banner279

“Yargı Reformunun Gerekliliği ve Adalet Sistemindeki Eksiklikler”

Öncü Nesil Derneği organizasyonuyla Fatih Saraçhane parkında “Yargı Reformunun Gerekliliği ve Adalet Sistemindeki Eksiklikler” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Kaynak: “Yargı Reformunun Gerekliliği ve Adalet Sistemindeki Eksiklikler”

“Yargı Reformunun Gerekliliği ve Adalet Sistemindeki Eksiklikler”

Öncü Nesil Derneğinin düzenlediği “Yargı reformunun gerekliliği ve adalet sistemindeki eksikler” başlıklı basın açıklaması İstanbul Saraçhane Parkında gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına; Öncü Nesil Derneği başkanı Bayram Gölcük, Mazlumder İstanbul Sekreteri Avukat Yasin Dıvrak, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve Alparslan Kuytul’un avukatı Adem Tural konuşmacı olarak katılım gösterdi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya konuşmasında şunları belirtti: “Özellikle son süreçte Türkiye’de estirilen bir takım rüzgarların yansımalarını hepimiz soluyoruz. Adaletsizlik, birtakım maslahatlar adına tevil edilmeye çalışılıyor. Bu noktada altını çizmek isterim ki; hiçbir tevil, hiçbir maslahat anlayışı adaletsizliğin meşru gösterilmesine asla hizmet etmez ve etmemelidir. Adaletten daha büyük bir maslahatımız olamaz. Düşmanlık duyduğunuz bir kavme dahi adaletsizliğe sapmamakla emrolunmuş müslümanlar olarak; hiçbir kimsenin suçsuz yere haksız yere mahkum ve mağdur edilmesini asla meşru göremeyiz.

MAZLUMDER İstanbul Sekreteri Av. Yasin Dıvrak konuşmasında şunları belirtti: “Bugün 28 Şubat’ın mağdur ettiği müslümanlar hala içeride. Bizler buna sesiz kalamayız. Kim olursa olsun mazluma sahip çıkacağız. Bugün bu ülkede yargı reformuna ihtiyaç yoktur. Ben 15 yıllık hukukçu olarak diyorum ki; bu ülkede zihniyet devrimine ihtiyaç vardır. Zalimlere karşı ses çıkarmak zorundayız susmamak zorundayız! Müslümanlar olarak, haksızlık karşısında her daim, her yerde ve haksızlık kime karşı yapılırsa yapılsın tepki vermek zorundayız.”

Av. Adem Tural konuşmasında şunları belirtti: “Yargı bu ülkede hiç bir zaman aslı vazifesi olan adaleti hiç bir zaman yerine getirememiştir. Adaletin bekçisi olması gereken yargı zulmün ve haksızlıkların bir aracı haline gelmiştir. Gücü ele geçirenlerin susturmak için bir sopa haline gelmiştir. Bir süredir kamuoyunda yer alan yargı reformu tartışmaları aslında yargıdaki ciddi problemlerin olduğunun yetkililer tarafından bir itiraftır. Yargı reformu ile yapılması gereken en önemli şey yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı üzerindeki kuşkuları gidermektir. Bir ülkede huzurun ve güvenliği yolu adil bir hukuk düzeninde geçer. Adil bir hukuk düzeninin temelinde tarafız ve bağımsız bir yargı oluşturmaktadır. Ne yazık ki gücü ele geçiren kişiler yargıyı bir susturma aracı olarak kullanır hale getirmiştir.”

Öncü Nesil Derneği Başkanı Bayram Gölcük tarafından okunan basın açıklamasının metni:

"Merkezi Konya’da bulunan derneğimizin amacı;

1) İlim, kültür, gençlik ve eğitim alanlarında ülkemize ve milletimize katkıda bulunmak, toplumun ahlaki değerlerine sahip çıkmak, İslami ve Ahlaki meselelerini öğrenmek isteyenlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak, Kuran öğrenmek isteyenlerin Kuran öğrenebilmeleri için ortam hazırlamak, toplumun manevi gelişimi için manevi içerikli programlar yapmak, Milli ve Manevi ve Ahlaki değerlere bağlı bu konularda toplumuna öncülük yapacak Öncü bir nesil hazırlamayı amaçlamaktadır.

