banner279

4/B sözleşmeliler kadroya mı alınıyor?

Rize’de 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli İmam Hatip olarak göreve başlayan İmam kadroya alınmasına dair açılan davanın ne anlama geldiğini Din Bir Sen yorumladı. Din Bir Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

4/B sözleşmeliler kadroya mı alınıyor?

4/B sözleşmeli meslektaşlarımızın duygularıyla oynanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Sözleşmeliden kadroya geçmek için mahkemeye başvuran İmam kardeşimizin davası her ne kadar istenilen bir sonuca ulaştıysa da henüz Danıştay ve İstinaf mahkemelerince onanmadı.

Rize’de 16.06.2015 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli İmam Hatip olarak göreve başlayan İmam kardeşimiz, Avukatı aracılığıyla bulunduğu yer de kadrolu atamasının yapılması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Yerel mahkeme, Hakkaniyete uygun yorum ve eşitlik ilkeleri gereğince daha önce atanan sözleşmeli personelin de 633 sayılı Kanun’un 10/A maddesi uyarınca atandığının kabulü zorunludur. Hükmü gereğince 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 1.maddenin 7.fıkrası doğrultusunda,  sözleşmeli statü’de 3 yılını doldurduğu açık olan davacının, mevzuatta aranan diğer şartları da sağlaması durumunda kadroya geçirilmesi gerekirken, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmeli personel olarak atandığı ve 633 sayılı kanun’un 10/A maddesi kapsamında atanmadığından bahisle başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır demiştir. Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır, denilmektedir.

Çok açıkça anlaşılacağı üzere Dava henüz kesinleşmemiş olup, Danıştaş ve İstinaf mahkemeleri tarafından da onanmamıştır. Verilen bu karar, emsal niteliğinden 4/B’li kardeşlerimizin tümü bireysel mahkemeye başvurularını yaparak faydalanabileceklerdir.

Bu konuda Din-Bir-Sen olarak Hukuk müşavirlerimiz, meslektaşlarımızın hizmetindedir.

Meslektaşımız, bireysel olarak avukatı aracılığıyla yaptığı başvurunun kazanımı takdire şayandır. Hiçbir emeği olmamasına rağmen Diyanet-Sen’in, tüm dava sürecini kendi başarısı gibi göstermesi de gerçekten manidardır.  Aynı zamanda 4/B sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için de kanuni bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Din-Bir-Sen olarak temennimiz, kimsenin 4/B sözleşmeli kardeşlerimizin temiz duygularıyla oynamaması ve kardeşlerimizin de bu oyuna gelmemesidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner141

banner241

banner140

banner306