Yeni Ortadoğu’da gençliğin rolü

Yazarımız Ömer Altaş Ortadoğu coğrafyasında Gençliğin Kimlik arayışı başlıklı bir konferans verdi.
VAN 25.02.2013 12:51:07 0

Anadolu Öğrenci Birliğinin Marmara bölge toplantısı kapsamında Sakarya Akyazı’da gerçekleştirdiği iki günlük çalıştaya davet edilen yazarımız hepsi üniversite öğrencisi olan 400 gence hitap etti

Altaş, Viktor E. Franklin insanın anlam arayışı yaklaşımına vurgu yaparak insan denen varlığın arayışını behemahal ve her şartta devam ettiğine ve edeceğine dikkat çekti.

İslam topraklarının tarihin yeni evresine giriş yaptığını bu çerçevede dünyanın bu yeni verilerle birlikte yeni bir anlam dünyası yaratacağını gençliğin bunun bilincinde olmasının fark edilmesi gereken en öncelikli olguların başında geldiğini vurguladı.

Türkiye gençliğinin yeni oluşan bölge koşullarında yeterli duyarlılığa sahip olmamasının düşündürücü olduğunu bu paradigmanın yerine daha fazla sorumluluk üstlenmeye bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Ortadoğu genelinde diktatörlük sisteminin yıkılışının pozitif bir sürecin sadece kapı aralaması anlamını taşıdığını bu pozitif yeni sürecin daha anlamlı bir dünyaya evirilmesinin buradaki ve diğer gençlerin eliyle mümkün olacağını ifade etti.

Bu bilinç için gençliğin kimlik bağlamında donanımlarını artırması, çağdaş dünyanın gereklerini öz kültürün süzgecinde geçirerek yeniden üretmesi ve kendi özlerinden kaynaklanmayan hiçbir davranış ve düşüncenin suni olmaktan kurtulamayacağını açıkladı.

Söz konusu Ortadoğu ve İslam toprakları olunca batı politikasının yüzünün demokratik paylaşımlardan kendi oryantalist totaliter kara sularına çekildiğini ve yeni bir dünya da var olmanın kendi öz değerleri üzerinden doğacağını ifade etti.

Gençliğin kendi kültürel kodlarının önerdiği kişilik ve kimlik oluşumu için çağdaş değerlerle gölgede kalan Kuranı Kerimin adalet, iyilik, kötülük, ihsan, takva, mücadele, hak, hukuk, özgürlük, sosyal iletişim, insanın onuru gibi kavramlarını yeniden analiz edip birikimlerine katmalarının önemine değindi.

Kendisine verilen “Ortadoğu gençliğinin kimlik arayışı” konusunu esprili bir şekilde eleştiren yazarımız gençliğin genellemeci ve indirgemeci ya da komplocu ve sonuç bildirici yaklaşım tarzlarına prim vermemesi konusunu gençlerle paylaştı.

Toplum içinde sade bir vatandaş olduklarının farkında olmalarını bu toplumun sosyal ve siyasal sürecinin daha donanımlı, daha vicdanlı ve daha yetenekli ve daha iyi insanlar tarafından yönlendirilmesinin onurlu bir geleceğin inşasında nice yararlar sağlayacağını anlattı.

Büyük beğeni toplayan konuşma uzun süre alkışlandı.

Gençlerin aktif bir şekilde katılım gösterdikleri gözlenen soru cevap bölümü renkli manzaralar oluşturdu.