VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!

VANLILAR HÜSEYİN ÇELİK İÇİN NE DEDİ?
SİYASET 1.02.2020 18:59:29 0

VAN’DAKİ AK PARTİ GERÇEĞİNE İSTATİKSEL BAKIŞ!

Van liderini arıyor yazımdan sonra binlerce yorum aldım genelden ve özelden.

Tepkiler çok daha fazlaydı doğrusu.

Hüseyin Çelik Bey ile ilgili görüşlerimi beğenenler ve çok yerinde yazmışsınız diyenler olduğu gibi, “Bir daha mı Çelikler?” diye endişelerini dile getirenler de çoktu.

Çelik’e yapılan eleştiriler, genelde kendi içinde farklı ve zaman zaman çelişkiliydi. Onun Van’ı unuttuğu hatta Van’daki siyasetin gelişmesine engel olduğu diyenlerin yanında Van’ı uzaktan ve gizli bir elle yönettiğini iddia edenler de vardı.

Kayhan Türkmenoğlu gerçeği ortadayken Hüseyin Çelik’in Van ilinde birçok liyakatsiz insanı siyasete soktuğu isimlerin hiçbirisi Van’da yaşamıyor diyenler vardı.

 Yanı sıra, Van onu büyüttü, siyaset yaptığında AK partinin rüzgârı estiğinde binlerce insan yanında, önünde, arkasında ölümüne destek verdi ancak AK Parti Van’da kötü günler geçirirken Hüseyin bey yanlarında yer almadı hatta kaybetmesi için köstek oldu” diyenler de bulunuyordu.

Binlerce yorumda ağır ithamlarda övgülerde vardı.

Ben halisane duygularla bir yazı aldım kaleme.  Sayın Çelik kendini sorgular özeleştiri yapma erdemini gösterirse, ülkeye ve özelde Van’a çok şeyler katar düşüncesindeyim.

Kısaca geçen bu uzun sürece rağmen “Doğu cephesinde pek de değişen bir şey yoktu!” Bu tür eleştiriler, bizde hiçbir zaman bitmeyecek gibi duruyor. Ancak Hüseyin Çelik, yaptıkları ve Türkiye gerçeğinde durduğu yer itibariyle de her zaman tartışılacaktır. Çünkü onu takdir edenler, Hüseyin Çelik’in sadece Van özelinde değil Türkiye gerçeğinde de çok önemli bir yeri olduğunu ve eğer uzaklaşmasaydı / uzaklaştırılmasaydı Ak Parti’ye çok büyük hizmetler edeceğini bugünkü içinde bulunduğumuz siyasi krizin derinleşmemesi için çok büyük katkı sunacaklarını da teslim etmişlerdir. Onun Van’da yaptıkları veya bulunduğu süreçteki Ak Parti ivmesini, aşağıdaki tablolarla da takip etmek mümkündür.

Siyaset iki temel argüman üzerine inşa edilir. Bunlardan birincisi siyasi aktörleri diğeri de siyasal ilkeler. Her ikisi de birbirini besler. Sözgelimi bir toplumda çok önemli bir siyasi aktör olunabilir. Ancak bu görevi yerine getirme konusunda uygun bir siyasi iklim ya da sizin ilkelerinizle örtüşen uygun bir siyasal parti olmazsa iktidarı elde etme şansınız zor olabilir.

 Türkiye siyasetinde lider eksenli siyaset yapma tarzının daha belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lideri ortaya çıkaran şey de o dönemdeki koşullardır. Daha doğrusu zamanın ruhu ile siyasi aktörün gücünün örtüşmesidir. Örneğin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde siyasal aktörler ile siyasal ve toplumsal konjonktür arasındaki uyumsuzluk AK Parti için görece bir başarısızlığa neden olmuşken, 1 Kasım’da tekrarlanan seçimlerde siyasal aktörler ile siyasal ve toplumsal konjonktür arasında denge sağlanmış ve AK Parti’ye yeniden tek başına iktidar olma fırsatı sunulmuştur. 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde AK Parti’nin tek başına iktidar olmasını sağlayan da yine siyasal aktörler ile siyasal ve toplumsal konjonktür arasındaki dengeden kaynaklanmıştır. Üstelik AK Parti Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan’a seçilme yasağı konduğu halde bu başarı elde edilmiştir.

