banner279

Mahmudiye Vakfı'ndan yeni hurafe! Buhari hatmi...

İslam dünyası kan revan içinde haçlı batı karşısında mağlup durumda sömürülürken İslam ümmeti hala Kur'an ile Buhari Hatim ve duaları ile meşgul... Mahmudiye Vakfı 10 gün boyunca okuyup aktardığı Buhari'yi reklam ederken keşke bir kez de Kur'an ve Buhari'nin anlamı üzerinde bir program tertip edebilseydi daha hayırlı olurdu.

Mahmudiye Vakfı'ndan yeni hurafe! Buhari hatmi...

Nerede bidat varsa bunun temelinin ya Selçuklu'nun veya Osmanlı'nın son çöküş dönemine tevafuk ettiğine şahit oluyoruz. Buhari okuma hatim geleneği de Osmanlı'nın tüm eğitim kurumlarına tasavvuf/tarikatların hakim olduğu dönemde giriyor.

Avrupa bilim ve teknolojide fark atarken bizim Müslümanlar "Benim oğlum bina okur. Döner döner yine okur." hesabı dönüp dönüp Kur'an ve Hadis hatimleri yaparak Avrupa'nın gerisinde kalma adına fark attı.

Anlamı bilinmeden papağan gibi tekrar edile gelen hadisler 10 günde bitiriliyor. Bu merasimi tertip edenler ile merasime dinleyici olarak katılan vatandaş büyük iş başarmanın mutluluğu ile evlerine dağılıyor. 

Tasavvufi tüm grupların çalışmalarına bakıldığında görüntünün ön planda olup ahlak ve bilimin arka planda kaldığını görmek şaşırtıcı değil..

Keşke Mahmudiye Vakfı hadisleri hatmedene kadar oturup hadisleri anlama ve hadislerin Kur'an'a uygunluğu konusunda bir çalışma yapabilseydi. Hem oraya katılanları uydurma hadislere karşı bilinçlendirir hem de İslam'da seçici olmayı üyelerine ve cemaate gösterirdi. 

Allah'a iftira atılan hadislerin olduğu bir kitabı "Sahih" deyip toplumda reklamını yapmak ne büyük garabet, ne büyük haddini aşmadır. 

Gördüğümüz kadarıyla Mahmudiye Vakfı'nın yönetimi üniversite  yüzü görmüş insanlardan oluşuyor. Kendileri şöyle bir düşünsünler. Kendileri sunulmak üzere bir tez konusu veriliyor. Ve içinde kendi okudukları okulun bilgilerine ters/aykırı bilgilerin olduğu bir çalışma yapıp komisyona sunuyorlar. Komisyona sunulduğuna göre bu tezin içindeki tüm bilgiler doğru anlamına geliyor. Komisyon incelese tezlerini ve içinde kendi okudukları derselere aykırı yüzlerce cümle çıksa o komisyon bu tezi kabul etmediği gibi kendilerine de ikinci bir şans dahi vermeden kapı dışarı edilirlerdi. Kendileri de bilir ki tez hazırlarken içindeki bilgilerin doğruluğunu araştırmayan bir öğrenciden hayır gelmez/güvenilmez ve bu öğrenciye ikinci kez şans da verilmez. Yetmiyor siz komisyonun reddine rağmen bir de tezinizi gidip her bulduğunuz ortamda "dünyanın en sahih/en bilimsel tezi deyip TEZ OKUMALARI yapıyor, milleti o yanlış/eksik tez etrafında motive ediyorsunuz. Bir tez de çıkacak bir kaç yanlış cümle ilmi kariyere engel iken yüzlerce uydurma hadisin olduğu bir kaynak Allah'tan korkmadan "sahih" olarak sunulmasının bilimsel karşılığını Mahmudiye Vakfı'nın yönetiminin takdirlerine sunuyoruz. 

