Yerel basının sorunları, yetkililere iletildi

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen, Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, TGK Genel Başkanı-BİK Genel Kurul Üyesi M. Nuri Kolaylı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ederek, yerel basının içeris
VAN 13.10.2021 09:24:15 0

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret eden heyet, Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair hazırlıklar ve bu değişikliklerin Anadolu Basınını olumsuz etkileyeceğini ilettiler.

Ziyarette son dönemlerde resmi ilanlarda ciddi oranda daralma meydana geldiğini belirten heyet, maliyetlerde ise olağanüstü artışların olduğunu vurgulayarak, 1 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunulan ve kabul edilen Vergi Usul Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Maliye Bakanlığı’nca verilen bazı resmi ilanların artık gazetelere verilmemesi anlamına geleceğini belirtti.

Heyet, söz konusu böyle bir çalışmanın Adalet Bakanlığı’nca da hazırlıklarının yürütüldüğü duyumlarını aldıklarını ifade etti.

YEREL BASININ SORUNLARI RAPOR HALİNDE SUNULDU

Konuyla ilgili hazırlanan raporda şu bilgiler yer aldı; “Türkiye genelinde yaklaşık bin yerel gazeteyi temsil eden bizler; Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahiplerinin Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu desteğiyle seçilmiş temsilcileri olarak,  “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair hazırlıklar ve bu değişikliklerin Anadolu Basını’na Etkisi” konusunda görüşlerimizi arz etmek istiyoruz. Bilindiği gibi; Anayasada güvence altına alınan halkın haber alma özgürlüğünün gerçekleşmesi, yerel demokrasinin hayata geçmesi, eğitim ve diğer kamu görevlerinin yerine getirilmesini sağlayan genelde basınımızın, özelde yerel basınımızın hayatiyeti büyük oranda BİK sistemi ile verilen resmi ilanlara bağlıdır. Son yıllarda ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda daralma meydana gelmiştir. Öte yandan sektördeki girdilerin kâğıt başta olmak üzere dövize dayalı olması, dünya piyasalarında Çin’in gazete kağıdı toplaması vb nedenlerle maliyetlerde olağanüstü artışlar göze çarpmaktadır. Koronavirüs pandemisinin ekonomimiz üzerindeki etkisinin en ağır hissedildiği sektörlerden biri de basılı medya sektörüdür. Özel ilan gelirleri bu dönemde neredeyse yok denecek kadar azalmış bulunmaktadır. Kısa çalışma ödeneği gibi tedbirler ile BİK yönetimince pandemi sürecinde alınan kimi tedbirler süreçte olumlu karşılanmış olmakla birlikte karşı karşıya kalınan tablonun ağırlığı karşısında yeterli olmasının mümkün olmadığı açıktır. Hal böyle iken 1 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunulan ve kabul edilen Vergi Usul Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Maliye Bakanlığı’nca verilen bazı resmi ilanların artık gazetelere verilmemesi anlamına gelecektir. Öte yandan, benzer sonuçlara yol açacak bir çalışmanın Adalet Bakanlığı’nca hazırlıklarının yürütüldüğü duyumları tarafımıza ulaşmış bulunmaktadır. Bu noktada altını çizmek ve tekrar hatırlatmak isteriz ki; Gazetelere verilen resmi ilan ücretlerin tamamına yakını, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, BİK komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu primi vb. yollarla kamuya geri dönmektedir. Yerel gazeteler istihdam ve sosyal denge oluşturmakta, vazgeçilmez bir kamu görevi icra etmektedir. Ayrıca gazetecilik alanı tıpkı, milli güvenlik, milli eğitim, ulaştırma gibi bir kamu görev alanıdır. Pandeminin ekonomimize, işletmelerimize ve sosyal hayatımıza getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı sırada böylesi bir değişikliğin genel yaklaşımlara, hayatın doğal akışına aykırı olduğu açıktır. Anılan değişikliklerin yasalaşması demek; Bir kamu görev alanının hayatiyetini ortadan kaldırma, işsizlik, kamunun vergi ve sigorta gelirlerinden mahrum kalması gibi arzu edilmeyen ve özellikle yerel gazetelerin kapanması ile sonuçlanacak bir sürecin yaşanması demektir. Özellikle yerel basının toplum adına yapmakta olduğu hizmeti yeterince algılamadığını değerlendirdiğimiz bürokratik yaklaşımların terk edilerek, toplam fayda esasına dayalı, kamu çıkarı esaslı bakış açısının hayata geçmesi ve anılan tekliflerin geri çekilmesini arz ve talep ediyoruz”

Van Bölge Gazetesi Haber Merkezi