Aşağıdaki tablolarda AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Van’da elde etmiş olduğu sonuçlar yer almaktadır. İki dönem Hüseyin Çelik’in öne çıktığı bir siyasi tablo söz konusu olmuş, 24 Haziran’da ise bu tablo milletvekilliği bazında tamamen değişmiştir. Önceki dönem aktörlerinden Gülşen Orhan Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı, Kayhan Türkmenoğlu ise İl Başkanlığı, Burhan Kayatürk ise Genel Merkez’de görevini yürütmektedir. Mustafa Bilici Gelecek Partisi’ne geçerken İkram Dinçer ise Babacan tarafından kurulacak olan Partiyle ilişkilerini sürdürmekte olduğu iddia edilmektedir.

Kenara çekilen bazı  AK partili eski Vekillerde var tabi.

Bu değişimler ayrı bir yazı konusu olacak ileride…

Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere siyaset bir değişim ve dönüşüm süreciyle birlikte evrilmekte ve siyasal aktörler de buna bağlı olarak değişmektedir. Elbette yerel düzeyde siyaset yapan aktörlerin siyasal başarıdaki rolleri yadsınamaz ancak yapılan işlerin, elde edilen başarıların, sağlanan hizmetlerin yalnızca yerel düzeyde kişilere bağlanması siyasetin bir yanını ihmal etmek anlamına gelir ki bu da şahısların partinin önüne geçmesi gibi bir yanlışa yol açar. Kendisine çok güvenen bir siyasal aktörün gücünü ölçmek için bağımsız aday olması halinde alacağı oyu hesaba katarak değerlendirmek gerekir.           

Bir şehrin gelişmesinde en önemli işlevi üstlenen oluşumlardan biri o şehrin lobisi ve lobinin gücüdür. Lobi ne kadar güçlü olursa şehrin önü de onunla orantılı olarak açılır. Gönül ister ki Van’ın yetiştirmiş olduğu bürokrat, siyasetçi ve iş insanları yalnızca ülkemizde değil uluslararası alanda da etkili olabilsinler. Böylece şehrimizin marka değerini ve temsiliyet gücünü arttırırlar. Ama ne yazık ki bu şehrin yetiştirmiş olduğu insanlar bir süre sonra bu şehirle olan aidiyet bağlarını koparıyorlar ya da koparılmak zorunda kalıyorlar. Bu noktada temsiliyet ilişkisinin yerel, bölgesel ulusal ve uluslararası düzeyde kurulabileceği bir anlayış ortaya konmalıdır.

 Bizler de ne yazık ki biraz öne çıkmış değerlerimizi bir şekilde yerele hapsedip onların enerjisinden yararlanmıyoruz. Ya da bu kişiler dışarıda arayıp bulamadıklarını elde etmek için bir daha yeniden yerele dönmek zorunda kalıyorlar. Yerele geri geldikleri zaman da bu kez toplum nezdinde dükkâna geri dönen kürkçü misali bir tavırla karşılaşıyorlar. Olması gereken yetiştirip göndermiş olduğumuz değerlerin her alanda kendilerinden sonra gelecek insanları yetiştirmeleri onlara rehberlik etmeleridir. Son 20 yılda hep aynı siyasi aktörlere dönüp medet ummamızda acaba onların etkisi ne kadardır. Kendileri bir üst mertebeye çıktıktan sonra bir nevi usta çırak ilişkisini kurup yeni değerlerin yetişmesine neden katkı sunmuyorlar. Kendileri siyaset sahnesine birer genç olarak çıkarken neden kendileri gibi olan gençlere bu yolu açmıyorlar. Siyaset insan kazanma sanatı ise neden insanlar siyasetin ötekisi olarak ilan edilip değersizleştiriliyorlar?

3 Kasım 2002 seçimlerinde Ak Parti 7 milletvekillinden 6’sını kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir.  AK Parti 66.797 oy almışken Demokratik Halk Partisi 105.520 oy almış ancak yüzde 10 barajını aşamamıştır. CHP 13.307 oyla bir milletvekili kazanmışken DYP 16.743 oy aldığı halde barajı geçemediği için milletvekilliği elde edememiştir.

