banner279

"Şeyhin yüzüne bakmak 150 yıllık ibadetten daha efdaldir" diyen sapkınlara kim dur diyecek?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nu görmek için toplanan kalabalık ve kendilerini "Şeyhin yüzüne bakmak 150 yıllık ibadetten daha efdaldir" deyip hazırlayan amigonun görüntüleri şok etti...

"Şeyhin yüzüne bakmak 150 yıllık ibadetten daha efdaldir" diyen sapkınlara kim dur diyecek?

Şeyhlerini layüsel görüp yücelten bu insanların akledemediği nokta şurası...

Allah'ın veli kulları ile birlikte olmak, bağlanmakla Allah'ın kendilerine rahmet edeceği inancı.. Bir yere kadar amenna.. İyi de sizin baktığınız şeyhin Allah katında müslüman/mü'min olduğuna dair elinizde vahiy mi var? Ya peşinden gittiğiniz şeyh kafir ise, gizli bir papaz, gizli bir haham, gizli bir masonsa ne olacak? Ya anadan babadan görme yalnış dini alıp aynen size aktarıyorsa ne olacak?

Bir defa falan adam Allah'ın sevgili kulu demek çok büyük bir hata... Biz kelimei şehadet getirenler için iyi zannda bulunuruz. Lakin bu Allah'ın sevgili kuludur, cennetliktir, veli kuldur deyip haddimizi de aşmayız. 

Peygamber (as) dahi, "Ben bile bana nasıl muamele edileceğini bilmiyorum" dediği bir yerde birileri kurtulmuş görmek büyük bir vebaldir. 

Kimin kurtulmuş/cennetlik olduğunu biz bilmiyoruz. Bunu ne zaman öğreneceğiz? Mahşer günü...

Mahşer ne zaman? 

Birinci sura üfürülmekle kıyamet kopacak..

İkinci sura üfürülmek diriliş gerçekleşecek.

Sonra dirilen tüm insanlık mahşer yerinde hesap vermekle cennetlik ve cehennemlikler ayrılacak. 

Hal bu iken bu dünyada falanın filanın cennetlik ya da cehennemlik olduğuna dair kanaat belirtmek Allah'ın hükmüne ortak olmak, haddi aşmaktır. 

Hem Allah Resulü döneminde ne din adamı ne de şeyhül şeytanlar da yokken "Şeyhin yüzüne bakmanın 150 yıl ihlasla yapılan ibadetten efdal olduğuna dair" yapılan yorumun delilinin gösterilmesi gerekir. Böyle bir iddianın Kur'an ve Sünnetten delili de olmayacağına göre bu sözü söyleyen, bu sözü söyleyen adamı yetiştiren ve bu sözü söyleyen ahmağa itiraz etmeyen bir kalabalık kitle değil ancak kütledir. Uzak durulmalıdır. Ve bu kütleye asla itibar edilmemelidir.

Mahmut Ustaosmanoğlu'na bakmak 150 yıllık ibadetten efdal deyip koyun sürüsünü biraz sonra görecekleri şeye karşı hazırlayan atalar dini mensubu bir kimse...

Kur'an'dan olabildiğince uzak ve hatta müridleri Kur'an'dan uzak tutmak için gayret gösteren bu kütle için Allah bakın neler diyor:

Deki; "Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi." De ki; "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam." (En'âm/56)

Yoksa O’ndan başka birtakım tanrılar mı edindiler? De ki; "Haydi delilinizi getirin! İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği!" Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler; bunun için de inatla yüz çevirirler. (Enbiyâ/24)

İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah’tan başka bazı varlıkları Allah’a denk tanrılar sayar da bunları Allah’ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı! (Bakara/165)

Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dan İslam'dan habersiz kütleye anlamlı cevap...

Dua edilmeye lâyık olan O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak, ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Hâlbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider. (Ra'd/14)

Mescitler yalnız Allah’ındır. O halde Allah’ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. De ki; "Ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız rabbime yakarıp kulluk ederim." (Cin/18,20)

(Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil. (Fatiha/5,6,7)

Allah’ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Her kim elinden gelen çabayı gösterirse yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur; çünkü Allah’ın, hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler, işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları (Allah’a) ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana, her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye lâyık olan O’dur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir; ama sen kabirlerdekilere de işittirecek değilsin! (Ahkâf/5,6,14,15,22)

Kaynak: DiNiHABER.C0M / Özel İçerik

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241