Abdurrahman BİLDİRİCİ


Kur’an bir Kılavuzdur…!

Kur’an bir Kılavuzdur…!


Kur’an bir Kılavuzdur…!

“…Rabbinizden size bir KILAVUZ gelmiştir…”  (En’am.157)

Yazımızın girişine almış olduğumuz ayette Kılavuz anlamının verildiği kelimenin Arapça karşılığı ‘huden’ kelimesidir ve bu kelime Yol gösterici bir Rehber yani Kılavuz anlamına gelmektedir…

            İnsanlar genellikle varmak istedikleri hedefe ulaşmak için hangi yolları kullanmaları gerektiğini bilmediklerinde bir kılavuza ihtiyaç duyarlar ve edindikleri O kılavuz da onları varmak istedikleri noktaya ulaştırır…

Yani bilgi sahibi olmadığımız hususlarda bir rehbere ihtiyaç duyarız ve rehber edindiğimiz kimsenin bize yol göstermesini ve bize o hususta IŞIK tutmasını isteriz. Fakat Rehber edindiğimiz bu kimsede bir takım özelliklerin bulunması kaçınılmazdır.

Bu özellikler asgari olarak şöyle sıralanabilir;

 • Bize rehberlik edecek olan bu kimsenin rehberlik edeceği yolu çok iyi biliyor olması,
 • Yol güzergâhında tehlike arz eden yerleri çok iyi biliyor olması,
 • En iyi ve en doğru yoldan bizi götüreceğinden hiçbir şüphemizin olmaması,
 • Bizim kendisine güveniyor olmamız,
 • Rehberin bizzat kendisiyle ilgili kafamızda herhangi bir kuşkunun bulunmuyor olması.

Bir rehberde olması gereken özellikler asgari düzeyde kısaca bu şekildedir…

Kur’an dediğimiz kitabın en belirgin özelliklerinden birinin de Rehber yani Kılavuz olduğu dikkate alındığında ise sorulması gereken bir takım sorular bulunmaktadır…

 • Bu Kur’an hangi hususlarda bize kılavuzluk edecektir…?
 • Kur’an’ın rehberliği sadece ibadî (namaz ve oruç gibi) hususlarla mı sınırlıdır…?
 • Bu kitap hangi hususlarda insanlara yol gösterici bir kılavuz olacaktır…?

Bu sorularımızın cevabını yine kitabın kendisi vermelidir ve hangi hususlarda bütün bir insanlık ailesine kılavuzluk yapacağını yine kendisi açık bir şekilde ortaya koymuştur…

Her şeyden önce bu kitap kendisinin Kılavuzluk ve Rehberlik edeceği kitleden şöyle söz etmektedir ;

 • Muttakiler için bir kılavuz… (Bakara.2)
 • Müslümanlar için bir kılavuz… (Nahl.89, Nahl.102)
 • Mü’minler için bir kılavuz… (Yunus.57, Neml.2)
 • İkna olmuş (Yakin sahibi) kimseler için bir kılavuz… (Casiye.20)
 • Ve bütün İNSANLIK ailesi için bir kılavuz (Ali imran.138) olarak nitelendirmektedir…

Hangi hususlarda insanlık ailesi için kılavuzluk yapacağını da şöyle sıralayabiliriz ;

 • Tarih konusunda zann içermeyen ve kesin bilgiler içeren tam bir kılavuz…
 • İlk insan ve insanların nasıl çoğaldıklarıyla ilgili tam bir kılavuz…
 • Ekonomik sorunlar ve bu sorunların çözümü hususunda tam bir kılavuz…
 • Filoloji (dil bilimi) ve dillerin nasıl oluşup çoğaldıklarıyla ilgili bir kılavuz…
 • Psikoloji konusunda tam ve yeterli düzeyde bir kılavuz…
 • Ceza hukuku konusunda en isabetli ve en mükemmel bir kılavuz…
 • Sosyal ve ailevi hususlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili tam bir kılavuz…
 • İnsanlık ailesinin Ahlakî yönden inşası için tam ve mükemmel bir kılavuz…
 • Dostluk ve düşmanlık için tüm kırmızı çizgilerin belirtildiği tam bir kılavuz…
 • Göremediğimiz ve bizim için tamamen gayb olan tüm bilgiler için tam bir kılavuz…

Yukarıda belirtilen maddelere daha niceleri eklenerek çoğaltılabilir. Fakat kitabın bu maddeler ve yukarıda sayamadığımız diğer hususlarda rehberlik edebilmesi için kendisine güvenecek ve onu rehber edinecek kimseleri beklemektedir…

            Öyle ya KILAVUZ oracıkta öylece beklemekte ve kendisine GÜVENİP kendisini REHBER edinecek bir topluluk olmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmeyecektir…

Çünkü İman kelimesinin Türkçedeki tam karşılığı inanmak değil, GÜVENMEKTİR…!

Kitaba iman ancak ve ancak O’na GÜVENMEKLE olabilecek bir şeydir…!

“Allah'ın ayetlerine GÜVENMEYENLERE Allah Kılavuzluk (la yehdihim) etmez ve onlar için acı bir azab vardır.” (Nahl.104)

            Bir insanın ihtiyacı olabilecek şeylerin tamamını en iyi ve en eksiksiz bir şekilde bilen kimse hiç kuşkusuz ki onu yoktan var edenden başkası asla değildir…

            Bir insan için hayat nizamı ve bu hayat için gerekli olan bütün kuralları belirlemesi gereken yine kendisi gibi bir insan olanların yasaları değil, insanı yaratanın yasası olmalıdır…

            Ki O’nun indirmiş olduğu zikir korunmuş olup (Hicr.9), kelimeleri de ADALET ve DOĞRULUK bakımından tastamam (Enam.115) bir özelliktedir…

            Her kim ki O’nu kendine KILAVUZ edinirse işte onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır... (Bakara.38)

            Her kim ki Allah’ın KILAVUZ olarak indirdiğini insanlardan GİZLER veya O’nu KETMEDERSE işte onlara hem Allah ve hem de bütün LANET ediciler LANET ederler... (Bakara.159)

Allah’ın AYDINLIĞIYLA AYDINLANMAMIŞ bir kimse için BAŞKA AYDINLIK YOKTUR… (Nur.40)

Kur’an KILAVUZunuz OLSUN…!

Allah’ın Selam’ı O’nu kendine KILAVUZ edinen tüm Rasullere ve O Rasullerin KILAVUZ edindiği kitabı kendine KILAVUZ edinen tüm insanların üzerine olsun…!

“…Rabbimize karşı mazeretimiz olsun diye.” A’raf.164

Abdurrahman BİLDİRİCİ

ARahmanBildirici@gmail.com