banner279

Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!

VAN SAMİMİCE BİR ARAYA GELEBİLECEK Mİ?

Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!

Van Kent Danışma Kurulu Hayırlı Olsun!

Epeyce zamandır tam anlamıyla bir araya gelemeyen bir şehirde yaşıyoruz.

Farklılıklara tahammül edemeyen bir yapıya büründük.

Herkes yumruğunu sıkmış acımasızca birbirine zarar vermek için fırsat kolluyor.

Ayrı düşüncelerin birbirlerini dışladığı dinlemeye bile tahammül edemediği hale nasıl geldik diye, herkesin özeleştiri yaparak kendine soracağı ve samimiyetle cevap alacağı çok nedenler var.

Birbirini ötekileştiren çoğunluğun azınlığa tahakküm ettiği bir coğrafyada yaşıyoruz.

Hatta güçlünün güçsüzü ezdiği, sözün gücünün anlamını yitirdiği bir bölgede hayat sürüyoruz.

Herkesin başkasını suçladığı kendini temize çıkarmaya çalıştığı sahtekar bir ortam var.

Vicdanların kendini sorgulamanın rafa kalktığı zamanı yaşıyoruz.

Art niyet, kısır çekişme, dedikodu, haset, kıskançlık, kin, nefret ve herkesin birbirini şucu bucu diye iftira atması ve mimlemesi bu şehrin kimyasını bozdu.

Bir şehrin gelişmesinde en önemli güzellik, farklılıkların bir araya gelerek ortak değerinin o şehrin olmasından geçer…

Yaklaşık bir yıldır Van’da olan Van valisi Sayın Bilmez işte tam da yukarıda yazdıklarımı biliyor ve süzgeçten geçiriyor olacak ki yıllardır bir araya gelemeyen hatta selam bile vermekten imtina eden şehrin önemli dinamiklerini kucaklayarak bir araya gelmesini sağladı.

Hatta Sayın vali bu ortama birbirinden kıymetli Van halkının hepsini davet edip fikirlerinden faydalanmak isterim ancak sizlerde takdir edersiniz ki bu mümkün değil davet edemediklerimiz bize gönül koymasın diye tüm Van halkından hoşgörü diledi…

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde kurula davet edilen katılımcılar tarafından Van Kent Danışma Kurulu olarak belirlenen yeni bir yapının 31 Ocak 2020 itibari ile kurulmuş olduğunu öğrendik.

Farklı toplumsal kesimlerden 65 kişinin kurul üyesi olarak davet edildiği ilk toplantının ardından elbette herkeste olduğu gibi bizlerin de kafasında bir takım soru işaretleri belirdi.

Örneğin geçmişte buna benzer Van Güçbirliği Platformu’nun kurulduğu, kimilerine göre önemli işler yaptığı, kimilerine göre ise kayda değer hiçbir gelişme yaşanmadığı, yine benzer şekilde Van Ekonomi Konseyi ve Van İl Koordinasyon Kurulu gibi yapıların halen varlıklarını devam ettirdiği halde buna neden gerek duyulduğu, kent konseyleri kurularak bu işbirliği sürecinin neden devam ettirilmediği, kurul üyelerinin belirlenmesinde hangi kriterlerin gözetildiği, kurulun nasıl çalışacağı, karar alınıp alınmayacağı veya bu kararların uygulanmasına yönelik bir yaptırım mekanizmasının olup olmayacağı gibi sorular haklı olarak ilk anda aklımıza gelenlerdi.

Ancak toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda kafamızda beliren bu soru işaretlerine önemli oranda cevap verilmiş olduğunu gözlemledik. En başta belki de kurulun kurulması konusunda ciddi bir çaba sarf eden Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Emin Bilmez’in “Bu masanın etrafında olanların aynı fikir ve kanaatte olduklarına inanıyorum. Yani yumruklarımız biraz fazla sıkışmış ama bu yumruklarımızı biraz gevşetmemiz lazım. Sorunlarımızı kavga ederek değil, tartışarak çözebiliriz. Devletle, valiyle olan sorunlarımızı da tartışarak çözebileceğimize inanıyorum. Bazı sorunlarımızın çözümü kolay, bazılarına ise zaman ve imkan lazım ama önemli olan bu kente olumlu, pozitif bir sinerji oluşturmaktır” ifadesi, kurulun kuruluş amacını açıkça ortaya koydu.

Şimdi az önce ifade ettiğimiz soru işaretlerini kısaca değerlendirelim.

