Van heyeti Başkent’te sınır ticaretini konuştu

AK Parti Van milletvekilleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşerek sınır ticaretiyle ilgili talep ve önerilerini anlattılar.
VAN 9.06.2021 15:35:46 0

Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin bulunduğu Van heyeti, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti. Van gündemli yapılan toplantıda dış ticaret hacminin arttırılması, ihtisas gümrük yetkileri, Kapıköy Sınır Kapısı, Çilli ve Gelincik sınır kapıları, sınır ticaret merkezi ve belediyelere ithal asfalt izni verilmesi gibi konular görüşüldü.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en doğusundaki ve en eski yerleşim yerlerinden biri olan Van’ın jeostratejik konumu nedeniyle tarih boyunca ticarette önemli merkezlerden biri olduğu, bugünde sınır kenti olması nedeniyle ve sahip olduğu yüksek potansiyel sayesinde aynı öneme haiz olduğu ifade edildi. Türkiye’nin ve Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı konumunda olan Van’ın; Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’nın kesiştiği bölgede yer aldığı belirtilerek, iki saatlik uçuş mesafesinde 180 milyon kişilik pazarı içeren 21 ülkeye ulaşıldığı söylendi. 500 kilometrelik hinterlandında İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bulunduğu Van ilinin İran’a 300 kilometre kara sınırı olduğu belirtildi.

Bakan Muş ile yapılan görüşmede mevcut ticaret hacminin arttırılması ve ticaretin kolaylaştırılması amacıyla gerekli teşvik ve tedbirlerin istişare edildiği ifade edilen açıklamada, “Sanayici, tüccar ve esnafımızın talepleri iletildi. Dış ticaret kapsamında yapılan ithalat ve ihracatta uzun ve karmaşık bürokrasiden dolayı meydana gelen zaman kaybı ve gecikmeler nedeniyle artan ticari maliyetler konusunda çözüm talep edildi. Kapıköy Sınır Kapısı’nın transit geçişlere açılması, sınır kapısının 7/24 esaslı olarak çalışması ve İran tarafında devam ettiği söylenen yolun bitirilmesi konusunda girişimlerde bulunulması istendi. Sınır ilimiz olan Van’da ticaret hacminin arttırılması amacıyla sınır ticareti önündeki engellerin kaldırılması, STM’ler ile ilgili düzenlemelerin yapılarak alışverişin kolaylaştırılması, Çilli ve Gelincik sınır kapılarında gümrük işlemlerine gereksinim duyulmadan İran ve Türkiye arasında bu kapılara açık pazar statüsü sağlanması talep edildi. AK Parti hükümetlerimiz döneminde yapılan birçok yasal düzenleme ile sınır ticareti kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmış ancak ticaret hacmi beklenilen düzeyde artmamıştır. Değişen ekonomik koşullar ve pandemi süreci dikkate alınarak sınır ticaretinde uygulanan kotaların yeniden değerlendirilmesi ve firma başına aylık uygulanan ithalat limitinin arttırılması istendi. Hükümetimiz döneminde modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu ile birlikte Van’ın dış ticaret faaliyetlerinde bir artış meydana geldiği belirtilerek, İran İslam Cumhuriyeti ile ticaret hacmimizin daha da artması ve ithalat ürünlerinin çeşitlendirilmesi için Van Gümrük Müdürlüğüne ihtisas yetkisi verilmesi talep edildi. Van ili sınırlarından ülkemize giren ürünlerin kilometrelerce uzaktaki başka illerde tescil ediliyor olması, sanayici ve tüccarlarımızı zor durumda bıraktığı ifade edilerek, bölgemiz ve ilimizde ticaretin doğru ve hızlı şekilde gelişmesi, sanayici ve tüccarımızın ihtiyaç duyduğu ham madde ve yarı mamul ithalatına yönelik petrokimya, gıda-hububat, tekstil, cam ve seramik ürünleri için Van gümrüğünün yetkilendirilmesi ve ithal edilecek ürünlerin analizi konusunda Van gümrüğü uhdesinde tam donanımlı bir laboratuvar kurulması istendi” denildi.