Yaratılışa aykırılığa Vatikan da “Hayır!” diyor

Vatikan, papazların ve diğer Katolik Kilisesi yetkililerinin eşcinsel evlilikleri "kutsayamayacağını", kutsasalar bile bunun "haram" olacağını belirten bir açıklama yaptı.
VAN 16.03.2021 10:42:25 0

Vatikan Kilisesi’ne sorulan sorular arasında yer alan “Eşcinsel evlilikler kutsanır mı?” sorusuna Vatikan, “Papazların ve diğer Katolik Kilisesi yetkililerinin eşcinsel evlilikleri "kutsayamayacağını", kutsasalar bile bunun "haram" olacağını” belirten bir cevap metni ile Vatikan’ın resmi yayım organında cevap verdi.

Vatikan Katolik Kilisesi ayrıca, "Eşcinsel birlikteliklerin Tanrı'nın evlilik ve aile planına herhangi bir şekilde benzediğini düşünmek yanlıştır.” dedi. Vatikan ayrıca “yaratılışa aykırılığı” vurguladı.

Vatikan Kilisesi’nin resmi haber organından verilen yanıt eşcinsel sapkınlığı savunanların tepkisini çekerken, Vatikan’ın açıklaması ‘ihtilaflı ve tartışmalı olarak görülen konuya Hıristiyanlık inancı çerçevesinde netlik kazandırılmış’ olduğu yorumları yapıldı.

Vatikan’ın ilk açıklaması sapkın güruhlar tarafından tepkiyle karşılanınca Vatikan, açıklama metnini ilerleyen saatlerde güncelledi. Vatikan gerçeği dile getirdiği açıklamasının arkasında durarak şunları ekledi: “Tanrı’nın yolunda ilerlemeleri için onlara her türlü destek verilecektir. Tanrı’nın evine girmelerinde ve kilisenin faaliyetleri ile ilgili her konuda onlara yardım edilecektir.

Papa Francesco'nun da onayının olduğu belirtilen Vatikan'ın İnanç Doktrini Cemaati (CDF) tarafından yapılan açıklamada, eşcinsellik sapkınlık olarak nitelenmezken bu ilişki biçimini tercih edenler için, "Kilise, Tanrı'nın açıklanmış planlarına sadakatle bağlı olan ve bu iradeyi ortaya koyan eşcinsel eğilimleri olan bireylere verilen nimetleri ise engellemez." ifadesini de eklendi.  

Açıklama CDF tarafından yedi farklı dilde iki sayfa olarak yayımlandı. Vatikan ayrıca açıklamasında, “Kilisenin gelecekte de bu evlilikleri kutsama yetkisine sahip olmayacağını” yazdı.

Semavi dinlerin müntesiplerinin, eşcinsel ilişkileri modern yaşantı içerisinde söylem olarak dahi eleştirmesi “ifade özgürlüğünün sahibi” gibi davrananları kızdırdığı biliniyor. Allah tarafından açıkça haram kılınan bir eylemi modern yaşam içerisinde “özgürlük olarak sunup dayatmak” ise sapkınlığın vardığı noktayı açıkça gösteriyor.