banner279

İNFAK.....!!!

İNFAK.....!!!

“ Diyarbakır’da yirmiden fazla lokanta gece oniki-bir gibi kapanma.saatinde kalan yemekleri,kebapları,salata ve ayranları paketleyip  motorlu bir elemana verir ve sokakta yaşayanlar, evsizler ve zor durumda olan ailelere dağıtırlar. Üstelik bunu yıl boyunca yaparlar.Gizlice yaparlyaparlar. Hepsinin dağıtım  sahaları ayrıdır. Bu sayı o3 yılında 5 lokantaydı.Bu dağıtım olayı kendiliğinden organize oldu. Diyarbakır da lokantaların çöplerinde toplu yemek artıkları yoktur.”  Van’lı Yazar Ümran Öztürkün kaleminden alıntıdır.  

Evet güzel kentimin güzel insanları komşu şehrimizde ne güzel bir dayanışma örneği başlatılmış. Neden bizde olmasın. Herkes çevresinde fakir bir öğrenciyi sahiplenip yıl boyu ona kırtasiye giysi beslenme katkısı sunsa . Hasta yalnız yaşayanlara kol kanat gerilip sahiplenilse ne kaybederiz.

 Kur’an’da 200 ayette geçer. İnfak, malın ve canın Allah’a adanmasındır. Dinimiz, ihtiyaç sahiplerini kendi haline bırakmamış, ‘‘ne halin varsa gör’’ dememiştir. Yardımı emretmiş. Zekâtı farz kılmış, sadakayı tavsiye etmiştir. Sırf Allah rızası için verene ‘‘sen ver ben sana vereyim’’ denmiş, bire ondan bire 700 misline kadar sevap verileceği müjdelenmiştir.’’ Merhamet eden merhamet olunur’’ buyrulmuştur.

Bir hadiste de: ‘‘Kim bir insanın sıkıntısını giderirse, kıyamet gününde Allah da onun sıkıntısını giderir’’ buyrulmuştur.

Bir kutsi hadiste: Ey Ademoğlu infak etki, sana da infak edilsin.’’ (R.Salihın:551)

– ‘‘Ey Ademoğlu! Kesenin ağzını bağlama seninde rızkın bağlanmasın. Sayarak verme sana da sayılır. Malını kapama, sana da rızık kapıları kapatılır.’’(R.Salihın:361) buyrulmuştur.

Allah verenden yanadır. Verene verir.

Bugün dünyada milyonlarca insan açlık çekmekte dir. Böyle bir durumda insanın korunması esastır. Bugün dünyada 1 milyar insan aç. Buna karşılık 1,5 milyar insan obez

Yardımla mal eksilmez:

Cenab-ı Allah: ‘‘Kim bir iyilik yaparsa, ona o yaptığı iyiliğin on katı vardır.’’ (En’am:160)

– ‘‘Sadakaları Allah alır.’’ (Tevbe:104)

– ‘‘Ey iman edenler! Siz yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayağınızı kaydırmaz.’’ (Muhammet:7)

– Sen ver, sana verilir.’’ (Sebe:39)

Cömertlik, meyve veren bir ağaç gibidir.

Peygamber (as): ‘‘Sadaka vermekle o kulun malı eksilme.’’ (Tirmizi, Zühd:17)

– ‘‘Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılamaya devam ettikçe, Allah da onun ihtiyacını görmeye devam eder.’’ (Müslim Birr:15) buyurur.

Yardım, malı temizler zararlı tarafını gidermiş olur. Asma budanırsa bol üzüm verir.

Kur’an’da: ‘‘Allah yolunda mallarını harcayanların 7 başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta 100 dane vardır. Allah dilediğine katkat fazlasını verir.’’ (Bakara:261)

   Artık her şeyi devletten bekleyen bir yapıya son verelim. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edelim. HEM BU DÜNYAMIZI; HEM DE ÖBÜR DÜNYAMIZI KURTARMAYA VAR MISINIZ??

YORUM EKLE

banner241

banner141

banner140

banner280