Van Kent Danışma Kurulu elbette daha önce kurulan ve hâlihazırdaki işbirliği platformlarının deneyimlerinden yararlanacaktır. Çünkü bu kentte yaşanan sorunlar aşağı yukarı bilinmektedir. Ancak çözüm önerileri konusunda yeni yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yine önemli farklardan biri bu kurulda bürokrat ve aktif siyasetçilerin bulunmayışıdır.

Nitekim Kurul adına konuşma yapan Doç. Dr. Suvat Parin’in ifadesiyle “Kurulun temel özelliği resmi kurumların ve siyasi parti temsilcilerinin olmadığı sivil bir platform özelliği taşımasıdır.” Öte yandan kent konseyleri gibi oluşumların da nihayetinde aldıkları kararların istişari düzeyde olduğu ve katılımcıların bir kısmının bürokrat ve aktif siyasetçilerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda ikisinin birbiri yerine ikame edilemeyeceği de anlaşılmaktadır. “Bu kurulu kent konseyi olarak oluştursak valilikçe görevlendirilen kaymakamlar ve bürokratlar olacaktı resmi yönü daha ağır basacaktı. Biz sivil yönünün daha ağır basacağı bir kurul oluşturmak istedik.” ifadesi ile Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez bu sorunun cevabını vermektedir. Ancak yine de kayyım olmayan belediyelerin kent konseyleri kurması ve çalıştırmasını da katılım mekanizmalarını güçlendireceğini belirtmekte yarar olacaktır.

Yine Van Kent Danışma Kurulu’nun sekretarya görevinin Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi tarafından Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde sürdürüleceği anlaşılmaktadır. Bu işbirliğini aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin Üniversite/Toplum ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda ortaya koyduğu vizyonun bir yansıması olarak nitelendirebiliriz. Depremden sonra 2013 yılında kurulan Kent Araştırmaları Merkezi’nin yönetmeliğinde de yer aldığı üzere esas amaç kentin temel sorunlarına akademik bir yaklaşımla ve kentlilerin katılımı ile çözüm önerileri geliştirmek. Bu bağlamda Kent Araştırmaları Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana başta deprem ve imar sorunları olmak üzere birçok konuda çalışma yaptığı panel, konferans ve çalıştaylar düzenlediği görülmektedir. Kent Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Menaf Turan’ın açılış konuşmasında belirttiği üzere 2017 yılında Türk kamu yönetimi camiasından 180 konuşmacının katıldığı Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’nun 14.sü (KAYFOR14) Van YYÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Kurul üyelerinin belirlenmesi süreci kuşkusuz en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez “kurula olabildiğince renkli isimlerden ve farklı meslek gruplarından oluşturmaya çalıştık. Ayda bir kez bir araya gelip bir çay içip ayrılsak kentin sorunlarına çare bulamazsak bile bunun kentin yönetimine katkı sunacağına inanıyorum” diyerek aslında kurulun üye bileşimine ilişkin tereddütleri gidermeye çalışmaktadır. Elbette Van gibi sorunları bol olan bir kentin bütün kesimlerini temsil etme iddiası büyük bir iddia olmakla birlikte alınacak kararlara katkı sunmak isteyenlere de açık bir platform olmasını isteriz. Kurulun çalışma biçimi kurul üyelerinin de belirlemiş olduğu üzere ayda bir olacak ve her toplantıda bir sonraki toplantının gündemi yine kurul üyelerinin ortak kararı ile belirlenecek. Kurul kararlarının istişari düzeyde olduğunu hatırlatmakta yarar olacaktır.

Son olarak bu kurulun kurulmasına öncülük ettiği için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kent Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Menaf Turan, Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Kent Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Suvat Parin, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ile Kent Danışma Kurulu üyelerine başarılar dileriz.

Ben bu toplantı vesilesi ile yılardır bir türlü siyasetin dışına itilen kıymetli değerlerin Van YYÜ’de var olması ve Van ile ilgili önemli fikirlerinin olması Van’ın ileriye dönük önünün açık olduğunu fırsatlar verilirse eğer beni umutlandırdığını belirtmek isterim doğrusu…

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdulhekim karabıyık
Abdulhekim karabıyık - 2 ay Önce