2) Geleceğimizin teminatı olan neslimizi; milletimize faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek, edebi, sosyal ve kültürel sahada gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgilere sahip ve aynı zamanda milli ve manevi duyguları güçlü kişilik ve ahlak sahibi, milletimize önderlik yapabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış Öncü bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimiz; Her türlü ilmi ve manevi ders, toplantı, seminer, konferans, temsil, kermes, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikleri gibi faaliyetler yapmaktadır.

Malumunuzdur ki son yıllarda ülkemiz bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Öncü Nesil Derneği olarak tüm darbelere karşı olduğumuzu bilmenizi isteriz. Çünkü darbe, meşru bir hakkın gasp edilmesidir. Ancak bu kalkışmadan sonra önce olağanüstü hal ilan edildi, ardından büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar büyük çaplı olunca birçok mağduriyet yaşandı. Kurunun yanında yaş da yandı. Kişiler hakkında yeteri kadar araştırma- inceleme yapılmadan gözaltılar, gözaltı sürecinde yaşanan mağduriyetler, elde somut delil olmadan uzun tutuklamalar, tutuklamalardan önce yapılması gereken araştırmaların tutuklamalardan sonra yapılması, KHK’lar ile insanların işlerinden atılması, sonrasında beraat ettiği halde işlerine dönememesi, bebekli annelerin cezaevlerinde tutuklu kalması gibi birçok mağduriyet yaşandı.

Herkes bilir ki “suç ispat olunana kadar herkes masumdur.” Daha sonrasında ise mevcut iktidarı uyaran, nasihat eden, eleştiren kim varsa: gazeteciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Alparslan Kuytul Hoca ve fikir insanları hapsedildi. Maalesef yargı bir sopa olarak kullanılıyor.

Biz Öncü Nesil Derneği olarak mağduriyetlerin giderilmesi ve yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için yargı reformunun gerekliliğine inanıyor ve adalet sistemimizin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Bir devlet adalet ile ayakta durur, adalet kalmadığı zaman toplumda kaos olur, diyorum, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve sözü diğer değerli konuşmacılara bırakıyorum."

Eğitimci Erol Ardıç’ın yaptığı konuşma::

"Furkan Vakfı; Alparslan Kuytul Hocaefendinin öncülüğünde 1994 yılında tüm resmi izinleri alınarak Adana’da kuruldu. Furkan Vakfı, toplumuna hayırlı işlerde öncülük yapacak öncü bir nesil yetiştirmeyi hedef edinmiş, İslam medeniyetini amaçlamış bir vakıftır. Bu amaçla; İslamî ve beşerî dersler, her yaştan insanın katıldığı sohbetler, toplumun dezavantajlı gruplarına ücretsiz eğitim desteği, konferanslar, mitingler, gezi ve yarışmalar; ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar, kardeş aile projeleri, öğrencilere burs gibi sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmiştir. 

Yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı halkımızın teveccühünü kazanmış ve Adana il emniyet müdürlüğünden plaket almış olan bu vakıf; maalesef 30 Ocak 2018 tarihinde bir şafak baskınına maruz kalmıştır. Bugüne kadar hep toplumunun hayrını düşünmüş, hiçbir şiddet olayına karışmamış, bir karıncayı dahi incitmemiş, -emniyet tutanaklarında da geçtiği üzere- gerçekleştirmiş olduğu 258 etkinliğin tamamı sorunsuz geçmiş bu vakıf; kurucusu Alparslan Hoca, Vakıf yönetimi ve gönüllüleri terör örgütüyle suçlanmıştır. Mahkeme dosyasında Mit, emniyet ve vakıflar genel müdürlüğünün operasyondan önce cumhuriyet savcılığına “Alparslan Kuytul’un ve Furkan Vakfının hiçbir terör örgütüyle bağlantısı yoktur.” raporu olduğu halde terör örgütü iftirası atıldı. Bu tutmayınca da suç örgütü iftirasına maruz kalındı.

