Van'da yetişkin eğitiminde yeni bir sayfa

Dijital Öyküleme Tekniği ile Yetişkinler hem dil becerilerini hem de dijital becerilerini geliştirecek.

VAN 10.12.2021 10:51:06 0
Van'da yetişkin eğitiminde yeni bir sayfa
Tarih: 01.01.0001 00:00

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilip hibelendirilen 2020-1-TR01-KA227-ADU-098764 numaralı ve "Yetişkinler için yeni e-Artistik İngilizce Öğrenme Yaklaşımı" isimli uluslararası stratejik ortaklıklar projesi açılış toplantısı yapıldı.

Elite World Van Hotel'de proje ortakları Edremit Halk Eğitim Müdürlüğü, RS Planlama ve Proje Merkezi, Zavod Boter Enstitisü (Slovenya), UC Limburg Üniversitesi (Belçika) ve Sportsko u?ilište  PESG Üniversitesi (Hırvatiasta) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca ilçe Milli Eğitim Müdürleri de iştirak etti. 

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin açılış konuşmasını yaptığı seremonide Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi de bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şefik Tüfekçi, günümüzde özellikle dil öğretiminde dijital araçların ne kadar önemli olduğunun altını çizerken, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de yaygın eğitimin ve hayat boyu öğrenmenin yaşam prensibi haline gelmesi gerektiğini belirtti.

 Yurtdışından gelen proje ortaklarından Sebastiaan Jans, Filip Turkovi? ve Alma Elizabeta Spelko da söz alarak bu projeye katılmaktan ve uluslararası işbirliği içinde olmaktan duydukları memnuniyeti belirttiler. Proje koordinatörü Abdulkerim Yiğit tarafından yapılan proje bilgilendirme sunumuyla sonlanan açılış seremonisi G. Ezgican Kızılok tarafından yapılan simultane tercüme ile iki dilli olarak yürütüldü.

ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUMDA İÇERİK TOPLANTISI…

Öğlen yemeğinin ardından sadece proje ortaklarının katılımıyla ikinci bölümde içerik toplantısı yapıldı. İlk oturumda 'yetişkinlerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması için dijital yeterliliklerinin artırılması ve yeni dünya düzeninin gerektirdiği niteliklerle varlıklarının ortaya çıkarılması' şeklinde ifade edilen proje genel amacı temellendirildi ve özel hedefler detaylandırıldı.

Söz konusu özel hedefler şu şekilde sıralandı:

Yetişkinlerin yabancı dil yeterliliğini artırmak ve salgın nedeniyle artan öfke, korku, kaygı, stres gibi olumsuz duyguları sanatsal üretimle ortadan kaldırmak.

Sanatsal etkinliklerle disiplinler arası katkı sağlayarak hedef kitlelerin temel becerilerini disiplinler arası bir şekilde artırmak, nitelikli istihdam olanakları elde etmelerini sağlamak

Yetişkinler arasında kültürlerarası diyaloğu artırmak ve sosyal içerme ilkesi kapsamında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak.

Akabinde proje ortaklarından projeyle ilgili beklentileri alındı ve proje hedefleriyle beklentiler arasındaki uyum ve denge toplantıdaki herkesi memnun etti.

Kahve arasından sonraki oturumda ise proje çıktılarının ilki olacak Dijital Öyküleme Anlatımı Araç Seti'nin ön hazırlıkları başladı.

Yetişkin öğrenciler için yabancı dil kullanımı, dijital yeterlilik, dijital hikâye anlatımı ve yaratıcı drama ortamı yaratması beklenen ve beş bölümden oluşacak olan bu fikri çıktı için beyin fırtınası yapıldı ve her ortağın kendi uzmanlık alanı ve yeterlilikleri kapsamında görev paylaşımı yapıldı.

Dijital öyküleme oturumu ardından verilen kahve arasından sonra ortaklar arasında proje bütçesiyle ilgili meseleler konuşuldu ve netleştirildi.

İKİNCİ GÜN OTURUMLARINDA NELER ANLATILDI?

Çalışmanın ikinci gününde yapılan oturumda İngilizce öğrenmeye dayalı çevrimiçi bir e-öğrenme platformu ve yetişkinler için kendi kendine öğrenme-paylaşım aktiviteleri sağlayan bir web sitesi olacak olan "Storyland" isimli projenin ikinci çıktısı tartışıldı.

Yabancı dil öğreniminde yeterli ekonomik imkâna ve motivasyona sahip olmayan yetişkinlerin söz konusu platforma ücretsiz olarak erişebilecekleri dile getirildi.

İlk olarak neden böyle bir platforma ihtiyaç duyulduğu detaylarıyla açıklandı ve daha sonra hem yazılım hem de içerik açısından proje ortaklarının nasıl bir platform görmek istedikleri soruldu. Bu noktada UC Limburg'dan Sebastian, yetişkinler için tasarlanacak olan bu platformun son derece açık, net ve karmaşık olmayan bir şekilde tasarlanması gerektiğini ve kullanıcı dostu olması gerektiğini ifade etti.

Sportsko ucilište  PESG'den Filip de infografik şeklinde bir haritanın faydalı olacağını, insanların bu haritayla Avrupa'nın her yerinden eklenen dijital öykülerin yerlerini görebileceğini söyledi.

Beş bölümden oluşacak bu platforma eklenecek içerikler, bu içeriklerin nasıl ve ne zamana kadar ortaklar tarafından lider kurum Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerektiği belirlendi.

Öğle yemeğinin ardından yapılan oturumda projenin raporlama aşamaları konuşuldu. Türkiye Ulusal Ajansı'na gönderilecek olan ara rapor ve nihai raporun yazım aşamalarında ortak kurumların görev ve sorumlulukları ifade edildi. Kahve arasından sonra yapılan son oturumda ise projenin yaygınlaştırma aktivitelerinde yapılacaklar, sorumluluklar belirlendi. Bu şekilde projenin etkisinin katlanması, mümkün olduğunca yetişkine ve yetişkin eğitimcisine ulaşılması için ilk adım atıldı.

Bu oturumla sonlanan proje açılış toplantısı eğitim dünyasına kazandırılacak işbirlikçi çalışma ve çıktıların başlangıcı oldu. Projenin ikinci uluslararası toplantısı Haziran 2022'de Belçika'da gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda ilk çıktı olan Dijital Öyküleme Araç Seti hazırlıklarının tamamlanacağı ve eğitim dünyasının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Van Bölge Gazetesi: Fehmi Tekdur