PKK, “Demokratik bir Türkiye için” gençleri dağa çağırdı!

Lice’deki devlet müdahalesinde iki kişinin hayatını kaybetmesi ardından PKK, Öcalan’ın barış çağrılarının zıddına bir açıklamaya daha imza atarak; gençleri dağa çağırdı.
VAN 8.06.2014 22:41:46 0

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin, bölgedeki yüksek güvenlikli karakol inşaatlarını protesto için yol kapatan göstericilere müdahalesinde iki kişinin ölmesinin ardından PKK'nin çatı örgütü KCK bir açıklama yaptı. Kürt halkının katliam ve savaş hazırlıkları karşısında asla geri adım atmayacağı belirtilen açıklamada, savaş hazırlığı kapsamında gençleri PKK saflarına katılmaya çağırdı.

Abdullah Öcalan’ın silahların miadını doldurduğunu ve mücadelenin barışçıl yürütüleceğini açıklamasının ardından neredeyse iki yıl geçmesine ve çözüm sürecinde de belli mesafe kattedilmesine rağmen gelen bu açıklama kaygı yarattı.

Her bir paragrafı başlatılan çözüm sürecinin altına dinamit koyan KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’nın açıklamasından bazı bölümler şöyle:

ÇÖZÜM SÜRECİ

“AKP devleti baştan beri Önderliğimizin ve hareketimizin attığı tek taraflı adımlar ve gösterdiği fedakarlık karşısında hiçbir olumlu adım atmadığı gibi, sürekli bir kirli propaganda ve savaş hazırlığı içinde olmuştur. Bir taraftan sahte ve ikiyüzlü bir biçimde süreçten bahsederken, öbür yandan yüzlerce yeni karakol ve kalekollar inşa edip askeri amaçlı barajlar yapmıştır. Köy korucularının sayısını artırmış, Kürdistan'a yeni askeri güçler yerleştirip, gerilla bölgeleri üzerinde savaş ve keşif uçakları hiç eksik olmamış, siyasi operasyonlarına devam etmiştir. Kürt halkının varlığını ve özgürlüğünü zihnen tanımayan AKP iktidarının çözüm dediği oyalama, zaman kazanma, kamuoyunu yanıltma, yeri ve zamanı geldiğinde ise, her türlü kirli savaş yöntemlerini devreye koyarak, hareketimizi darbelemekten başka bir şey değildir.”

ÇALIŞTAY

“Çalıştay adı altında yaptığı toplantıların ne kadar ikiyüzlü, içerik ve samimiyetten uzak, sahte arayışlar olduğu ortaya çıkmıştır.”

ÇOCUKLARINI İSTEYEN ANNELER

“Çocukları gerilla saflarına katılan kadınların, annelik duygularını vicdansızca suiistimal edip, gündem oluşturmaya çalışmaktadır. Yüzlerce kayıp ve faili meçhullerde yaşamını yitiren binlerce şehit annelerini, barış annelerini ve cumartesi annelerini gaddarca coplayan, operasyona tabip tutan AKP, çocukları gerillaya katılan anneleri yönlendirmekle özgürlük hareketini baskılamayı ve toplumda kendine göre bir algı yaratmayı hedeflemektedir. Yüzlerce Kürt çocuğunu katleden AKP’nin çocuk sevgisinden söz etmesi, tam bir ikiyüzlülüktür.”

LİCE OLAYLARI

“AKP devleti, aylardan beri yaptığı savaş hazırlıklarıyla yetinmeyip, kahraman Lice halkının yeni karakol inşalarına karşı gösterdiği sivil ve barışçıl gösterilere, binlerce asker ve polis gücüyle saldırıp, tam bir katliam gerçekleştirmiştir. Halkımızın demokratik çözüm ve barış haykırışlarına, katliamla cevap vermiştir. Elinde hiçbir silah olmadığı halde, tamamen sivil ve barışçıl gösteri yapan halkımızın geliştirdiği demokratik tepkilere dahi tahammül etmemiştir. AKP devletinin hiçbir katliam ve saldırısının karşılıksız kalmayacağını belirtirken, Lice şehitlerini Kürdistan'ın ve Türkiye metropollerinin her tarafında en geniş ve radikal serhıldanlarla sahiplenmeye çağırıyoruz. Halkımızın Lice de, Meskan dağında ve Şax da gösterdiği onurlu ve görkemli direnişi selamlıyoruz. Kürt halkı için işkence, katliam ve talan anlamına gelen yeni karakolların inşa edildiği her yerde, halkımızı Lice de gösterdiği onurlu direniş ruhuyla serhıldanlara çağırıyoruz. Lice de, Meskan da ve Şax da geliştirilen direniş, onurlu ve soylu bir direniştir. Halkımız, AKP’nin katliam ve savaş hazırlıklarına karşı asla geri adım atmadan direnişini her yerde yükselterek sürdürecektir.”

GENÇLER DAĞA ÇAĞRILDI!

“Özgür ve onurlu bir yaşam için, Kürt halkının kendi özgür geleceğini belirlemesi için, halkıyla birlikte, Önder Apo’yla özgürleşmesi için tüm Kürt gençlerini, genç kadınlarını ve oğullarını ve Türkiyeli devrimci gençleri gerilla saflarına katılmaya çağırıyoruz.”

“DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN…”!

“Türkiye halkları, tüm devrimci – sosyalist demokratik güçleri, Kürt halkının kahramanca geliştirdiği serhıldanlarla omuz omuza AKP faşizmine karşı mücadeleyi yükseltmelidir. Türkiye metropollerinde ve Kürdistan dağlarında mücadele bir birini selamlayıp omuz omuza geliştikçe, AKP faşizminin iradesi kırılacaktır. Demokratik bir Türkiye ve özgür bir Kürdistan için mücadeleci tüm güçleri Lice, Meskan ve Şax direnişiyle dayanışmaya ve devrimci halk serhıldanlarını Türkiye ve Kürdistan'ın her tarafında yükseltmeye çağırıyoruz.”ISLAH HABER