşündüğümüz özgün bir Hayvancılık Bakanlığının kurulmasının ülkemiz geleceği için çok önemli bir vazife ifa edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kutlu gün vasıtasıyla veteriner hekimlik konusunda gayet donanımlı olan ülkemizde, hayvancılık sektörünün daha ileri aşamaya taşınması, hatta hayvan haklarının daha da iyi korunması ve dünyanın diğer gelişmiş ülkeleriyle hayvancılık sektöründe yarışılması adına veteriner hekimlerin talepte bulunduğu özlük haklarının yeniden değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve bunun kanunlar çerçevesinde  yeniden kurulması konusunda talebimiz söz konusudur.  Tüm meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü içtenlikle kutlar, ülkemize daha iyi hizmetlerin sunulması adına hizmete talip olarak yolumuza devam etmeyi ve sağlık içinde kalmayı temenni eder, esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140