“Yakında mağlûp olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz!"

“Yakında mağlûp olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz!"

DÜNYA 26.12.2023 13:31:00 0
“Yakında mağlûp olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz!
Tarih: 26.12.2023 13:34

Abdullah Yıldız, 7 Ekim'den bu yana şahit olduğumuz direnişi ve zulmü daha doğru anlamak için namazlarda okunması gereken bazı ayetlere dikkat çekiyor.

“Allah’ın yardımı yakındır!”

7 Ekim’den beri namazlarımda zammı sure olarak Bürûc Suresini sıkça okur oldum… Sure, Yemen Kralı Yahudi Zûnuvas ve adamlarının, Yahudiliği kabul etmeyen Necranlı müminleri ateş hendeklerinde diri diri yakıp onları keyifle seyretmelerini anlatır ve o zalim hendek sahiplerinin kahrolduğunu haber verir: 

“Rahmân Rahîm Allah’ın adıyla. 1. Burçlara sahip gökyüzüne, 2. Geleceği bildirilmiş olan güne, 3. (O gün) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, 4. Kahroldu o hendeğin sahipleri, 5. O çıralı ateşin; 6. Onlar da başlarına oturmuşlar, 7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. 8. Onlardan, sırf Azîz ve Hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar. 9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir ve Allah her şeye şahittir. 10. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır. 11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. 12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. 13. Bilin ki O, ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar) diriltendir. 14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir. 15. Şerefli Arş’ın sahibidir. 16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. 17. Orduların, haberi sana geldi mi? 18. Yani Firavun ve Semûd’un. 19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.  20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. 21. Hayır o şerefli bir Kur’an’dır. 22. Levh-i Mahfuz’dadır.”

Bugün de Gazze ve Filistin’deki müminlere çoluk-çocuk, yaşlı ve kadın demeden her türlü işkenceyi reva gören ve oturup onları seyreden Siyonist Yahudiler, sırf Azîz ve Hamîd olan Allah’a iman ettikleri için onlardan intikam alıyorlar. Ama Allah Teâla, akla hayale gelmedik işkencelerle katledilen Filistinlileri ve tüm şehid müminleri Cennetle müjdeliyor. İnkârcı zalimleri ise Cehennemde can yakıcı bir azap bekliyor. 12. ayet ve devamından ilhamla; yakalaması çok şiddetli” olan ve “dilediği şeyleri mutlaka yapan”Şerefli Arş›ın sahibi” Rabbimizin bu katil Siyonistleri de “arkalarından kuşatmasını”yürekten istiyoruz.

İkinci rekâtta da yine zammı sure olarak genellikle Fecr suresinin ilk on dört ayetini okuyorum:

“Rahmân Rahîm Allah’ın adıyla. 1. Andolsun fecre, 2. On geceye, 3. Çifte ve teke, 4. (her şeyi) örttüğü zaman geceye; 5. Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır. 6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine? 7. Direkleri (yüksek binaları) olan İrem şehrine? 8. Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. 9. O vadide kayaları yontan Semûd kavmine? 10. Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a? 11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. 12. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. 13. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. 14. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.”

Kötülükleri ve azgınlıkları çoğaltan Âd ve Semûd kavmi ile kazıklar sahibi Firavun ve ordularının üzerine “azap kamçısı” yağdıran Rabbimizin Siyonist katillerin üzerine de azap kamçılarını göndermesini diliyoruz.

Bazan birinci rekâtta Fil suresini okuyarak çağdaş Ebrehe ordularının bozguna uğraması, ikinci rekâtta Tebbet suresini okuyarak çağdaş Ebû Leheb’lerin ellerinin kuruması için Vâhidü’l-Kahhâr’a yalvarıyoruz.

Hacc, 77-78’deki “Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, iyilik yapın ki felâha eresiniz. Ve Allah uğrunda hakkıyla/gereğince cihad edin…” emrini ifa eden mücahidlere selam ediyoruz. 

Yine Hacc, 38’deki, “Şüphesiz Allah iman edenleri savunur;kuşkusuz Allah hainleri ve nankör/kafirleri hiç sevmez” ilahi vaadine sarılarak mazlum müminleri Rabbimizin müdafaasına havale ediyoruz.

“Sizden öncekilerin durumu sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Peygamber ve onunla beraber müminler: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah›ın yardımı şüphesiz yakındır! (Bakara, 214) müjdesini bekliyoruz. 

Umutlarımızı asla kaybetmiyor; Âl-i İmrân, 12’deki “İnkâr edenlere de ki” ilahi ihtarını tekrarlıyoruz: “Yakında mağlûp olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir mekândır!”Abdullah Yıldız / Yeni Akit