Hadisler dinde kaynak olmayıp o günün tarih ve kültürü ile ilgili bize bilgi veren metinlerdir. Tarih nasıl ki yalan yanlış bilgilerle; aktaranın kendi kültürü ve akli dairesince sonraki nesillere aktarılıyor ve tamamıyla subjektif bilgi ise hadislerde o günün fitne ortamı içinde kimin kimden duyduğu ve aldığı dahi şüpheli söz aktarımıdır. Gerek ortamın fitne olması gerekse raviler hakkında dahi söz birliği olmayıp ciltlerce birbirini yalanlayan kitapların varlığı ortada iken Buhari'ye "Sahih" demek bu dine yapılacak en büyük insafsızlıktır. Bu nedenle İmamı Azam ile İmamı Malik mümkün olduğunca fetvalarında hadislerden uzakdurmuşlardır.

Hadisler alınırken öncelikle Kur'an'a, ilmi verilere ve fıtrata uygunluğuna bakılmalıdır. 

Diğer taraftan Mahmudiye Vakfı'ndan beklentimiz odur ki neden Kur'an Meali ve Tefsiri üzerine bir program yapmaz. Mesela Kur'an'ı anlama konusunda yarışma yapılabilirdi. Güncel hayat ile Kur'an'ı bağdaştırma adına bir yarışma tertip  edilip belli sayıda kişi Umreye veya hacca gönderilebilirdi. Yarışma sonucunda evleneceklere ev, araba sair hediye edilebilirdi. Öğrenci ise mezun oluncaya kadar burs imkanı sunulabilirdi. 

Buhari hatmi yapan Mahmudiye Vakfı keşke oturup hadisleri tetkik edebilseydi aşağıda verilen hadislerin Kur'an aykırı olduğunu görürdü. Erdem yolu adlı sitenin birkaç örnekle Kur'an'a aykırı olan hadis çalışmasını, Mahmudiye Vakfı yönetiminin dikkatine sunuyoruz. Bu kadar aykırılıklara rağmen umarız Mahmudiye Vakfı ile tasavvufçular bizi hadis düşmanlığı ile suçlama kolaylığına sapmazlar.  Aşağıda ilgili hadis ve aykırı olduğu ayet verilmiştir:

1) Kadında, atta ve evde uğursuzluk vardır. [1995-6617-İbn Mace-1995/1993 c.17 s.218 /6617], [Buhârî-Müslim-Ebû Davud-Tirmizî-Nesâî] Bk. Kur’an-27/47 7/131

2) Namazın önünden kadın, eşek, siyah köpek, Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur. [2732-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [2743-[Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [6237- Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Mace] Bkz. Kur’an-107/4-6

3) Erkeğe karısını niçin dövdüğü sorulmaz. [3299-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-33/58

4) İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.[3293-Tirmizî] Bk. Kur’an-27/24

5) Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir. [3307-Ebu Dâvud-Müslim-Buharî-İbnu Mâce] Bkz. Kur’an-39/18 4/1 49/11

6) Cehennemdekilerin çoğu kadınlardır. [5374-Buhârî-Müslim-Nesâî-Muvatta-İbn Mace] [2075-Buhârî-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179 72/15 33/35

7) Cennette en az kadınlar vardı. [3309-Müslim] Bkz. Kur’an-7/179

8 ) Kadınlar sizin yanınızda esirler gibidirler [3303-Tirmizî] Bkz. Kur’an-4/1 49/11

9) Ey kadınlar, sizler cehennem odunusunuz. [3039-Buhârî-Müslim-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz. Kur’an-72/15

10) Erkek bebeğin sidiğini temizlemek için birkaç kez su serpin; kız bebeğin sidiğini temizlemek için çitileyin. [3506-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] [3507-Ebû Dâvud] [527-6162-İbn Mace] Bkz. Kur’an-6/139 16/58 43/17

11) Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban gerekir. [3970-Ebû Dâvud-Tirmizî-Nesâî] Bkz. Kur’an-6/139 16/58 43/17

12) Erkeklere kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım. [3308-Buharî-Müslim-Tirmizî] Bkz. Kur’an-4/1 49/11

13) Kadın bir günlük yola mahremi olmadan seyahat edemez. [2194-Buhârî-Müslim-Muvatta-Ebû Dâvud-Tirmizî-] Bkz. Kur’an-33/35

14) Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan muttali olur. [3443-Tirmizî]

