Van’daki 112 personeline insan hakları eğitimi…

Van İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlülüğü tarafından S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda 112 acil sağlık personellerine İnsan Haklarından olan hasta hakları, hastaların sağlık kurumları
SAĞLIK 4.02.2020 11:31:26 0

 S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda düzenlenen Hasta Hakları ve Sorumlulukları Eğitimi 112 acil sağlık personellerine verildi.

   Eğitimde, yapılan sunumda, ülkemizde de temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen hasta haklarını somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile Hasta Hakları Yönetmeliği ve sonraki yapılan mevzuat düzenlemeleri ile birlikte hasta hakları uygulamaları sağlık kurum ve kuruluşlarında etkin ve faal bir şekilde yürütülmekte olduğu belirtildi.

     Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızca, hasta hakları konusunda sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele “Hasta Hakları Eğitimi” verilmesi, sağlık hizmet sunucusuna başvuru yapan ayakta ve yatan hastaların insan haysiyetine yakışır şekilde haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılması yeni bir insan hakları eylem planına faaliyet olarak eklenmiştir. Bu amaçla tüm Sağlık kurum ve kuruluşlarında Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Askeri Hastaneler, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Van 112 İl Ambulans Başhekimliği personellerine Toplum Sağlığı Merkezleri, Özel Tıp Merkezleri çalışan personellerine Hasta Hakları eğitimi koordine edilip personelin eğitim alması sağlandı. Düzenlenen eğitime 112 Acil sağlık personellerinden 200 kişiye Hasta Hakları İl Koordinatörü Yıldırım Kaya, tarafından eğitim verildiği belirtildi” ifadeleri yer aldı.