www.edessatv.com www.edessatv.com

VAN GÜNDEMİ VE SAHİPSİZ MİKROFON GÜNDEM OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR!

KONUK: Y.Y.Ü Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Taştan
VAN 16.04.2015 18:51:12 0
 

Baki Karaca şimdi EDESSA TV de Y.Y.Ü. Stretejik Araştırmalar Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeki Taştan'ı konuk etti. Y.Y.Ü. nin durumu, VAN'ın siyasi durumu ve çözüm süreci vb. konular konuşuldu.