15) Altın ve ipek, erkeklere haramdır. [3597-7071-Ebu Dâvud- Nesâi-İbn Mace] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

16) Altın ve ipek iman eden herkese yasaktır. [143-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-Nesâî-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebu Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] [2159-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Nesâî] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

17) Ey kadınlar süs eşyanız altın ve ipek değil, gümüş olmalıdır. [2104-Nesâî] [2106-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz. Kur’an-7/31-32 22/23

18) Ayakta su içmeyin. Biriniz ayakta su içerse, hemen kussun. [2246-Müslim] Bkz. Kur’an-7/31

19) Eti bıçakla kesmeyin. [3188-Ebu Davud]

20) Biriniz kötü bir rüya görürse, uyanınca sol tarafına üç kez tükürsün. [3910-7169-İbn Mace]

21) Ateşte pişeni yiyince abdest alın. [481-6147-İbn Mace] Bkz. Kur’an-5/6 4/43

22) İçinizin irinle dolması şiirle dolmasından iyidir. [Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi- İbn Mace-Darimi] Bkz.Kur’an-26/224-227

23) Yönetici, Kureyş ‘ten olmalıdır. [4544-Tirmizî] [Buhari-Müslim-Tirmizi] Bkz.Kur’an -4/58

24) İki yöneticiye birden onay verildi mi, birini öldürün. [1710-Müslim] [1711-Müslim] Bkz.Kur’an-5/32

25) Toplum içinde casusvari gizli bir şey söyleyeni öldürün. [1118-Buhârî-Müslim-Ebu Dâvud-İbnu Mâce] Bkz. Kur’an-5/32

26) Çoktanrıcıların yaşlılarını öldürün. [1048-Ebu Dâvud-Tirmizî] Bkz. Kur’an-2/256 10/99

27) Hırsızlıkta ısrar edenleri öldürün. [1631-Ebû Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-5/38

28) İçki içmede beşinci kez ısrar edenleri öldürün. [1643-Ebû Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-2/219 4/43 5/90

29) Kur’an okudukları halde traş olanları öldürün. [4816-Buhâri-Müslim-Muvatta-Nesâî-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-4/93 5/32

30) Zina edenleri öldürün. [1623-Tirmizî] [1601] Bkz.Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

31) Evliyken zina edenleri taşlayarak (recmederek) öldürün. [1111-Buhârî] [1606-Buhari-Müslim-Tirmizi-Ebu Davud-Nesai-İbn Mace] Bazı nedenlerden dolayı vazgeçildi. [1609-Muvatta] [1597-Ebu Davud] [1598-Tirmizî-Ebu Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] Bkz.Kur’an-24/1-3 4/93 5/32

32) Namazı terkedenler öldürülebilir. [2117-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-19/59 4/93 5/32

33) Dinden dönenleri öldürün. [1585-Muvatta] [1558-Ebu Dâvud-Nesâî] [676-Nesâî] [1586-Ebu Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-5/54 2/256 5/32 10/99

34) Eşcinsellik yapanları öldürün. [1614-Tirmizî-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-27/55-56

35) Birliği bozanı, tefrika çıkaranı öldürün. [1711-Müslim] [4775-Müslim-Ebu Davud-Nesâî] Bkz.Kur’an-3/103-105 30/32 6/159

36) Müslüman cinlere üç gün süre verin. Yine de görünürlerse, onları öldürün. [4941-Müslim-Muvatta-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-72/1-19

37) Namazı terkeden kafir olur. [2356-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [2357-Tirmizî] [2355-Tirmizî-Ebû Dâvud-İbnu Mâce] Bkz.Kur’an-19/59

38) Namazı terkeden müşrik(Allah ‘a ortak eden) olur. [2354-Müslim-Ebû Dâvud-Tirmizî] [1080-6307] Bkz.Kur’an-19/59

39) 10 yaşında namazı terkeden çocuklarınızı dövün. [2336-Ebû Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-2/256

40) Yüz sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacak. [5029-Müslim-Tirmizî-Buhari-Ebu Davud] Bkz. Kur’an-31/34 46/9