Sıkılmış olan yumruğun gevşemesini özellikle bu aziz vanımızda gevşetmek istiyorsa ilgililer yetkililer öncelikle ilimizdeki tüm siyasi partilerden görüş alınıp ayrıca birer temsilci almaları gerekirdi.
Gelen gelir gelmeyen gelmezdi!
Farklı görüşteki tüm bileşenler bir araya gelmeden yapılan bu KENT DANIŞMA KURULU’dan sonrasında da yumruklar yine gevşemeyeceğine dikkat çekmek istiyorum...
Özellikle şunu ifade etmek isterim ki Vanımızın menfaatleri söz konusu olan her konuda her toplantıda her zorlukta sorumluluk almaya ve yapıcı bir sorumluluk alacağımızı GELECEK PARTİSİ Van il başkanlığı olarak kamuoyuna bildirmek istiyorum
Saygılarımla...

oruç yunusoğlu
oruç yunusoğlu - 2 ay Önce

Emeklerinize sağlık

Kemalettin baba
Kemalettin baba - 2 ay Önce

Güzel kardeşim bu kurula seçilenlerin listesi bellimi çok merak ediyorum

Bahri Yıldızbaş
Bahri Yıldızbaş - 2 ay Önce

Sevgili Karaca; Öncelikle yüreğine sağlık,kalemine bol cesaret diliyorum.
Yasada belli olan kriterlerle kurulmuş ve yönetmelik ile belirlenen çerçevesinde, çalışacak olan “Kent Konseyi’ne” bir Vanlı, eğitimci ve sorumlu birey olarak, başarılar diliyorum.
Konseyin sekreteryası ve üst akıl yönetimi, göründüğü kadarıyla
“Resmî kurumlar gibi, hiyerarşik bir organ olarak kurulmuş.”
Başkan Vali-Bel. BaşK.
Vekil Rektör sanki.
Onların hocaları, bürokratları, memurları. Kusura bakan baksın, bir gün dönüp yazdıklarıma da baksın. Böyle bir ekip, konsey veya örgütü kurmaya gerek kalmamış bence. 65 gibi manevi anlamı olan kurulun sekretaryası, barış, tahammül ve saygı çerçevesinde; ildeki tüm STK, yasal siyasi parti temsilcileri ve genel işleyiş içinde yürütülmeli. Belli kişilerin veya bürokratların etkili olduğu konseyler, bir resmî kurum havasında çalışır. Madem, çoğunluk üniversite olcak; o zaman belediye ile ikisi yürütsün. Bir yerlerde yürümeyen, eksik yürüyen, sürekli sorunlar var ise, konseyler, sorunu önceden gören ve sorun olmadan çözen, gönüllü aktivistlerden oluşur. Devlet; yani Vali veya rektör bürokratına, ve memuruna hangi görevi verirse onu ve “işimi doğru yaptım” diyerek takdir edilerek ödül alır. Oysa, etkin katılımcı, aktivist, liderliği gelişmişlikle birleşen nitelikli konsey danışmanı(etkili,birikimli, cesur ve lider) yanına aldığı paydaşlarla
Dünyadan ve Türkiye’den örneklerin farkındalığını, kentine uygulamada, amirin verdiği işi veya söylediğini yaparak “işimi doğru yaptım” (işin kendisinin doğru veya yanlışlığını analiz etmeden yapılan işi; doğru yapsan nolur, yanlış yapsan nolur) demez. Fikirleri, tartışılanları, konuşulanları, analizleri, mevcut durumu, kurumların, STK’ların, liderlerin düşüncelerinden oluşan, sadece doğru DEĞİL, aynı zamanda toplumsal gerçeklerden derlenen görecekti birleştirerek, birinci, ikinci, beşinci kalkınma planlarını yıllara ve kurumlara dağıtarak, geri dönüşümlerde, işimi doğru yaptım yerine “doğru iş yaptım” söyleyenlerin olduğu ve sorunların sostun olmadan çözülmeye, yeni gelişim ve değişim modelleriyle, özgüven kazanılarak, daha büyük çalışmalara ve Van Şehrinin, Van Kenti ve kentlisine hizmet edenler konseyi oluşmuş olur.
Temennim; yanılırım ve medeniyetler Kenti Vanınıza hayırlı hizmetler yapılır.!
Bunlar benim şahsi fikirlerim. Siyaset, ayrımcılık, güvensizlik ve samimiyetsizlik kent konseyine beş beden büyük gelir.
Selam ve sevgilerimle.

Denize, dağlara, huzura, mutluluğa, sağlığa, güvene ve samimiyete açılan bu kapıdan uzaklara sadece bakmamalı ve o sözleri iyi okumak gerekli.

SIRADAKİ HABER

banner241

banner141

banner140

banner280