Van Tuşba Ziraat Odası; ‘Şamran Kanalı işlevsel hale getirilmeli’

Van Tuşba Ziraat Odası, sit alanı olarak ilan edilen eski Şamran Kanalı’nın DSİ envanterine aktarılarak kanalda ıslah çalışmalarının başlatılması ve Edremit ilçesindeki tarımsal alanın sulanmasında işlevsel hale getirilmesi talebin
VAN 4.05.2021 11:42:52 0

Tuşba Ziraat Odası tarafından, Edremit ilçesindeki tarım arazilerinin sulama sorunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “13 Ocak 2021 tarihinde odamızda yaptığımız toplantıya Köprüler, Çayırbaşı, Dönemeç, Gölkaşı, Mülk ve Engilsu mahalle muhtarlarının katılımıyla Edremit ilçemizin tarımsal sulama sorunları görüşülmüştü. Bu toplantıda yöre halkı tarafından Engil Çayı suyu ile Şamran Kanalı suyunun birleşmediği ve Engil suyunun çay boyunca tarımsal amaçlı fayda sağlamadan Van Gölü’ne döküldüğü dile getirilmiş ve Şamran Kanalının Edremit kısmında bulunan Ark Boyu-Köprüler-Çayırbaşı-Gölkaşı ve Dönemeç mahalleleri boyunca 17 km’lik kanalın beton olmayışı nedeniyle suyun yüzde 80 toprak tarafından emilerek yer altı suyuna karışmakta olduğu belirtilmişti.” denildi.

İNCELEMELER DSİ’YE RAPOR EDİLDİ

Konuyla ilgili yapılan incelemelerin rapor haline getirilerek DSİ’ye sunulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

“Edremit ilçesinde kaynağını yer altı sulardan alan Bey Arkı Sulama Kanalı Edremit mahallerinde bulunan tarım arazilerin yüzde 80’nini sulayabilmekteydi. Bey Arkı Sulama Kanalı üzerine 2012 yıllı Van Depreminden sonra yapılan iki adet içme suyu Projesi ile Hidro-elektrik Santralinin yapılması sonucunda tarımsal amaçlı sulama suyunun randımanının düştüğü muhtarlarımız tarafından odamıza iletilmişti. Bu toplantıya istinaden Tarım Danışmalarımız 15 Ocak 2021 tarihinde yaptıkları arazi gezintisinde muhtarların belirlediği sorunlar aynı şekilde gözlenmiş ve odamız tarafından rapor haline getirilmiştir. Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, Oda Genel Sekreteri Tayfur Kartal ve Edremit bölge sorumlusu olan Ziraat Yüksek Mühendisi Emre Hakverir ile 22 Ocak 2021 tarihinde 17. DSİ Bölge müdürlüğüne, odamız tarafından hazırlanmış olan rapor müdür Ayhan Şahna’ya sunulmuştur. Görüşme sonucunda DSİ Bölge müdürü tarafından ilkbaharda arazi şartlarının elverişli olacağı bir dönemde arazi gezisinin DSİ müdürlüğü, Oda Yönetimi ve ilgili mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılacağı, sorunların yerinde belirlenerek çözüm yollarının tespiti için anlaşmaya varılmıştı.”

SİT ALANI KONUSU

Eski Şamran Kanalı sit alanı ilan edilerek Kültür Varlıkları Müdürlüğüne aktarıldığı için DSİ’nin ıslah çalışması yapma yetkisinin olmadığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“21 Nisan 2021 tarih 17. DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Müdür Yardımcı Mazhar Çalış, DSİ yeraltı suları sorumlusu Ümit Gök ve Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, Ziraat Yüksek Mühendisi Emre Hakverir tarafından araziye gidilmiştir. Köprüler Muhtarı Yusuf Bilgin, eski muhtar Süleyman Düşünür ve önder çiftçi olan Şevket Eray ile belirlenen yerler gezilmiş olup ve eski Şamran Kanalı, DSİ Müdürünün beyan ettiğine göre kanalın DSİ envanterinde olmadığı ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne aktarıldığı ve sit alanı ilan edildiği söylenmiştir. Yaptığımız incelemelerde kanalın otlarla dolduğu, yıkıldığı, bakımlarının yapılmadığı ve herhangi bir kültür özelliğinin olmadığı görülmektedir. O bölgenin sulanabilir tarım arazilerinin varlığının dikkate alınması ve ekonomiye getirisi hesaplanarak o kanalın doğal yapısının korunarak tekrardan DSİ Bölge Müdürlüğü’nün çalışma alanına aktarılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.”

ÇİFTÇİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Arazi incelemeleri sırasında DSİ Müdürü Şahna’nın konuyu bölgedeki çiftçiyle de paylaştığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Bu nedenle DSİ Envanterinde olmadığından her hangi bir bakım ve onarım yapılamayacağı DSİ Müdürü Ayhan Şahna tarafından muhtar ve çiftçilerimize aktarılmıştır. Şahna, eğer DSİ Müdürlüğü envanterine alınırsa bakım-onarım işlerinin DSİ Müdürlüğü tarafından yapılacağı sözünü vermiştir. Muhtar Bilgin, Şamran Kanalı’nın başlangıç kısmındaki çiftçilerin arazilerine su sızıntısından dolayı yeraltı suyu yüksek olduğu için verimin düştüğü, buna istinaden şikâyetçi olduklarını ve mahkemeye gittiklerini söylediler. Kanal sonundaki arazilerin ise suyu alamadığı için arazilerin susuzluktan kuruduğunu dile getirdi. Buna istinaden kuruyan araziler için açılan davaların kazanıldığı dile getirildi. Eğer bu ‘Şamran Kanalı, DSİ'ye ait değilse açılan davalara neden ödeme yapıldı.’ diye sitem etti. Çiftçilerinin çoğunun babası – atalarının bu eski Şamran Kanalı üzerinde DSİ’den emekli olduklarını ve sulama ücretlerini düzenli ödediklerini dile getirdiler. Ama DSİ bu eski Şamran Kanalı’nı sahiplenmeyerek, çiftçileri yalnız bırakarak tarımsal zarar ve ziyana neden olmaktadır söyleminde bulundular. Çayırbaşı mahalle muhtarı Kasım Çiçek’in beyanına göre; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge koruma ile koordineli bir şekilde başlatılan eski Şamran Kanalı yenilenmesi projesi kapsamında, Restorasyon maliyeti: 17.500.000 TL, Peyzaj Maliyeti: 3.500.000 TL, Sulama Maliyeti: 8.000.000 TL, Toplam Maliyet: 29.000.000 TL Metrajlı projede yapım işinin yatırım programına teklif edileceğini dile getirileceği söylendi.”

ODANIN TALEBİ

Tuşba Ziraat Odası açıklamasında, konuya dair talep ise, şöyle dile getirildi:

“Bu sorunun giderilmesi gerektiğini, tarımın stratejik öneminin de dikkate alınarak sulama kanalının tekrardan işlevsel hale getirilmesi için yetkililerden gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.”

Haber: Adil HARMANCI

Kaynak: (Prestij Haber Merkezi) - Prestij Haber Merkezi