41) Güvercin şeytandır. [5331-Ebu Davud-İbnu Mace]

42) Av, koyun ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün. [4949-Buhârî-Müslim-Muvatta-Tirmizî-Nesâî] Bkz.Kur’an-18/18

43) Peygamber hainlerin yakılmalarını emretti, sonra caydı. [1060-Buhârî-Ebu Dâvud-Tirmizî] Bkz.Kur’an-4/107

44) Peygamber teröristlerin gözlerinin oyulmasını emretti ve deve sidiğini içmeyi uygun gördü. [1587-Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebû Dâvud-Nesâî-İbnu Mâce] [1588-Ebu Dâvud-Nesâî] Bkz.Kur’an-2/190 9/10

45) Yılanı öldürmeyen bizden değildir. [4944-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-2/29

46) Yılanları ve kertenkeleyi öldürün. [4948-Müslim-Ebu Davud-Tirmizî] [4943-Ebu Davud-Nesâî] Bkz.Kur’an-2/29

47) Kocanın vücudu irin olsa, kadın da onu yalasa yine de hakkını ödeyemez. Müsned, V, 239

***

Anadolu Ajansının bilgi geçtiği haber aynen şu şekilde;

İslam tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olarak gösterilen Sahih-i Buhari'nin tamamının 10 gün boyunca okunduğu program, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde gerçekleştirildi.

Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda Sahih-i Buhari, fıkıh ve hadis alanları başta olmak üzere İslami ilimlere genel itibarıyla hakim olan Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedildi.

Hatim programı Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapıldı

Hatim programı, Osmanlı döneminde camiler, kütüphaneler, karargahlar, türbeler, resmi kurumlar ve Daru'l-Hadis açılışlarında uygulanan Buhari-i Şerif okuma geleneğine göre yapıldı.

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde başlayan hatim, 10 gün boyunca sabah namazından yatsıya kadar devam etti. Sultan baskısının Şeyh el-Yakubi'nin öncülüğünde hazırlanan tıpkı basımı üzerinden okuduğu program, hatim duası ve icazet takdimiyle sona erdi.

500 öğrenciye icazet sertifikası takdim edildi

Sahih-i Buhari hatmi, 'Sultan Baskısı'nın tıpkı basımı üzerinden Suriyeli alim ve mutasavvıf Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından Osmanlı'dan bu yana uzanan gelenek üzerinden gerçekleştirildi.

El-Yakubi'nin okuduğu Sahih-i Buhari hatim merasimine katılan yaklaşık 500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.

El-Yakubi, burada yaptığı konuşmada, hazreti Muhammed'in hal, davranış ve sözlerinin anlam ve önemini belirterek, yaşanılan zaman içerisinde peygamberi örnek almanın ve hatırlamanın önemini vurguladı.

"İmam-ı Buhari'nin tekrar tekrar isminin anılması bir şereftir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay ise yaklaşık yüz yıldır aranan ve özlenen Hadis-i Şerif meclislerinden birinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Böyle bir Sahih-i Buhari Hadis-i Şerif meclisinden binlerce kişi Hadis-i Şerif dinliyor ve yüz yıllar boyu bu sema meclisleri devam ediyor. Rivayet meclisleri gibi, dirayet meclisleri de oluyor. Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şeriflere kadar meydan okunduğu bir zamanda, Hadis-i şeriflerde özellikle İmam-ı Buhari'ye hücum edildiği bir zamanda İmam-ı Buhari Rahmetullahi aleyhinin tekrar tekrar isminin anılması bir şereftir, berekettir ve lütuftur. Allah hepsinden ve üstadlarımızdan razı olsun."

10 gün boyunca devam eden Hadis-i Şerif okumalarında elde edilen nimetleri anlatan Kutlay, "Akşam ve yatsı arasında Hadis-i Şerif okuyoruz. Bir ay sonra bu camiide, Buhar-i Şerif meclisi, bu defa açıklamalı olarak devam edecek. Özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan kardeşlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

Sunuculuğunu Şeyh Mahdi Mansur'un yaptığı programa, öğrenci, veli ve çok sayıda misafir katıldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner140

banner241