Van'da mera yaz okulu eğitimi…

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen mera yaz okulu eğitimi, bu yıl Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde Van'da g
VAN 24.05.2021 17:49:55 0

 Elite World Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bakanlık personelleri ve 8 il müdürlüklerinden gelen 45 personel katıldı.
 Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığımız tarafından her yıl düzenlenen Mera Yaz Okulu eğitimi 23-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında
Van'da gerçekleştirilecek.
 Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
 "KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VAN EKONOMİSİNDE ÖZEL BİR ÖNEMİ VARDIR"
 İlk olarak kürsüye çıkan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Tarımsal üretim, geçmişte açlık kaygısı nedeniyle önemsenen bir konuydu. Fakat günümüzde çok boyutlu, stratejik ve gittikçe önemi artan bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Tarım sektörü, günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Ülkemiz sahip olduğu büyük tarım potansiyeli ile bugün de dünya tarımında önemli bir yer tutmaktadır. İlimizin tarımsal yapısını özetlersek; Ülkemizde dört kişiden biri tarım sektöründe çalışmaktayken İlimizde yaklaşık iki kişiden biri tarımda çalışmaktadır.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Van ekonomisinde özel bir önemi vardır. İlimiz yaklaşık 3,2 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizin küçükbaş hayvan varlığının %7'sini İlimiz karşılamaktadır. Yine ülkemizin mera varlığının %10'unu, korunga üretiminin %21'ini, yonca üretiminin %8'ini, Ceviz üretiminin %2.5'ini, iç su avcılığının üçte birini, arı varlığının yaklaşık %2'sini ve sığır varlığının %1,5'ni ilimiz karşılamaktadır. İlimizin tarımsal üretim değeri 5.95 Milyar TL'dir. Çayır ve Meralar hayvancılık sektörü açısından büyük öneme sahip alanlar olup ucuz ve kullanımı kolay kaliteli kaba yem kaynağıdırlar" dedi.
 "MEVCUT MERA ALANLARININ YAKLAŞIK % 11'İ EKONOMİK ANLAMDA KULLANILMAKTADIR"
 Van'ın mera alanları içerisinde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirten Müdür Görentaş, "Hayvan otlatılan ve otu biçilerek değerlendirilen alanlar yeryüzünün %57'sini kapsamasına rağmen dünya üzerinde mevcut mera alanlarının yaklaşık % 11'i ekonomik anlamda kullanılmaktadır. Ülkemiz çayır ve meraları olumsuz çevre şartları ve bilinçsiz kullanım faktörlerine bağlı olarak çoğunlukla özgün bitki örtülerini çeşitli seviyelerde kaybederek daha düşük kalitede ve daha az miktarda kaba yem üretir duruma gerilemiştir. Düşük verimli meraların durumunun iyileştirilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın önüne geçilmesi, meraya olan aşırı baskının azaltılması, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisindeki yem bitkileri ekilişlerinin ve birim alana düşen verimin arttırılmasıyla hayvancılık için gerekli olan kaba yem ihtiyacının karşılanması çayır ve meralar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltacaktır. İlimiz sahip olduğu 1.239.289 ha mera alanı ile ülkemiz mera alanları içerisinde 2. sırada yer almakta olup, tespit ve tahdit işlemleri % 100 olarak tamamlanmıştır. İlimiz meraları üzerindeki aşırı otlatma baskısını azaltmak ve zayıf meralarımızın güçlendirilmesi açısından Mera ıslah ve amenajman projeleri hazırlanmaktadır. Mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında bu güne kadar Bakanlığımızca kabul edilen 25 proje bitirilmiştir. 2021 yılı itibariyle 11 mahallemizde ıslah çalışmaları devam etmekte olup bu kapsamda 25 ton Sertifikalı Yonca tohumu, % 75 hibeli 44 ton yonca tohumu, 4 ton sertifikalı Korunga tohumu ve 50.000 danelik mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca zayıf meralarımızın güçlendirilmesi için 36 ton Amonyum sülfat ( %21) gübresi ve 4 adet gölgelik ile 220 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.
 Müdür Görentaş konuşmasının devamında, "Mera altyapısının geliştirilmesi, meralarımızda otlatılan hayvanların sulanması ve gölgelik ihtiyaçlarının karşılanması için geçen yıl DAP idaresince kabul edilen projeler kapsamından 3 adet gölgelik 80 adet sıvat dağıtımı yapılmış, bu yıl ise DAP idaresine sunulan 750 bin TL bütçeli 500 adet sıvat ve 3 adet gölgelik projesinin ihale işlemleri devam etmektedir. 4342 sayılı mera kanununda bazı düzenlemeler yapılması gerekmekte olup özellikle mera işgalleri ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve bakanlık personelinin tespit, tahsis, tahdit, mera ıslah ve amenajman projeleri konularında eğitilmelerinin hedeflendiği mera yaz okulunun bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.