Alparslan Hoca; önce terör örgütü, sonra da suç örgütü mahkemelerinin ilk duruşmalarında tahliye edildi, ancak tahliyesinin üzerinden 24 saat geçmeden yeniden tutuklandı. Hukuken hapiste yatmasını gerektiren hiçbir suçunun olmadığını çıkarıldığı her iki mahkemede almış olduğu tahliye kararları da kanıtlamaktadır. Bu zulüm, memleketi yönetenler açısından bir utanç vesikasıdır. Bu utanç Alparslan Hoca’yı zindana atanlarla birlikte, bu haksızlığa sessiz kalmayı sürdürenlerin yakasından da düşmeyecek, Türkiye tarihinin sayfalarından da silinmeyecektir

Soruyorum sizlere: Hangi suç örgütü ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım yapar, öğrencilere burs verir, konferans, miting düzenler, eğitim faaliyetiyle ilgilenir?

Suç örgütü diyorlar ama bu suç örgütünün adını söylemiyorlar.

Suç örgütü diyorlar ama ne gariptir ki bu suç örgütünün bir tane mağduru ve şikâyetçisi yok.

Hakikatte Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı dosyası suç dosyası değil, sus dosyasıdır.

20 aydır tutuklu bulunan Alparslan Hoca tutukluluğunun sebebinin şu 3 sebep olduğunu söylemektedir:

1. Tevhid davasını anlatıyor olmam ve İslam medeniyetini istemem

2. Hükümeti bazı yanlışlarından dolayı tenkit etmem

3. Gizli derin yapıyı ortaya koymam

30 Ocak operasyonunun üzerinden yaklaşık 20 ay geçmiştir. Bu süre zarfında Alparslan Hocanın sevenleri, talebeleri ve gönüllüleri Onun ve Furkan Vakfının uğradığı haksızlıkları ve hukuksuzlukları her platformda dile getirmiş ve meşru eylemler ile farkındalık oluşturmaya çalışmışlardır:

Özgürlük yürüyüşleri, adalet bekleyişleri, Alparslan Hocayla aynı saatte çay-kahve içme etkinliği, her pazar basın açıklamaları, balon uçurma; siyasetçi, gazeteci, hukukçu, STK yöneticilerini ziyaret ve bilgilendirme, sosyal medyada gündem çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirmişlerdir. Hangi suç örgütü böyle masum ve meşru eylemler gerçekleştirir? Bu etkinlikler esnasında Furkan Gönüllüleri; baskıya uğramış, gözaltına alınmış, para cezaları kesilmiş, haklarında dava açılmış ama bıkmadan, usanmadan yollarına devam etmişlerdir. 

Maalesef ülke olarak haksızlıkların ve zulümlerin arttığı, adaletin mumla arandığı, hukukun rafa kalktığı, üstünlerin hukuku olduğu zorlu bir süreçten geçiyoruz. Memlekette adaleti gerçekleştirmekle yükümlü yöneticiler her gün daha da çoğalan zulüm ve haksızlıklara son vereceklerine; adaletin, hak ve hukukun sadece edebiyatını yapmakla yetiniyorlar. Her geçen gün toplumu daha çok kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üsluplarına yenilerini ekleyerek var olan yaraları daha da derinleştiriyorlar. Çözüm sunacakları yerde daha çok problem üretiyorlar.

Alparslan Hocamızın talebeleri, sevenleri ve Furkan Gönüllüleri olarak ülkemizdeki adaletin yeniden tesis edilmesini, haksızlık ve hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz. Ve diyoruz ki:

-Cezaevlerinde mağduriyet yaşayanlar, haksız ve hukuksuz tutulanlar serbest bırakılmalıdır.

-28 Şubat ve KHK mağdurlarının mağduriyetleri giderilmelidir.

-Bebekli anneler yaşlı ve ağır hastalar cezaevinde tutulmamalıdır!

-Fikirlerinden dolayı insanlar cezaevlerinde tutulmamalıdır.

-Alparslan Hoca ve Vakıf başkanı Ali Alagöz serbest kalmalıdır!

Yöneticilerimiz,  Fatih Sultan Muhammed Han’ın şu sözünü unutmamalıdır:

“Aklı öldürürsen ahlak da ölür. 
Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. 
Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür. 
Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür.” 

frk-1.jpg

frk-2.jpg

frk-3.jpg

frk-4.jpg

frk-5.jpg

frk-6.jpg

frk-7.jpg

Kaynak: “Yargı Reformunun Gerekliliği ve Adalet Sistemindeki Eksiklikler”

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 10:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241