MEHMET KARTAL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

HÜSEYİN ÇELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HACI BİNER

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MALİKİ EJDER ARVAS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ASUMAN YEKTA HAYDAROĞLU

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

CÜNEYT KARABIYIK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HALİL KAYA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti 163.193 oy alarak 5 milletvekili çıkarmışken günümüzdeki HDP orijinli bağımsızlar da 99.973 oyla 2 milletvekili elde etmişlerdir. AK Parti’de bir önceki seçimde kazanan siyasal aktörlerden yalnızca bir kişi Hüseyin Çelik bu seçimde aday olmuş ve kazanmıştır.

HÜSEYİN ÇELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İKRAM DİNÇER

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

KEREM ALTUN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

KAYHAN TÜRKMENOĞLU

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

GÜLŞEN ORHAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FATMA KURTULAN

BAĞIMSIZ

ÖZDAL ÜÇER

BAĞIMSIZ

12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti 171.753 oyla 4 milletvekili bağımsızlar da 211.131 oyla eşit sayıda milletvekilliği kazanmışlardır. Bu seçimde önceki dönem milletvekillerinden sadece Gülşen Orhan aday olmuş ve kazanmış, Hüseyin Çelik Gaziantep seçim bölgesine kaydırılmış Burhan Kayatürk ise Ankara’dan Van’a kaydırılmıştır.

BURHAN KAYATÜRK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FATİH ÇİFTCİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MUSTAFA BİLİCİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

GÜLŞEN ORHAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

KEMAL AKTAŞ

BAĞIMSIZ

ÖZDAL ÜÇER

BAĞIMSIZ

AYSEL TUĞLUK

BAĞIMSIZ

NAZMİ GÜR

BAĞIMSIZ

7 Haziran 2015 seçimlerinde ise Ak Parti 101,153 oyla yalnızca bir milletvekili kazanmış iken HDP 370,829 oyla 7 milletvekili kazanmıştır. Bu seçimde bir önceki dönem milletvekillerinden sadece Burhan Kayatürk aday olmuş ve kazanmıştır.

BURHAN KAYATÜRK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FİGEN YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

LEZGİN BOTAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

YURDUSEV ÖZSÖKMENLER

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ADEM ÖZCANER

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

TUĞBA HEZER

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

SELAMİ ÖZYAŞAR

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

REMZİ ÖZGÖKÇE

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1 Kasım 2015 seçimlerinde Ak Parti 149.796 oy almış ve 2 milletvekili kazanmış, HDP ise 313.177 oy almış ve 6 milletvekili kazanmıştır. Bir önceki dönemde kazanan Burhan Kayatürk yeniden aday olmuş, ayrıca daha önce bakanlık dahil çeşitli önemli görevlerde bulunan Beşir Atalay seçilmiştir. HDP listesinde ise 3 yeni isim milletvekili olmuştur.

BEŞİR ATALAY

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

BURHAN KAYATÜRK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FİGEN YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

LEZGİN BOTAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

NADİR YILDIRIM

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

TUĞBA HEZER ÖZTÜRK

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ADEM GEVERİ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti 167.667 oy almış ve 3 milletvekili kazanmış, HDP ise 313.017 oy almış ve 4 milletvekili kazanmıştır. AK Partide bir önceki dönem milletvekili olanlardan hiç biri bu kez listede yer almamıştır.

OSMAN NURİ GÜLAÇAR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İRFAN KARTAL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ABDULAHAT ARVAS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SEZAİ TEMELLİ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

MURAT SARISAÇ

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

MUAZZEZ ORHAN

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

TAYİP TEMEL

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

Yukarıdaki tabloya baktığımızda Hüseyin Beyle başlayan büyüme oranının kendisinin Van’da aday gösterilmemesinden sonra yavaş yavaş aşağılara kadar indiğini görürsünüz. Bu da Hüseyin Çelik ile ilgili düşüncelerimizle eldeki verilerin örtüştüğünü gösteriyor. Neticede onun Van ve ülke için bir değer ve doğrularının hatalarından fazla olduğunu düşünüyorum.

Ancak maalesef yukarıdaki tablo AK partinin çöküşe geçtiği ve Van’da en fazla hasar gördüğü dönem Burhan Kayatürk ve Beşir Atalay dönemi olduğu görülüyor…