 "MERALAR EN ÖNEMLİ BİYOLOJİK KAYNAĞIMIZ OLAN ALANLARIMIZDIR"
 Daha sonra söz alan Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, "Ülkemiz hayvancılığının kaba yem kaynakları, birinci sırada çayır ve mera alanlarımız, yem bitkilerinin ekmiş olduğumuz alanlarımız, bahçe ve orman içi alanlarımız, alternatif kaba yem kaynakları dediğimiz nadas ve anız alanlarının otlatılmasının yanı sıra, diğer bitkisel artıkların çiftçiler tarafından hayvanlara yedirilmesi olarak değerlendirilmektedir. Meralar en önemli biyolojik kaynağımız olan alanlarımızdır. Çayır ve meralar iklim faktörlerindeki aşırılıkları gidermektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda yeşil alanlar, aldıkları enerji ve ürettikleri nem sayesinde, sıcaklığın 5 derecelik bir düşüşüne sebep olmaktadır. Meralar aynı zamanda çevreyi kirleten karbondioksiti tüketerek oksijen ürünü üretmektedirler. Mera varlığımız 2001 TÜİK kayıtlarına göre 14.6 milyon hektar alan olarak gözükmektedir. Bu ülkemizin 100 milyon hektar olan alının %19'na tekabül etmektedir. Direkt veya dolaylı yollardan da olsa insanoğlu dahil tüm canlılar için doğal beslenme kaynağı olan çayır ve meralar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sahip olunan toplam yüz ölçümün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Hayvancılık sektörünün en önemli girdileri olan kaba yem ihtiyacının %60-70'lik kısmı çayır ve meralardan karşılanmaktadır. Mera alanlarında bugüne kadar yaklaşık 12 milyon hektar tespit, 9.3 milyon hektar tahdit, 6.5 milyon hektar tahsis yapıldı. 13 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması yapılmıştır. Çayır ve meralar sadece kültür hayvanı yetiştiriciliği için değil karada yaşayan neredeyse tüm hayvanlar için beslenme ve barınma olanağı sağlamakta, kültüre aldığımız tüm bitkilerin gen kaynağı konumundadır. Sahip olduğu Özellikler bakımından Ülkemiz ekonomisi için değeri tartışılmaz olan çayır ve meraların kullanılması ve korunması için yapılması gerekenler hakkında bakanlık personellerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.
 "VAN, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK NOKTASINDA, ÜLKEMİZDE BİRİNCİ SIRADA YER ALMAKTADIR"
 Son olarak söz alan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, "Van ilimiz, mera varlığı konusunda Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da tabi Van, küçükbaş hayvancılık noktasında, çok şükür ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Bizler bu potansiyeli görerek, gerek mera alanlarını, gerek otlaklarımızın korunması, gerekse de hayvancılık faaliyetlerinin attırılması noktasında bir takım projelerle, teşviklerle bu potansiyeli attırmanın yollarını arıyoruz. Meralarının tahsis değişikliği noktasında bakanlığımızın müsterih olmasını istirham ediyorum. Mera alanlarımızı, otlaklarımızı mümkün mertebe koruma yoluna gidiyoruz. Artık büyükşehir kovid haricindeki riskleri bile, tolere edebilir düzeyde değil. Kovid öncesi süreçte bile, kırsala dönüş başlamıştı. Kovid süreciyle birlikte bu dönüş, ciddi manada hızlandı. Bunu hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Artık insanlar büyükşehirleri belki, bir tatil fırsatı, bir dinlenme fırsatı olarak görüp, orada yaşama tercih etmiyor. Bizlerin de bu süreci fırsata çevirmemiz gerekiyor. Kovid sürecinin tedbir noktasında, başından sonuna kadar getiren İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri hepinizin malumu. Bizim İl Hıfzıssıhha kararlarımız hepinizin malumu. Her ne olursa olsun, nasıl bir tedbir uygulanırsa uygulansın, tam kapanma dönemi dahil, çiftçilerimize, hayvancılıkla iştigal ettiğini herhangi bir şekilde belgeleyen vatandaşlarımızı kısıtlamadan muaf tuttuk. Buda devletimizin, özellikle şu dönemde tarıma ne kadar önem verdiğini, hayvancılık faaliyetlerine ne kadar önem verdiğini ve bunun ülkemizin kalkınmasında ne kadar önemli olduğunu, onlar için ne ifade ettiğini, bizlere gösterdi. Aslında çok açık bir mesaj, bizlerde bu mesajın gerektirdiği şekilde, çiftçilerimizin her noktada, her konuda, her talebinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Şuanda yürütülen bir proje var. 'Köyümde yaşamak için bin bir türlü sebebim var' projesi. Bu projede biz mümkün mertebe, çok ciddi bir yeterlilik problemi veya başka bir problemi olmayan her vatandaşımıza şartlar dairesinde, üst perdeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konu bizim için çok önemli. Van için daha fazla önem arz ediyor. Bu önemin farkındayız. İnşallah bu toplantı dolayısıyla çok daha verimli hizmetler, kazandırabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
 Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından eğitimlere geçildi. Eğitim sonunda Mera yaz okulu eğitimine katılacak personellere Mera Yaz Okulu eğitim sertifikası verilecek.
 Van Bölge Gazetesi: Hacı Yılmaz