Stresin İlacı, Daima Ümitli Olmak

Süleyman Dilmen
VAN 5.08.2017 10:54:28 0
 

2/ Bakara 156-157: ‘Ki onların başlarına bir musibet geldiğinde; «Biz Allah için varız ve yine O'na döneceğiz» derler. İşte Rabblerinden mağfiret ve rahmet onların üzerinedir ve doğru yolu bulanlar da onlardır.’

 

10/ Yunus 11: ‘Allah, insanlara iyiliği istedikleri çabuklukta kötülüğü verseydi, süreleri hemen bitirilirdi. Oysa biz, bizimle karşılaşacaklarını beklemeyenleri azgınlıkları içinde debelenmeye bırakırız.’

 

15/ Hicr 56: ‘İbrahim, «sapıklardan başka kim Allah'ın rahmetinden ümit keser» dedi.’

 

2/ Bakara 268: ‘Şeytan fakirlikle korkutarak size cimriliği, kötülük işlemeyi emreder. Oysa Allah size kendi katından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın lütfü geniştir, O her şeyi bilir.’

 

3/ Alu İmran 26, 27: ‘De ki; 'Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü (egemenliğin iktidarı) dilediğine verir, dilediğinden geri alırsın. Dilediğini üste çıkarır, dilediğini alçaltırsın. Hayır ancak senin elindedir, senin gücün her şeye yeter. Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediklerine hesapsız rızık verirsin.'

 

12/ Yusuf 67: ‘Yavrularım, şehre aynı kapıdan girmeyiniz, değişik kapılardan giriniz. Gerçi ben Allah'ın size ilişkin hiçbir ön kararını başınızdan savamam. Egemenlik sadece Allah'ın tekelindedir. Ben yalnız O'na güveniyorum. Tüm dayanak arayanlar da yalnız O'na güvenmelidirler.’

 

93/ Duha suresi: ‘Andolsun kuşluk vaktine, Ve sükuna erdiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?  Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.’

 

94/ İnşirah suresi: ‘ Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Yükünü senden alıp atmadık mı? O senin belini büken yükü. Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul, Yalnız Rabbine yönel.

 

43/ Zuhruf 43, 44: ‘Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Zira sen, dosdoğru yoldasın. Doğrusu o Kur'an, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.’

 

7/ Araf 3: ‘Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!’

 

12/ Yusuf 2: ‘Biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayabilesiniz.’

 

10/ Yunus 100: ‘Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır!’

 

Allah’ım, bize inanç, gayret, sebat, emniyet, sorumluluk bilinci ve hayırlar ver. Daima senin huzurunda olduğunu bilenlere selamet ver.